Projekt:

Stanovení charakteristik turbulentního rychlostního profilu v trubce pro širokou škálu Reynoldsových čísel

Registrační číslo projektu:22-05409S

Období realizace projektu:01.01. 2022 – 31.12. 2024

Řešitel projektu za TUL:prof. Ing. Václav Kopecký, CSc.

Navrhovatelem projektu byl odvozen analytický tvar časově středovaného rychlostního profilu v trubce kruhového průřezu. Profil byl odvozen na základě rozložení vířivosti po průřezu. Aby bylo možné stanovit volné koeficienty matematického modelu je třeba znát charakteristiky profilů, které jsou funkcí Reynoldsova čísla (Re). Těmito charakteristikami jsou maximální rychlost, vířivost na stěně, první derivace vířivosti v ose potrubí a poloměr střední rychlosti. Dále je třeba určit dva exponenty. Všechny tyto parametry jsou stanoveny na základě experimentálních dat. První návrhy těchto charakteristik byly provedeny na základě naměřených dat na takzvané „Princenton superpipe“ (PSP). V tomto případě byly časově středované rychlosti při proudění vzduchu měřeny pomocí Pitottovy sondy pro velký rozsah Re. Analýzou těchto dat byly zjištěny nesrovnalosti, které mohou souviset s přesností zmiňovaného měření. Je proto důležité provést nová měření neinvazivní metodou, aby bylo možné stanovit funkční závislosti charakteristik profilu na Re. Pro měření bude použita metoda 2D a 3D PIV.

Hlavní partneři

AWAL
Škoda Auto
Česká Zbrojovka
Elmarco
Fakultní nemocnice Motol
Preciosa
Skupina UJV
Atrea
Innogy
Auren