Projekt:

„Kdo je ten zodpovědný?“ Propojení přeměny organochlorových sloučenin s konkrétními bakteriálními populacemi

Registrační číslo projektu: 21-15989S

Období realizace projektu:01.01. 2021 – 31.12. 2023

Řešitel projektu za TUL:RNDr. Alena Ševců, Ph.D.

Organické chlorované látky, jako jsou chlorované etheny, polychlorované bifenyly a jejich toxické metabolity, představují velký environmentální problém kvůli stávající nebo potenciální kontaminaci půdy a zdrojů pitné vody. Ačkoliv je mikrobiální degradace organických chlorovaných látek a jejich metabolitů intenzivně studována, přesto stále chybí hlubší znalosti o metabolických procesech jednotlivých mikrobiálních populací a o jejich metabolických interakcích. V tomto projektu chceme získat hlubší porozumění biodegradačním procesům spojením fylogenetických a funkčních informací v jednotlivých taxonech s využitím nového přístupu epicPCR a dále zjistit úlohu laterálního přenosu genů při mikrobiální adaptaci na zvýšené koncentrace organických chlorovaných látek s využitím shotgun a amplikonového sekvenování. Dále navrhujeme využít prediktivní metabolické modelování, které propojí 16S rRNA data, chemické analýzy a výsledky epicPCR pro lepší porozumění metabolickým procesům zodpovědným za biodegradaci a pro identifikaci taxonů zapojených do degradace organických chlorovaných látek.

Hlavní partneři

AWAL
Škoda Auto
Česká Zbrojovka
Elmarco
Fakultní nemocnice Motol
Preciosa
Skupina UJV
Atrea
Innogy
Auren