Znalostní báze pro vyřazování JEZ

Název projektu: Znalostní báze pro vyřazování JEZ

Registrační číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_019/0004507

Období realizace projektu: 04/2016 - 09/2019

Anotace projektu: Cílem projektu je získání nových znalostí potřebných pro průmyslový výzkum a experimentální vývoj v oblasti tzv. decommissioningu tj. vyřazování jaderných zařízení (JEZ) z provozu. Vyřazování JEZ představuje komplex průmyslově a inženýrsky náročných operací, které vyžadují vývoj sofistikovaných technologií, technicky zdatný personál a propracovaný systém řízení, především z pohledu radiační ochrany a nakládání s radioaktivními odpady.

Řešitel projektu: prof. Dr. Ing. Miroslav Černík, CSc.

 Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Hlavní partneři

Skupina UJV
Škoda Auto
AWAL
Elmarco
Česká Zbrojovka
Fakultní nemocnice Motol
Preciosa
Atrea
Innogy
Auren