Projekt:

Metoda pro hodnocení interakce vlákenný materiál-buňka založená na mikroskopii živých buněk

Registrační číslo projektu:22-00611S

Období realizace projektu:01.01. 2022 – 31.12. 2024

Řešitel projektu za TUL:doc. RNDr. Michal Řezanka, Ph.D.

Tkáňové inženýrství je klíčovou oblastí regenerativní medicíny, přičemž zásadní roli hrají nano- nebo mikrovlákenné tkáňové nosiče, které jsou využívány na podporu buněčné adheze, růstu a proliferace buněk. Pro hodnocení vhodnosti materiálu (či jeho funkcionalizace) pro danou aplikaci je nutné mít spolehlivé metody analýzy chování buněk na povrchu materiálu. Běžně používané metody jsou však založeny na statickém pozorování fixovaných buněk či na určení biologické aktivity buněk pomocí zkoumání jejich metabolismu. Tento projekt je zaměřen na vyvinutí nové metody pro hodnocení interakce buňka-materiál, která bude založena na mikroskopii živých buněk na speciálně vyvinutých vlákenných nosičích. Tato nová metoda tak rozšíří možnosti hodnocení materiálů o metodu, která umožní přímým pozorováním živých buněk a následným statistickým zpracování vyhodnit vhodnost materiálu pro daný typ buněk.

Hlavní partneři

AWAL
Škoda Auto
Česká Zbrojovka
Elmarco
Fakultní nemocnice Motol
Preciosa
Skupina UJV
Atrea
Innogy
Auren