Publikace Oddělení SW architektury a vývoje

2024

BUCHTA, J., SVOBODA, P., TYL, P. a CÝRUS, J. IOT jednotka pro interní car sharing ve Škoda Auto a.s. [funkční vzorek]

2023

GHEIBI, M. aj. A risk-based soft sensor for failure rate monitoring in water distribution network via adaptive neuro-fuzzy interference systems Scientific Reports NATURE PORTFOLIO, 2023, roč. 13, č. 1. S. neuvedeny (27 stranky). ISSN: 2045-2322. https://www.nature.com/articles/s41598-023-38620-w#Ack1

GHEIBI, M. aj. Design of a Decision Support System to Operate a NO2 Gas Sensor Using Machine Learning, Sensitive Analysis and Conceptual Control Process Modelling Chemosensors Multidisciplinary Digital Publishing Institute (MDPI), 2023, roč. 11, č. 2. S. neuvedeny (15 stran). ISSN: 2227-9040. https://www.mdpi.com/2227-9040/11/2/126

VU, T. M., MOEZZI, R., CÝRUS, J. a HLAVA, J. Feasible And Optimal Trajectories Generation for Autonomous Driving Vehicles Mechatronic systems and control Calgary: ACTA Press, 2023, roč. 51, č. 1. S. 11 – 24. ISSN: 2561-1771. https://www.actapress.com/Abstract.aspx?paperId=55380

VU, T. M., MOEZZI, R., CÝRUS, J. a HLAVA, J. Fuzzy System for Clutch Engagement And Vibration Control in Parallel Hybrid Electric Vehicle Mechatronic systems and control Calgary: ACTA Press, 2023, roč. 51, č. 1. S. 25 – 33. ISSN: 2561-1771. https://www.actapress.com/Abstract.aspx?paperId=55381

MOEZZI, R. aj. Object Detection by Tiny-YOLO on TurtleBot3 as an Educational Robot Lecture Notes in Networks and Systems Springer, 2023 S. 619 – 630. ISBN: 978-981992321-2, ISSN: 2367-3370. https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-981-99-2322-9_47

2022

MOEZZI, R. a RAHIMIAN KOLOOR, S. S. A Numerical Study of the effect of Bolt Thread Geometry on the Load Distribution of Continuous Threads Journal of Engineering Research University of Kuwait, 2022, roč. 10, č. 2 B. S. 158 – 173. ISSN: 2307-1877. https://kuwaitjournals.org/jer/index.php/JER/article/view/9785

VU, T. M. aj. Autonomous Vehicle Tracking Based on Non-Linear Model Predictive Control Approach Applications of Computational Science in Artificial Intelligence 1. vyd. IGI Global, 2022 S. 74 – 131. ISBN: 978-1799890140.https://www.igi-global.com/chapter/autonomous-vehicle-tracking-based-on-non-linear-model-predictive-control-approach/302063

VU, T. M., MOEZZI, R., DHOSKA, K. a CÝRUS, J. Calculation and Simulation of Vehicle Steering Dynamics International Journal of Innovative Technology and Interdisciplinary Sciences, 2022 S. 942 – 953. ISSN: 26137305. https://www.ijitis.org/index.php/ijitis/article/view/164

ŠEVČÍK, L., PETRŮ, M., MARTINEC, T. a HANČIL, D. Detekovací stanice vad automobilních filtrů [funkční vzorek]

KOČÍ, J., CHUMCHAL, V., ZDVYHAL, M. a HANČIL, D. Funkční vzorek webové aplikace využívající YOLO algoritmy umožňující rozpoznání objektů nebo stavebních prvků v nasnímané dynamické scéně [ověřená technologie]. 2022.

VU, T. M., MOEZZI, R., CÝRUS, J. a HLAVA, J. Hybrid Electric Vehicle Modelling And Fuel Economy Regression Analysis Mechatronic systems and control ActaPress, 2022, roč. 50, č. 4. S. 171 – 181. ISSN: 2561-1771. https://www.actapress.com/PaperInfo.aspx?paperId=55234

PETRŮ, M. aj. Modulární platforma pro autonomní podvozky specializovaných elektrovozidel pro dopravu nákladu a zařízení - Generace 0 [funkční vzorek]

VOŽENÍLEK, R. aj. Modulární platforma pro autonomní podvozky specializovaných elektrovozidel pro dopravu nákladu a zařízení - Generace 1 [funkční vzorek]

KHALEGHIABBASABADI, M. aj. Novel No2 Gas Sensor Based on Magnetic 2-naphthalenesulfonic Acid-grafted Reduced Graphene Oxide Quantum Dot Nano Composite Central European Conference ECOpole’22 Opole: , 2022S. https://docs.google.com/document/d/1_6hXtK4paOxqtNPM4qsohJmV85GfSd8K/edit?usp=share_link&ouid=104479529759460462969&rtpof=true&sd=true

MOEZZI, R. aj. Object Detection Using Microsoft HoloLens by a Single Forward Propagation CNN Proceedings in Adaptation, Learning and Optimization 15. vyd. Springer, 2022 S. 507 – 517. ISBN: 978-3-030-97196-0. https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-97196-0_42

VU, T. M., MOEZZI, R., CÝRUS, J. a HLAVA, J. Optimal Fuel Consumption Modelling, Simulation, and Analysis for Hybrid Electric Vehicles Applied System Innovation MDPI, 2022, roč. 5, č. 2. S. neuvedeny (16 stran). ISSN: 25715577. https://www.mdpi.com/2571-5577/5/2/36

VU, T. M., MOEZZI, R. a CÝRUS, J. Smart Mechatronic Elbow Brace using EMG Sensors International Journal of Innovative Technology and Interdisciplinary Sciences, 2022 S. 865 – 873. ISSN: 26137305. https://www.ijitis.org/index.php/ijitis/article/view/152

2021

VU, T. M. aj. Automatic Clutch Engagement Control for Parallel Hybrid Electric Vehicle Energies Basel: MDPI, 2021, roč. 14, č. 21. S. neuvedeny (15 stran). ISSN: 1996-1073. https://www.mdpi.com/1996-1073/14/21/7256

MOEZZI, R. a PETRŮ, M. Effect of the Grain Sizes on the Ultrasonic Propagation and Attenuation on Different Types of Steels Microstructure During Non-Destructive Testing Annales de Chimie: Science des Materiaux 1. vyd. IIETA, 2021, roč. 45, č. 4. S. 329 – 334. ISSN: 0151-9107. https://doi.org/10.18280/acsm.450408

VU, T. M. aj. Feasible Trajectories Generation for Autonomous Driving Vehicles Applied Sciences Basel: MDPI, 2021, roč. 11, č. 23. S. neuvedeny (19 stran). ISSN: 2076-3417. https://www.mdpi.com/2076-3417/11/23/11143

CÝRUS, J. aj. Funkční vzorek adaptivní loT platformy a odpovídajících technických zařízení pro správu a řízení AUE [funkční vzorek]

CÝRUS, J. aj. Funkční vzorek hybridní scény a technických zařízení využívajících metod zpřesnění polohy objektu/pozorovatele [funkční vzorek]

PETRŮ, M. aj. Funkční vzorek nosného prvku rámové konstrukce [funkční vzorek]

MALENA, V. aj. Inteligentní regulační subsystém pro ohřívače vzduchu [funkční vzorek]

VU, T. M., MOEZZI, R., CÝRUS, J. a HLAVA, J. Model Predictive Control for Autonomous Driving Vehicles Electronics Basel: MDPI, 2021, roč. 10, č. 21. S. neuvedeny (15 stran). ISSN: 2079-9292. https://www.mdpi.com/2079-9292/10/21/2593

VU, T. M. aj. Parallel Hybrid Electric Vehicle Modelling and Model Predictive Control Applied Sciences Basel: MDPI, 2021, roč. 11, č. 22. S. neuvedeny (18 stran). ISSN: 2076-3417. https://www.mdpi.com/2076-3417/11/22/10668

MARTINEC, T. Snímač kvality povrchu vytvořeného 3D tiskem [užitný vzor] Zapsán 20210803 pod číslem 35302. https://isdv.upv.cz/webapp/resdb.print_detail.det?pspis=PUV/38885&plang=CS

KOČÍ, J., HANČIL, D. a ZDVYHAL, M. Software pro automatizovanou přípravu datasetů z 3D dat stavebních prvků pro strojové učení rozpoznávacího algoritmu a úsporu manuální práce [software]. Dostupné z: https://cxi.tul.cz/projekty/dokoncene-projekty/cameb2.

MOEZZI, R. Ti/SiC Based Metal Matrix Composites by Using Self-Propagating High Temperatures Synthesis (SHS) Revue des Composites et des Matériaux Avancés 1. vyd. International Information and Engineering Technology Association, 2021, roč. 31, č. 3. S. 125 – 129. ISSN: 1169-7954. https://www.iieta.org/journals/rcma/paper/10.18280/rcma.310302

SVRČEK, J., TŮMA, P. a MARTINEC, T. Více směrový 3D tisk s využitím průmyslového robota [souhrnná výzkumná zpráva].

2020

MOEZZI, R. a CÝRUS, J. Control of Radial Increment And Winding Density of Composite Cylindrical Shells MM Science Journal 1. vyd., 2020, roč. 2020, č. 11. S. 4149 – 4153. ISSN: 1803-1269. https://www.mmscience.eu/journal/issues/november-2020/articles/control-of-radial-increment-and-winding-density-of-composite-cylindrical-shells

CÝRUS, J., KRČMAŘÍK, D., PETRŮ, M. a KOČÍ, J. Cooperation of Virtual Reality and Real Objects with HoloLens Advances in Intelligent Systems and Computing 1. vyd. Springer, Cham, 2020 S. 94 – 106. ISBN: 978-303017797-3, ISSN: 2194-5357. https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-17798-0_10

MOEZZI, R., KRČMAŘÍK, D., HLAVA, J. a CÝRUS, J. Hybrid SLAM modelling of autonomous robot with augmented reality device Materials Today: Proceedings 1. vyd. Oxford: Elsevier, 2020 S. 103 – 107. ISSN: 2214-7853. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2214785320318101

ZDVYHAL, M. Metodika přípravy a optimalizace 3D dat s výstupem pro VR a AR

KRČMAŘÍK, D. aj. Prototyp komunikační jednotky sbírající data [funkční vzorek]

KRČMAŘÍK, D., MOEZZI, R., PETRŮ, M. a KOČÍ, J. Smart Agriculture with Advanced IoT Communication and Sensing Unit Advances in Intelligent Systems and Computing 1. vyd. Cham: Springer, 2020 S. 903 – 912. ISBN: 978-3-030-39444-8, ISSN: 2194-5357. https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-39445-5_65

KAJZR, D. aj. Software pro řízení autonomního vozidla 0. generace [software].

KOČÍ, J., KRČMAŘÍK, D., JANDUROVÁ, L. a ZDVYHAL, M. SW řešení optimalizace 3D dat a BIM konverzi [software]. Dostupné z: http://cxi.tul.cz/cameb.

KRČMAŘÍK, D. a PETRŮ, M. Systém pro kontrolu kvality osazení LED pro energeticky nenáročné osvětlování [funkční vzorek]

MOEZZI, R. Teaching IoT using raspberry Pi based RC-Car Proceedings of the 30th International Conference on Cybernetics and Informatics, K and I 2020 1. vyd. Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc., 2020 S. 1 – 7. ISBN: 978-172814381-1. https://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=9039881

KRČMAŘÍK, D. aj. Zařízení pro napájení elektroniky internetu věcí na zemědělském stroji [užitný vzor] Zapsán 20200901 pod číslem 34350. https://isdv.upv.cz/doc/FullFiles/UtilityModels/FullDocuments/FDUM0034/uv034350.pdf

Hlavní partneři

Skupina UJV
Škoda Auto
AWAL
Elmarco
Česká Zbrojovka
Fakultní nemocnice Motol
Preciosa
Atrea
Innogy
Auren