Projekt:

Piezoelektrické hybridní prostorové struktury

Registrační číslo projektu:21-44858L

Období realizace projektu:01.01. 2022 – 31.12. 2024

Řešitel projektu za TUL:Ing. Mateusz Fijalkowski, Ph.D.

Projekt je zaměřeny na přípravu inovativních, flexibilně piezoelektrických hybridních síťových struktur (PHNS) a zkoumání jejich vlastností pro potenciální použití v moderních zařízeních převádějících mechanickou a / nebo solární energii na elektřinu. Koncept předpokládá použití nanovlákenné polymerní matrice, ve které budou rovnoměrně dispergované nanotyčinky na bázi oxidu zinečnatého a/nebo oxidu cínu, jejich směsi a varianty dopované ionty europia (3+) a samaria (3+). Provedené studie umožní optimalizovat konstrukce piezo/fotoelektrických systémů pomocí podrobné studie parametrů výrobní technologie. Kromě toho zvýší znalosti o fyzikálních procesech probíhajících při přeměně energie. Projekt je založen na úzké spolupráci dvou výzkumných skupin s významnými úspěchy v oblasti nanotechnologií, fotovoltaiky, polymerní chemie a materiálového inženýrství vlákenných nanokompozitu. Rozsáhlé dlouholeté zkušenosti a jedinečná vybavení výzkumných skupin plně zaručují dosažení stanovených cílů projektu v plánovaném čase.

Hlavní partneři

AWAL
Škoda Auto
Česká Zbrojovka
Elmarco
Fakultní nemocnice Motol
Preciosa
Skupina UJV
Atrea
Innogy
Auren