Projekt:

Modifikace kompaktní filtrační patrony pro odstranění specifických polutantů z pitných vod

Registrační číslo projektu:FW06010728

Období realizace projektu:01.01. 2023 – 31.12. 2025

Řešitel projektu za TUL:Ing. Michal Komárek, Ph.D.

Cílem projektu je modifikace vyvinuté kompaktní filtrační patrony, pro záchyt definovaných specifických mikropolutantů v pitných vodách a ověření účinnosti provedených modifikací v laboratorním a provozním měřítku. Kompaktní filtrační patrona, tvořená jádrem z aktivního uhlíku a návinem nanovlákenné kompozitní nitě, byla vyvinuta v kooperaci Bonno s.r.o. a CXI TUL v rámci projektu TH04030511 a opakovaně prokázala v laboratorních i poloprovozních testech velmi dobrou účinnost záchytu mikroplastů, pesticidů, residuí léčiv a bakterií. Modifikace v rámci předkládaného projektu jsou cíleny na záchyt vedlejších produktů chlorace pitné vody, tzv. THM látek, testování záchytu aromatických uhlovodíků a dusíkatých látek a integraci iontovýměnných pryskyřic do struktury filtru

Hlavní partneři

AWAL
Škoda Auto
Česká Zbrojovka
Elmarco
Fakultní nemocnice Motol
Preciosa
Skupina UJV
Atrea
Innogy
Auren