Projekt:

Modulární IoT systém pro sledování kvality čištění průmyslových procesních vod a stavu filtrů, včetně jejich automatizované regenerace

Registrační číslo projektu:FW06010641

Období realizace projektu:01.01. 2023 – 31.12. 2025

Řešitel projektu za TUL:doc. Ing. Michal Petrů, Ph.D.

Cílem projektu je vytvořit modulární IoT senzorový subsystém pro filtrační zařízení ve formě mezipřírubové vložky na potrubí. Takováto inteligentní vložka by umožnila dálkové monitorování a automatický odečet veličin, na základě kterých lze určit stav čištěné vody i filtračního systému. Mimo pouhého získávání dat by systém mohl navíc ještě na základě aktuálních měřených hodnot řídít vhodný akční člen (aktuátor), který by zajistil automatickou regeneraci (pročištění) filtru. Výsledný IoT systém by díky jeho nezávislosti bylo možné zařadit do filtračního systému k jakémukoli typu filtru a případně i do dalších míst filtračního systému, kde nás kvalita vody zajímá.

Hlavní partneři

AWAL
Škoda Auto
Česká Zbrojovka
Elmarco
Fakultní nemocnice Motol
Preciosa
Skupina UJV
Atrea
Innogy
Auren