Publikace Oddělení mechatronických systémů a robotiky

2024

BUCHTA, J., SVOBODA, P., TYL, P. a CÝRUS, J. IOT jednotka pro interní car sharing ve Škoda Auto a.s. [funkční vzorek]

2023

ŠEVČÍK, L. a MARTINEC, T. Automatizované nůžky s podáváním ochranných krytů ran [ověřená technologie]. 2023.

MARTINEC, T., HANČIL, D. a MACHÁČEK, J. Konstrukční řešení měřícího nástroje pro robota - robotický nástroj pro optické měření profilu povrchu na principu laserové triangulace [funkční vzorek] https://doc.tul.cz/13170/

ŠEVČÍK, L. a MARTINEC, T. Nanášecí hlavice kompozitního prepregu na výrobky z PA6 [ověřená technologie]. 2023.

ŠEVČÍK, L., SRB, P., TŮMA, P. a VOSÁHLO, J. Zařízení na měření celistvosti pryžo-kordových vulkanizovaných profilů [funkční vzorek]

2022

ŠEVČÍK, L., PETRŮ, M., MARTINEC, T. a HANČIL, D. Detekovací stanice vad automobilních filtrů [funkční vzorek]

ŠEVČÍK, L., PETRŮ, M., MARTINEC, T. a PRISLINGER, M. Funkční vzorek jednoticího zařízení [funkční vzorek]

ŠEVČÍK, L., PETRŮ, M., MARTINEC, T. a PRISLINGER, M. Funkční vzorek systému transportu semen [funkční vzorek]

MAŠÍN, I., MARTINEC, T., BUCHTA, J. a MALENA, V. Inteligentní plynový ohřívač vzduchu [funkční vzorek]

PETRŮ, M. aj. Modulární platforma pro autonomní podvozky specializovaných elektrovozidel pro dopravu nákladu a zařízení - Generace 0 [funkční vzorek]

VOŽENÍLEK, R. aj. Modulární platforma pro autonomní podvozky specializovaných elektrovozidel pro dopravu nákladu a zařízení - Generace 1 [funkční vzorek]

MARTINEC, T. aj. Plynový ohřívač vzduchu a topný systém obsahující alespoň jeden takový plynový ohřívač vzduchu [užitný vzor] Zapsán 20220607 pod číslem 36118. https://isdv.upv.cz/doc/FullFiles/UtilityModels/FullDocuments/FDUM0036/uv036118.pdf

2021

STARÝ, M. aj. Způsob bezkontaktního měření automobilových skel Sklář a keramik Vydavatelství ČSS, s.r.o., 2021 S. 51 – 55. ISSN: 0037-637X. http://sklarakeramik.cz/wp-content/uploads/2021/05/SK-2021-03-04-obsah-content.pdf

STARÝ, M. a MATÚŠEK, O. Způsob určování rozchodu žlábkových kolejí a zařízení pro měření profilu a/nebo rozchodu žlábkových kolejí [patent] Udělen 20210929 pod číslem 308999. https://isdv.upv.cz/doc/FullFiles/Patents/FullDocuments/308/308999.pdf

2020

STARÝ, M., MATÚŠEK, O. a STARÁ, M. Provozně ověřený prototyp diagnostického zařízení [funkční vzorek]

STARÝ, M., NOVOTNÝ, F., HORÁK, M. a STARÁ, M. Sampling robot for primary circuit pipelines of decommissioned nuclear facilities Automation in Construction 1. vyd. AMSTERDAM: Elsevier B.V., 2020, roč. 119, č. NOV 2020. S. neuvedeny (9 stran). ISSN: 0926-5805. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0926580519308362?via=ihub

STARÝ, M. a MATÚŠEK, O. Zařízení pro měření profilu a/nebo rozchodu žlábkových kolejí [užitný vzor] Zapsán 20201215 pod číslem 34680. https://isdv.upv.cz/doc/FullFiles/UtilityModels/FullDocuments/FDUM0034/uv034680.pdf

Hlavní partneři

Skupina UJV
Škoda Auto
AWAL
Elmarco
Česká Zbrojovka
Fakultní nemocnice Motol
Preciosa
Atrea
Innogy
Auren