Projekt:

Inovativní mikrofluidní zařízení pro přípravu topikálních aplikací

Registrační číslo projektu:FW06010491

Období realizace projektu:01.01. 2023 – 31.12. 2026

Řešitel projektu za TUL:Ing. Michal Kotek, Ph.D.

Cílem projektu je vývoj a zavedení průmyslové výroby vysoce inovativního zařízení pro přípravu topikálních aplikací, zejména krytů ran. Specificky, projekt vytváří a aplikuje průlomové technické řešení v oblasti personalizované medicíny, kterým je zcela nový koncept zařízení pro přípravu krytů ran nebo jiných topikálních aplikací v ambulantních podmínkách. Konkrétní dílčí cíle zahrnují vývoj a ověření technologie nové generace mikrofluidního chipu využívajícího aplikace fyzikálních energií, upscale této technologie do poloprovozních podmínek produkčního zařízení a charakterizace resp. ověření výstupu v rozsahu nezbytném pro uvedení výrobku na trh v ČR i zahraniční.

Hlavní partneři

AWAL
Škoda Auto
Česká Zbrojovka
Elmarco
Fakultní nemocnice Motol
Preciosa
Skupina UJV
Atrea
Innogy
Auren