Projekt:

Vývoj separátoru submikronových částic pro sprejovou nebulizační sušárnu

Registrační číslo projektu:FW06010377

Období realizace projektu:01.01. 2023 – 30.06. 2024

Řešitel projektu za TUL:Ing. Jakub Hrůza, Ph.D.

Navrhovaný projekt navazuje na dřívější činnosti VaV žadatele a má za cíl aplikovat získané poznatky a zkušenosti při vývoji a ověření nové generace technologie sprejového nebulizačního sušení, která bude eliminovat nevýhody a problémy prvotního řešení při sušení, mikronizaci / nanonizaci, či enkapsulaci různých typů materiálů s výstupem ve formě jemných prášků s převážně submikronovou velikostí částic. Konkrétním cílem předkládaného projektu je dořešení separace práškovaného produktu z proudu sušícího vzduchu, vystupujícího ze sušící komory sprejové nebulizační sušárny, s dostatečnou účinností pro plánované průmyslové aplikace převážně v potravinářském, kosmetickém či farmaceutickém průmyslu.

Hlavní partneři

AWAL
Škoda Auto
Česká Zbrojovka
Elmarco
Fakultní nemocnice Motol
Preciosa
Skupina UJV
Atrea
Innogy
Auren