Projekt:

Laserové záření jako nástroj pro kontrolované řízení počtu interagujících míst mezi kovy a jejich nosiči v nanokatalyzátorech

Registrační číslo projektu:22-33705M

Období realizace projektu:01.01. 2022 – 31.12. 2026

Řešitel projektu za TUL: Rafael Omar Torres Mendieta

Reaktivní laserová ablace v kapalinách (RLAL), která je schopná vytvářet nanočástice oxidů přechodných kovů obklopené jinými menšími kovovými nanočásticemi, bude použita k přípravě nanomateriálů s kontrolovaným množstvím míst, kde dochází k interakci mezi kovem a nosičem (MSI). MSI místa jsou jedním z mála nástrojů schopných zlepšit účinnost materiálu v heterogenní katalýze. Za jejich pomoci plánujeme vylepšit různé významné nanokatalyzátory. Univerzálnost RLAL nám umožní použít magnetické a nemagnetické prvky jakožto nosiče za určení vhodných kombinací prvků s nejlepšími vlastnosti pro katalýzu. K dnešnímu dni jsou metody používané k tvorbě MSI míst stále omezené, nebezpečné a produkují velké množství chemického odpadu. Na rozdíl od nich navrhovaná metoda umožní kontrolu počtu MSI míst přímo během tvorby nanomateriálů za současného zajištění minimalizace množství chemického odpadu a použitých nebezpečných látek. I vzhledem k ekologické perspektivě a všestrannosti tohoto projektu může jeho realizace představovat zlomový bod pro nový design heterogenního katalyzátoru.

Hlavní partneři

AWAL
Škoda Auto
Česká Zbrojovka
Elmarco
Fakultní nemocnice Motol
Preciosa
Skupina UJV
Atrea
Innogy
Auren