Publikace LPT

2020

MALINA, R. a SEIDL, M. Chemical4F [průmyslový vzor] Zapsán 20200817 pod číslem 008052252-0001. https://euipo.europa.eu/eSearch/#details/designs/008052252-0001

SEIDL, M., MALINA, R., JANKELE, J. a ŠAFKA, J. Filtroventilační jednotka [funkční vzorek]

SEIDL, M., MALINA, R., JANKELE, J. a ŠAFKA, J. Přetlaková kukla [funkční vzorek]

SEIDL, M. a ROTH, V. Testovací vstřikovací forma [funkční vzorek]

MALINA, R. a SEIDL, M. Ultimate hood [průmyslový vzor] Zapsán 20200820 pod číslem 008052260-0001. https://euipo.europa.eu/eSearch/#details/designs/008052260-0001

2019

HENYŠ, P. aj. Normal and shear behaviours of the auxetic metamaterials: homogenisation and experimental approaches Meccanica 1. vyd. Springer, 2019, roč. 54, č. 6. S. 831 – 839. ISSN: 0025-6455. https://link.springer.com/article/10.1007/s11012-019-01000-8

BOBEK, J., SEIDL, M., ŠAFKA, J. a PŘINDIŠ, J. Polymerní biokompozitní materiál na bázi kyseliny polylaktické pro 3D tisk [užitný vzor] Zapsán 20190703 pod číslem 33045. https://isdv.upv.cz/webapp/resdb.print_detail.det?pspis=PUV/36253&plang=CS

HABR, J., BOBEK, J. a SEIDL, M. Polymerní kompozit s částicovým plnivem rostlinného původu [patent] Udělen 20190410 pod číslem 307809. https://isdv.upv.cz/doc/FullFiles/Patents/FullDocuments/307/307809.pdf

DVOŘÁK, V. a SEIDL, M. Přípravek pro hodnocení pracovního členu filtroventilační jednotky. [funkční vzorek]

ACKERMANN, M. aj. Selective laser melting technology and individual Ti-6Al-4V implants MM Science Journal 1. vyd. Czech Republic: MM publishing Ltd., 2019, roč. 2019, č. 6. S. 2867 – 2871. ISSN: 1803-1269. https://www.mmscience.eu/journal/issues/june-2019/articles/selective-laser-melting-technology-and-individual-ti-6al-4v-implants-01fb9325-ff68-44b6-adff-d340a7c41398/download

2018

RAMPICHOVÁ, M. aj. Composite 3D printed scaffold with structured electrospun nanofibers promotes chondrocyte adhesion and infiltration Cell Adhesion and Migration 1. vyd. PHILADELPHIA: Informa UK Limited, 2018, roč. 12, č. 3. S. 271 – 285. ISSN: 1933-6918. https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/19336918.2017.1385713

BRDLÍK, P., BOBEK, J. a SAILOR, N. Computer analysis of polyolefins produced with injection molding process using physical blowing agents Materials Science Forum 919. vyd. Zurich: Trans Tech Publications Ltd., 2018 S. 299 – 306. ISSN: 0255-5476.

HORÁKOVÁ, J. aj. Electrospun vascular grafts fabricated from poly(L-lactide-co-epsilon-caprolactone) used as a bypass for the rabbit carotid artery Biomedical Materials IOP Publishing, 2018, roč. 13, č. 6. S. neuvedeny (16 stran). ISSN: 1748-6041. http://iopscience.iop.org/article/10.1088/1748-605X/aade9d

BĚHÁLEK, L. aj. Fused deposition modeling vs. Injection moulding: influence of fiber orientation and layer thickness on the mechanical properties MM Science Journal Praha: MM Publishing, s.r.o., 2018, roč. 12, č. December. S. 2722 – 2726. ISSN: 1803-1269. http://www.mmscience.eu/journal/issues/december-2018/articles/fused-deposition-modelling-vs-injection-moulding-influence-of-fiber-orientation-and-layer-thickness-on-the-mechanical-properties

HORÁKOVÁ, J. aj. Heparinizace cévních náhrad aneb „Kam s ním?“ Biomateriály a jejich povrchy 1. vyd. Praha: ČVUT, 2018 S. 17 – 18. ISBN: 978-80-01-06471-9. https://www.irsm.cas.cz/ext/biomaterialy/

ACKERMANN, M. aj. How does the surface treatment change the cytocompatibility of implants made by selective laser melting? Expert Review of Medical Devices Taylor & Francis Informa, 2018, roč. 15, č. 4. S. 313 – 321. ISSN: 1743-4440. https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/17434440.2018.1456335?journalCode=ierd20

ACKERMANN, M. aj. Impact testing of H13 tool steel processed with use of selective laser melting technology Materials Science Forum - Novel Trends in Production Devices and Systems IV Switzerland: Trans Tech Publications Ltd., 2018 S. 43 – 51. ISSN: 0255-5476.

BOBEK, J. Ověření zpracovatelnosti biokompozitních materiálů technologií 3D tisku [ověřená technologie]. 2018.

BOBEK, J., SEIDL, M., ŠAFKA, J. a PŘINDIŠ, J. Polymerní kompozitní materiál na bázi akrylonitrilbutadienstyrenu pro 3D tisk [užitný vzor] Zapsán 20181126 pod číslem 32369. http://isdv.upv.cz/doc/FullFiles/UtilityModels/FullDocuments/FDUM0032/uv032369.pdf

ŠAFKA, J., VESELKA, F., LACHMAN, M. a ACKERMANN, M. Rapid prototyping technology for special pressure vessels Materials Science Forum Switzerland: Trans Tech Publications Ltd., 2018 S. 222 – 229. ISBN: 978-3-0357-1265-0, ISSN: 0255-5476. https://www.scientific.net/MSF.919.222

MÁKOVÁ, V. aj. Surface Modification of electrospun vascular grafts made of polycaprolactone Evropská konference biomateriálů (ESB), 2018 S. neuvedeny (2 stranky). http://www.esb2018maastricht.org/

HORÁKOVÁ, J. aj. The effect of ethylene oxide sterilization on electrospun vascular grafts made from biodegradable polyesters Materials Science and Engineering C 1. vyd. Netherlands: Elsevier BV, 2018, roč. 92, č. NOV. S. 132 – 142. ISSN: 0928-4931. https://api.elsevier.com/content/article/eid/1-s2.0-S0928493117338821

BĚHÁLEK, L., ŠAFKA, J., SEIDL, M. a BORŮVKA, M. The influence of humidity and temperature on the properties of photopolymer materials made by PolyJet technology MM Science Journal 1. vyd. Praha: MM Publishing, 2018, roč. 2018, č. December. S. 2727 – 2731. ISSN: 1803-1269. http://www.mmscience.eu/journal/issues/december-2018/articles/the-influence-of-humidity-and-temperature-on-the-properties-of-photopolymer-materials-made-by-polyjet-technology

KOPRNICKÝ, J., ŠAFKA, J. a ACKERMANN, M. Using of 3D Printing Technology in Low Cost Prosthetics Materials Science Forum 1. vyd., 2018 S. 199 – 206. ISSN: 0255-5476. https://www.scientific.net/MSF.919.199

2017

KOPRNICKÝ, J., ŠAFKA, J. a NAJMAN, P. 3D Printed Bionic Prosthetic Hands Proceedings of the 2017 IEEE International Workshop of Electronics, Control, Measurement, Signals and their Application to Mechatronics, ECMSM 2017 1. vyd. Donostia - San Sebastian: IEEE, 2017 S. neuvedeny (6 stran). ISBN: 978-1-5090-5582-1.

ŠAFKA, J., MENDŘICKÝ, R. a ACKERMANN, M. Analýza zhodnocení výrobní přesnosti 3D tiskáren pro dentální aplikace [souhrnná výzkumná zpráva].

LACHMAN, M. a ŠAFKA, J. Experimental determination of the focal length of a laser beam from the output nozzle of a laser cutting head Key Engineering Materials Trans Tech Publications Ltd, 2017 S. 71 – 79. ISSN: 1013-9826. https://www.scientific.net/KEM.756.71

BOBEK, J., HABR, J., SEIDL, M. a BĚHÁLEK, L. Hybridní kompozitní materiál se syntetickou polymerní matricí, vlákny konopí a skleněnými dutými kuličkami [patent] Udělen 20171122 pod číslem 307081. http://spisy.upv.cz/Patents/FullDocuments/307/307081.pdf

SEIDL, M. aj. Mechanical Properties of Products Made of Abs with Respect to Individuality of Fdm Production Processes MM Science Journal, 2017, roč. 2017, č. 2. S. 1748 – 1751. ISSN: 1803-1269. http://www.mmscience.eu/content/file/archives/MM_Science_2016188.pdf

ŠAFKA, J., POKORNÝ, P., YUDAKHINA, I. a SAUNOVA, O. Method for measuring distribution of electric potential in a layer of polymer solution in a strong electric field 8TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON NANOMATERIALS - RESEARCH & APPLICATION (NANOCON 2016) Ostrava: TANGER Ltd., 2017 S. 785 – 787. ISBN: 9788087294710.

HENYŠ, P. aj. Stress and Fatigue analysis of cantilevered bridge during biting: A Computer Study Computer Methods in Biomechanics and Biomedical Engineering 1. vyd. OXON, ENGLAND: Taylor & Francis, 2017 S. 103 – 104. ISSN: 1025-5842. http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/10255842.2017.1382882

ŠAFKA, J. a ACKERMANN, M. Technical assistance; Analysis and evaluation of 3D printing technology for production of modelling jig used in rubber industry [souhrnná výzkumná zpráva].

ACKERMANN, M. a ŠAFKA, J. Technical assistance; Analysis and evaluation of Selective Laser Melting (SLM) technology for printing special metal prototypes [souhrnná výzkumná zpráva].

ACKERMANN, M., ŠAFKA, J. a BOBEK, J. Technická podpora - Analýza a zhodnocení technologie 3D tisku - Selective Laser Melting (SLM) určené pro tisk kovových prášků [souhrnná výzkumná zpráva].

ACKERMANN, M., ŠAFKA, J. a BOBEK, J. Technická podpora - Analýza a zhodnocení technologie Selective Laser Melting (SLM) určené pro tisk kovových prášků. [souhrnná výzkumná zpráva].

ACKERMANN, M. a ŠAFKA, J. Technická podpora - Analýza a zhodnocení technologie Selective Laser Melting (SLM) určené pro tisk kovových prášků. [souhrnná výzkumná zpráva].

ŠAFKA, J. a ACKERMANN, M. Technická podpora - Analýza a zhodnocení vhodné technologie 3D tisku pro výrobu dílů z materiálu ULTEM 1010 pro agresivní chemické prostředí [souhrnná výzkumná zpráva].

ZELENÝ, P., ŠAFKA, J., ACKERMANN, M. a KELLER, P. Výběr závěrečných prací řešených na katedře výrobních systémů a automatizace v roce 2017 na téma 3D tisk 10th Annual International Scientific Conference 2017 Manufacturing Systems Today and Tomorrow - Conference proceedings 1. vyd. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2017 S. neuvedeny (4 stranky). ISBN: 978-80-7494-370-6. http://vsdaz.tul.cz/

ACKERMANN, M. aj. Zařízení pro chemickou modifikaci tubulárních vzorků [funkční vzorek]

2016

HABR, J., BOBEK, J., BĚHÁLEK, L. a SEIDL, M. Adhesion additive influence on polyamide nano polymer composite properties Defect and Diffusion Forum 1. vyd. Pfaffikon, Switzerland: Trans Tech Publications Ltd, 2016 S. 142 – 145. ISBN: 978-3-03835-720-9, ISSN: 1012-0386. http://www.scientific.net/DDF.368.142

ŠAFKA, J. a ACKERMANN, M. Analýza a zhodnocení vhodné technologie 3D tisku pro výrobu speciálních dvou komponentních dílců. [souhrnná výzkumná zpráva].

BOBEK, J. Analýza dílů vyrobených z polymerních materiáů [souhrnná výzkumná zpráva].

ŠAFKA, J., ACKERMANN, M. a MARTIŠ, D. Chemical Resistance of Materials Used in Additive Manufacturing MM Science Journal 1. vyd. Česká republika: MM publishing Ltd., 2016, roč. 2016, č. 12. S. 1573 – 1578. ISSN: 1803-1269. http://www.mmscience.eu/content/file/archives/MM_Science_2016185.pdf

KELLER, P. Designing a compact dual head for FLM 3D printing technology MM Science Journal 6. vyd. MM publishing Ltd., 2016, roč. 2016, č. December. S. 1560 – 1564. ISSN: 1803-1269. http://www.mmscience.eu/content/file/archives/MM_Science_2016181.pdf

ŠAFKA, J. aj. Evaluation of the impact of production parameters on the final properties of the part made of nylon 12 with rapid prototyping technology (FDM) MM Science Journal MM Publishing, 2016, roč. 2016, č. September. S. 956 – 959. ISSN: 1803-1269. http://www.mmscience.eu/content/file/archives/MM_Science_201638.pdf

HABR, J. aj. Hybridní polymerní kompozit s přírodními a skleněnými vlákny [užitný vzor] Zapsán 20160830 pod číslem 29734.

HABR, J. aj. Hybridní polymerní kompozit s vlákny přírodního původu a skleněnými dutými kuličkami [užitný vzor] Zapsán 20160621 pod číslem 29559.

HABR, J., SEIDL, M. a BOBEK, J. Impact of innovative cooling system on mechanical properties of moulded parts Defect and Diffusion Forum 1. vyd. Pfaffikon, Schwizerland: Trans Tech Publications Ltd., 2016 S. 49 – 52. ISBN: 978-3-03835-720-9, ISSN: 1012-0386. http://www.scientific.net/DDF.368.49

SEIDL, M. aj. Influence of different coupling agent type on processibility and applicability of polymer composites Materials Science Forum 1. vyd. Pfaffikon, Switzerland: Trans Tech Publications Ltd, 2016 S. 123 – 132. ISBN: 978-3-03835-728-5, ISSN: 0255-5476. http://www.scientific.net/MSF.862.123

BRDLÍK, P., SEIDL, M., NOVÁKOVÁ, I. a ŠAFKA, J. Konstrukční úprava jader a prvků tvořících a obklopujících tvarovou dutinu výrobního nástroje umožňující jejich chlazení zkapalněnými technickými plyny [užitný vzor] Zapsán 20160126 pod číslem 29074. http://spisy.upv.cz/UtilityModels/FullDocuments/FDUM0029/uv029074.pdf

SEIDL, M., HABR, J., ŠAFKA, J. a BOBEK, J. Mechanical properties of metal-plastic composite with internal fractal shape reinforcing structure Defect and Diffusion Forum 368. vyd. Trans Tech Publications Ltd, 2016 S. 170 – 173. ISBN: 978-303835720-9, ISSN: 1012-0386.

BOBEK, J. aj. New Silane and MAPP Coupling Agents as Natural Composites Production Systems Improvement Key Engineering Materials 1. vyd. Trans Tech Publications Ltd, 2016 S. 52 – 59. ISBN: 978-3-03835-629-5, ISSN: 1013-9826. http://www.scientific.net/KEM.669.52

SEIDL, M. aj. Observation of impact of progressive cooling system on temperature field distributions on surfaces of injection moulded plastic parts Key Engineering Materials, Vol. 669 1. vyd. Pfaffikon, Switzerland: Trans Tech Publications, 2016 S. 19 – 28. ISBN: 978-3-03835-629-5, ISSN: 1013-9826.

BĚHÁLEK, L. aj. Physical-mechanical properties of hollow glass microspheres filled polypropylene composites for injection moulding Key Engineering Materials 1. vyd. Pfaffikon: Trans Tech Publications Ltd, 2016 S. 3 – 10. ISBN: 978-3-03835-629-5, ISSN: 1013-9826. http://www.scientific.net/KEM.669.3

HABR, J. aj. Polymerní kompozit s přírodními vlákny a lehčenou matricí [užitný vzor] Zapsán 20160614 pod číslem 29526.

ACKERMANN, M., ŠAFKA, J. a VOLESKÝ, L. Selective Laser Melting Technology And Manufacturing of Accurate Thin Structures Materials Science Forum Switzerland: Trans Tech Publications Ltd., 2016, roč. 862, č. 2016. S. 104 – 111. ISBN: 9783038357285, ISSN: 0255-5476. http://www.scientific.net

ACKERMANN, M., VOLESKÝ, L. a ŠAFKA, J. Structural properties of H13 tool steel parts produced with use of selective laser melting technology Journal of Physics: Conference Series 1. vyd. Institute of Physics Publishing, 2016 S. neuvedeno. ISSN: 1742-6588. http://iopscience.iop.org/article/10.1088/1742-6596/709/1/012004

ŠAFKA, J., ACKERMANN, M. a LACHMAN, M. Technická pomoc při projektech: Analýza a zhodnocení vhodné technologie 3D tisku pro výrobu objemných výrobků. [souhrnná výzkumná zpráva].

ŠAFKA, J. a ACKERMANN, M. Technická pomoc při projektech: Analýza a zhodnocení vhodné technologie 3D tisku pro výrobu prototypů - enkapsulace [souhrnná výzkumná zpráva].

ŠAFKA, J., ACKERMANN, M. a LACHMAN, M. Technická pomoc při projektech: Analýza a zhodnocení vhodné technologie 3D tisku pro výrobu speciálních dílců v elektronice. [souhrnná výzkumná zpráva].

ŠAFKA, J., ACKERMANN, M. a LACHMAN, M. Technická pomoc při projektech: Analýza a zhodnocení vhodné technologie 3D tisku pro výrobu tenkostěnných výrobků. [souhrnná výzkumná zpráva].

ŠAFKA, J., BOBEK, J., ACKERMANN, M. a LACHMAN, M. Technická pomoc při projektech: Analýza a zhodnocení vhodné technologie 3D tisku SLM pro výrobu speciálních dílců [souhrnná výzkumná zpráva].

ŠAFKA, J., ACKERMANN, M. a LACHMAN, M. Technická pomoc při projektech: Analýza možného využití odlehčených struktur ve výrobcích a vstřikovacích formách společnosti CleanAIR [souhrnná výzkumná zpráva].

ŠAFKA, J., ACKERMANN, M. a LACHMAN, M. Technická pomoc při projektech: Analýza vhodné technologie 3D tisku pro čiré prototypové dílce [souhrnná výzkumná zpráva].

ŠAFKA, J., LACHMAN, M. a ACKERMANN, M. Technická pomoc při projektech: Analýza vhodné technologie 3D tisku pro výrobu modelových vložek k modelovacímu zařízení [souhrnná výzkumná zpráva].

HABR, J. aj. Two component parts hardness optimization regarding production systems Key Engineering Materials Pfaffikon, Switzerland: Trans Tech Publications Ltd, 2016 S. 44 – 51. ISBN: 978-3-03835-720-9, ISSN: 1013-9826.

ŠAFKA, J. aj. Use of composite materials for FDM 3D print technology Materials Science Forum 862. vyd. Switzerland: Trans Tech Publications, 2016 S. 174 – 181. ISSN: 0255-5476.

SEIDL, M. aj. Utilizing of inner porous structure in injection moulds for application of special cooling method Journal of Physics: Conference Series 1. vyd. Institute of Physics Publishing, 2016 S. neuvedeny (5 stran). ISSN: 1742-6596. http://iopscience.iop.org/article/10.1088/1742-6596/709/1/012003/pdf

BOBEK, J. Výzkum chování PIM materiálů při cyklickém zatěžování [souhrnná výzkumná zpráva].

BOBEK, J. Výzkum chování polymerních materiálů při cyklickém zatěžování [souhrnná výzkumná zpráva].

BOBEK, J. Výzkum chování pružného dílu při cyklickém zatěžování [souhrnná výzkumná zpráva].

2015

BOBEK, J. Cyklická zkouška – tříbodový ohyb [souhrnná výzkumná zpráva].

SOLFRONK, P. Databáze firem zabývajících se technologiemi plošného tváření., 2015

LACHMAN, M. Měření frekvenčních a přechodových charakteristik na motoru Yaskawa a jeho řízení pomocí PC 9th Annual International Conference Manufacturing Systems Today and Tomorrow 2015 1. vyd. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2015 S. neuvedeno. ISBN: 978-80-7494-256-3.

KELLER, P. a MENDŘICKÝ, R. Parameters influencing the precision of SLM production MM Science Journal 1. vyd. MM publishing Ltd., 2015, roč. 2015, č. October. S. 705 – 710. ISSN: 1803-1269. http://www.mmscience.eu/content/file/MM_Science_201540.pdf

HABR, J., BĚHÁLEK, L., LENFELD, P. a BOBEK, J. Polymerní kompozit se skleněnými dutými mikrokuličkami a uhlíkovými vlákny [užitný vzor] Zapsán 20150623 pod číslem 28345. http://spisy.upv.cz/UtilityModels/FullDocuments/FDUM0028/uv028345.pdf

SOLFRONK, P. Prezentace na veletrhu MSV BRNO, 2015

SOLFRONK, P. Propagační materiály, 2015

ŠAFKA, J., ACKERMANN, M., MENDŘICKÝ, R. a TUHÁČEK, D. Shape And Size Accuracy of 3D-printed AlSi12 Parts Acta Metallurgica Slovaca 4. vyd. Slovenská republika: Technical University of Kosice, 2015, roč. 21, č. 4. S. 278 – 284. ISSN: 1335-1532. http://www.qip-journal.eu/index.php/ams/article/view/630

ŠAFKA, J., ACKERMANN, M. a LACHMAN, M. Technická pomoc při projektech: Analýza a zhodnocení vhodné technologie 3D tisku pro čiré prototypové dílce [souhrnná výzkumná zpráva].

ŠAFKA, J., ACKERMANN, M. a LACHMAN, M. Technická pomoc při projektech: Analýza a zhodnocení vhodné technologie 3D tisku pro výrobu dvou-komponentních přesných modelů [souhrnná výzkumná zpráva].

ŠAFKA, J., LACHMAN, M. a ACKERMANN, M. Technická pomoc při projektech: Analýza a zhodnocení vhodné technologie 3D tisku pro výrobu insertů k modelovacímu zařízení [souhrnná výzkumná zpráva].

ŠAFKA, J., ACKERMANN, M. a LACHMAN, M. Technická pomoc při projektech: Analýza a zhodnocení vhodné technologie 3D tisku pro výrobu přesných modelů z materiálu AlSi12 [souhrnná výzkumná zpráva].

ŠAFKA, J., ACKERMANN, M. a LACHMAN, M. Technická pomoc při projektech: Analýza a zhodnocení vhodného materiálu pro dvou-komponentní prototypové dílce s využitím technologie 3D tisku [souhrnná výzkumná zpráva].

ŠAFKA, J., ACKERMANN, M. a LACHMAN, M. Technická pomoc při projektech: Analýza a zhodnocení vhodného materiálu pro prototypové dílce s vysokou geometrickou přesností s využitím technologie 3D tisku [souhrnná výzkumná zpráva].

ŠAFKA, J., ACKERMANN, M. a LACHMAN, M. Technická pomoc při projektech: Analýza a zhodnocení vhodného materiálu pro speciální aplikace v oblasti dvou-komponentního 3D tisku – enkapsulace [souhrnná výzkumná zpráva].

ŠAFKA, J., ACKERMANN, M. a BOBEK, J. Technická pomoc při projektech: Analýza a zhodnocení vhodného materiálu pro speciální aplikace v oblasti vysokopevnostních termoplastických materiálů zpracovávaných pomocí 3D tisku [souhrnná výzkumná zpráva].

ŠAFKA, J., ACKERMANN, M. a LACHMAN, M. Technická pomoc při projektech: Analýza možného využití technologie SLM pro výrobu a otestování kovových prototypů [souhrnná výzkumná zpráva].

ŠAFKA, J. a ACKERMANN, M. Technická pomoc při projektech: Analýza možného využití technologie SLM pro výrobu a otestování kovových prototypů z nerez oceli - 316L [souhrnná výzkumná zpráva].

ŠAFKA, J. a ACKERMANN, M. Technická pomoc při projektech: Analýza možného využití technologie SLM pro výrobu a otestování přesných kovových prototypů z materiálu AlSi12 [souhrnná výzkumná zpráva].

SOLFRONK, P. Technická zpráva, 2015

MORAVEC, J., BRADÁČ, J., BERAN, D. a NOVÁKOVÁ, I. The Impact of Thermal Cycles of Superheated Steam on Pipes Material of By-Pass of Steam and Gas-Steam Turbines METAL 2015 Conference Proceedings 1. vyd. Ostrava: Tanger Ltd., 2015 S. 603 – 608. ISBN: 978-80-87294-62-8.

ZELENÝ, P. a ČADEK, M. Topology Optimization of a Bicycle Part MM Science Journal 1. vyd. Praha: MM publishing, 2015, roč. 2015, č. OCTOBER. S. 696 – 700. ISSN: 1803-1269. http://www.mmscience.eu/content/file/MM_Science_201538.pdf

SOLFRONK, P. a SOBOTKA, J. Tribologické testy pracích olejů [souhrnná výzkumná zpráva].

BOBEK, J. Zpráva materiálového výzkumu [souhrnná výzkumná zpráva].

2014

ŠAFKA, J., BOBEK, J., HABR, J. a SEIDL, M. 3D Printing of Fractal Deterministic Shapes Into Polymer Matrix with Respect to Final Composite Mechanical Properties Applied Mechanics and Materials 693. vyd. Pfaffikon, Switzerland: Trans Tech Publications Ltd, 2014 S. 207 – 212. ISBN: 978-3-03835-313-3, ISSN: 1660-9336.

ŠAFKA, J. a BOBEK, J. 3D tisk fraktálních deterministických tvarů do polymerní matrice , 2014 S. neuvedeny ( stran).

MORAVEC, J. Analýza vlivu vakuového odlévání na mechanické vlastnosti u materiálu GS20Mn5 - tepelně zpracovaný stav a litý stav [souhrnná výzkumná zpráva].

ŠAFKA, J., LACHMAN, M., KELLER, P. a ZELENÝ, P. Analýzy možného využití technologie Selective Laser Melting (SLM) pro výrobu a otestování tenkostěnných prototypů [souhrnná výzkumná zpráva].

ŠAFKA, J., ZELENÝ, P., LACHMAN, M. a KELLER, P. Analýzy možného využití technologie Selective Laser Sintering (SLM) pro výrobu a otestování prototypů [souhrnná výzkumná zpráva].

VOLESKÝ, L., ŠAFKA, J. a BAKALOVA, T. Bionics-housefly like inspiration NANOCON 2014 - Conference Proceedings, 6th International Conference 6. vyd. Ostrava: Tanger Ltd., Ostrava, 2014 S. 295 – 299. ISBN: 978-80-87294-53-6. http://www.nanocon.eu

SEIDL, M., LACHMAN, M., ŠAFKA, J. a ZELENÝ, P. Dividing the Complicated General Shapes of the Surface Into Partial Elements According to Curvature (gauss and Maximal Curvature) and Its Multi-axis Machining Applied Mechanics and Materials 693. vyd. Pfaffikon, Switzerland: Trans Tech Publications Ltd, 2014 S. 225 – 230. ISBN: 978-3-03835-313-3, ISSN: 1660-9336.

ŠAFKA, J. a LACHMAN, M. Experimentální výroba opticky čistých prototypů z polymerů s využitím 3D tisku [souhrnná výzkumná zpráva].

ŠAFKA, J. a LACHMAN, M. Experimentální výroba prototypů z různých materiálů [souhrnná výzkumná zpráva].

ŠAFKA, J., KELLER, P., ZELENÝ, P. a LACHMAN, M. Experimentální výroba rozměrově přesných a dielektricky odolných speciálních dvou-komponentních prototypů s využitím technologie 3D tisku [souhrnná výzkumná zpráva].

ŠAFKA, J., KELLER, P., LACHMAN, M. a ZELENÝ, P. Experimentální výroba rozměrově přesných a opticky čistých speciálních dvou-komponentních prototypů s využitím technologie 3D tisku [souhrnná výzkumná zpráva].

ŠAFKA, J., KELLER, P., LACHMAN, M. a ZELENÝ, P. Experimentální výroba speciálních dvou-komponentních prototypů s využitím technologie 3D tisku [souhrnná výzkumná zpráva].

SOLFRONK, P. Návody na obsluhu zařízení, 2014

MORAVEC, J., DOBRÁNSKY, J., BRADÁČ, J. a NOVÁKOVÁ, I. New methods of obtaining input data of numerical computations by using heat treatment simulator Applied Mechanics and Materials, Vol. 616 1. vyd. Pfaffikon, Švýcarsko: Trans tech Publications Ltd, 2014 S. 167 – 174. ISBN: 978-3-03835-201-3, ISSN: 1660-9336. http://www.scientific.net/AMM.616.167

ŠAFKA, J., KELLER, P., ZELENÝ, P. a LACHMAN, M. Pokračování analýzy a doporučení vhodného materiálu na výrobu speciálních prototypů pomocí 3D tisku [souhrnná výzkumná zpráva].

ŠAFKA, J. a LACHMAN, M. Pokračování ve vývoji prototypových dílů a návrh vhodného materiálu pro konkrétní aplikace [souhrnná výzkumná zpráva].

KELLER, P. aj. Properties of Models Produced by Direct Selective Laser Melting Technology Applied Mechanics and Materials 693. vyd. Pfaffikon, Switzerland: Trans Tech Publications Ltd, 2014 S. 231 – 236. ISBN: 978-3-03835-313-3, ISSN: 1660-9336.

LACHMAN, M., ZELENÝ, P. a POKORNÝ, P. Prototype CNC Machine for Laser Cutting of Sheet Metal Applied Mechanics and Materials 693. vyd. Trans Tech Publications Ltd, 2014 S. 195 – 200. ISBN: 978-3-03835-313-3, ISSN: 1660-9336.

DOUBEK, P., KOLNEROVÁ, M., SOBOTKA, J. a SOLFRONK, P. Smluvní výzkum 2014 pro vývoj lepidel, maziv a nových typů substrátů v automobilovém průmyslu pro SKODA AUTO [souhrnná výzkumná zpráva].

ZELENÝ, P., ŠAFKA, J. a ELKINA, I. The Mechanical Characteristics of 3d Printed Parts According to the Build Orientation Applied Mechanics and Materials 474. vyd. Durnten-Zurich, Switzerland: Trans Tech Publications Ltd, 2014 S. 381 – 386. ISBN: 9783037859445, ISSN: 1660-9336.

ŠAFKA, J., MENDŘICKÝ, R. a ZELENÝ, P. Use of Reverse Engineering Methods in the Field of Fashion Design Applied Mechanics and Materials 693. vyd. Pfaffikon, Switzerland: Trans Tech Publications Ltd, 2014 S. 189 – 194. ISBN: 978-3-03835-313-3, ISSN: 1660-9336.

SOLFRONK, P. Výkresová dokumentace zařízení, 2014

BOBEK, J. Výzkum a testování nového typu vtokového systému vstřikovací formy [souhrnná výzkumná zpráva].

BOBEK, J. Výzkum a vývoj procesu výroby zkušebních těles pro zkoušku tahem a rázovou zkoušku [souhrnná výzkumná zpráva].

MORAVEC, J., BRADÁČ, J. a NOVÁKOVÁ, I. Ways of Numerical Prediction of Austenitic Grain Size in Heat-Affected Zone of Welds Advanced Materials Research, Vol. 1029 1. vyd. Pfaffikon, Švýcarsko: Trans Tech Publications Ltd, 2014 S. 25 – 30. ISBN: 978-3-03835-240-2, ISSN: 1022-6680. http://www.scientific.net/AMR.1029.25

Hlavní partneři

Skupina UJV
Škoda Auto
AWAL
Elmarco
Česká Zbrojovka
Fakultní nemocnice Motol
Preciosa
Atrea
Innogy
Auren