Projekt:

Vývoj mobilní modulární technologie odstranění pesticidních látek, farmak a hormonů pro úpravu surové vody

Registrační číslo projektu:FW06010075

Období realizace projektu:01.01. 2023 – 31.12. 2026

Řešitel projektu za TUL:Ing. Mgr. Lukáš Dvořák, Ph.D.

Cílem projektu je vývoj a stavba poloprovozní mobilní modulární technologie pro odstranění široké škály pesticidních látek, farmak a hormonů při úpravě surové vody na vodu pitnou. Provozní parametry vyvíjené technologie budou ověřovány na pilotní lokalitě - Vodárna Káraný a.s. Principem této technologie bude kombinace použití jak stávajících, tak i nově vyvinutých sorpčních materiálů ve spojení s náplňovou kolonou s nanovlákennými nosiči biomasy a UV modulu. Pomocí molekulárně-genetických metod bude monitorována mikrobiální aktivita. Pro efektivní testování sorbentů a vyvinutých nosičů biomasy a zjištění jejich provozních vlastností v kontrolovaných podmínkách, bude sestavena laboratorní aparatura.

Hlavní partneři

AWAL
Škoda Auto
Česká Zbrojovka
Elmarco
Fakultní nemocnice Motol
Preciosa
Skupina UJV
Atrea
Innogy
Auren