Projekt:

AI-based návrh 3D tištěných páteřních implantátů (klece) s integrovanou fixací s tvarovou pamětí

Období realizace projektu:01.03. 2023 – 28.02. 2026

Řešitel projektu za TUL:Ing. Jan Kočí

Projekt smartCage naplňuje cíle programu v oblasti "Nové strategie pro pokročilé mateiálové technologie ve zdravotnictví" tím, že do konrétní oblasti návrhu a výroby implantátů zavádí nové techniky jako aditivní 3-tisk, nové kompozitní materiály, využití umělé inteligence pro optimalizovaný návrh tvaru implantátu. Objektivními cíli je dosáhnout v průběhu projektu posunu z TRL2 do TRL4 v oblasti návrhu páteřního implantátu a díky tomu nabídnout na trh SW, HW a technologické řešení, které výrazně zkrátí dobu výroby implantátu z řádu měsíců na dny a nabídnout customizovaný tvar implanátu odpovídající specifické geometrii páteře konkrétního pacienta. Díky mezinárodnímu konzorciu složenému z významných vědeckých institucí s reálnými zkušenostmi v dané oblasti z Německa, Polska a České republiky a průmyslovému partnerovi, dlouhodobě působícímu v oblasti výroby implanátů, je dosažení cílů projektu reálné.

Hlavní partneři

AWAL
Škoda Auto
Česká Zbrojovka
Elmarco
Fakultní nemocnice Motol
Preciosa
Skupina UJV
Atrea
Innogy
Auren