Projekt:

Charakterizace reaktivních forem kyslíku a jejich komplexních reakcí v systémech na bázi persíranů

Registrační číslo projektu: 22-31777K

Období realizace projektu:01.01. 2022 – 31.12. 2024

Řešitel projektu za TUL:dr hab. Ing. Stanislaw Witold Waclawek, Ph.D.

Přes téměř exponenciálně vzrůstající základní výzkum chemie peroxosíranů, existuje v této problematice stále mnoho nezodpovězených otázek. Proto je hlavním cílem projektu prohloubit tyto znalosti o peroxosíranech (a o radikálech, které z nich vznikají). Cíl bude splněn vytvořením indikátorů pro srovnávací hodnocení persulfátových a tradičních pokročilých oxidačních procesů (založených na tvorbě jiných radikálů). Tyto standardní postupy pomohou objasnit roli různých radikálů / reaktivních forem kyslíku v systémech aktivovaných persulfáty. Projekt představuje studium jak experimentálních, tak i teoretických přístupů. Studium procesů plánujeme rozšířit i na složité matrice, jako je např. aktivovaný kal, abychom lépe pochopili chemii peroxosíranů a reaktivních forem kyslíku v tomto prostředí.

Hlavní partneři

AWAL
Škoda Auto
Česká Zbrojovka
Elmarco
Fakultní nemocnice Motol
Preciosa
Skupina UJV
Atrea
Innogy
Auren