Projekt:

Nanovlákenné materiály schopné detekce nebezpečných látek barevnou změnou během filtrace

Registrační číslo projektu:21-15065S

Období realizace projektu:01.01. 2021 – 31.12. 2023

Řešitel projektu za TUL:doc. RNDr. Michal Řezanka, Ph.D.

Filtry vzduchu, jakožto klíčové součásti ventilačních systémů, jsou součástí našeho každodenního života. Jsou využívány v letadlech, autobusech, autech, kancelářích, domovech a továrnách, ale i v prostředcích osobní ochrany jako jsou roušky či respirátory. V naprosté většině jsou pouze pasivní součástí bez další funkce, a to i přes to, že filtrují velké objemy plynných vzorků. Záměrem tohoto projektu je přispět k vývoji takových filtrů, které budou změnou barvy reagovat na přítomnost nebezpečné látky. Tato pouhým okem viditelná změna barvy zavčasu kohokoli varuje před nebezpečnými látkami v okolním prostředí (například výbušniny, smog, nebezpečné chemikálie, bakterie či viry), nebo umožní zdravotní sebediagnostiku (například detekcí horečky, cukrovky, otravy či infekce). Koncept projektu je založen na přípravě nanovláken kovalentně či nekovalentně funkcionalizovaných sloučeninami, které jsou schopny změnit barvu na základě přítomnosti určité sloučeniny. Z těchto nanovláken budou připraveny filtry a bude studována jejich cílená funkčnost.

Hlavní partneři

AWAL
Škoda Auto
Česká Zbrojovka
Elmarco
Fakultní nemocnice Motol
Preciosa
Skupina UJV
Atrea
Innogy
Auren