Projekt:

Monitoring kvality závlahové vody pro zemědělské účely

Registrační číslo projektu:QK23020073

Období realizace projektu:01.02. 2023 – 31.12. 2025

Řešitel projektu za TUL:Mgr. Pavel Hrabák, Ph.D.

Cílem projektu je mapování stávajících polutantů a identifikace nových polutantů obsažených v závlahových vodách (ZV) využívaných v zemědělství. Budou zkoumány závlahové systémy, které čerpají z povrchových vod v oblasti Polabí. Voda bude v sezóně odebírána na vytipovaných lokalitách přímo na výstupech ze závlahových systému. Zde budou hledány nové polutanty a to v kategoriích: Organické molekuly, Anorganické znečištění, mikroplasty a mikrobiální znečištění. Pro odběry vzorků budou využity aktivní automatické vzorkovače, analýzy budou provedeny v akreditované zkušební laboratoři při TUL. Výstupem projektu bude databáze výsledků propojená se specializovanými mapami, závěrečná zpráva komentující nalezené koncentrace polutantů.

Hlavní partneři

AWAL
Škoda Auto
Česká Zbrojovka
Elmarco
Fakultní nemocnice Motol
Preciosa
Skupina UJV
Atrea
Innogy
Auren