Publikace Oddělení SW architektury a vývoje

2022

MOEZZI, R. a RAHIMIAN KOLOOR, S. S. A Numerical Study of the effect of Bolt Thread Geometry on the Load Distribution of Continuous Threads Journal of Engineering Research University of Kuwait, 2022, roč. 10, č. 2 B. S. 158 – 173. ISSN: 2307-1877. https://kuwaitjournals.org/jer/index.php/JER/article/view/9785

2021

VU, T. M. aj. Automatic Clutch Engagement Control for Parallel Hybrid Electric Vehicle Energies Basel: MDPI, 2021, roč. 14, č. 21. S. neuvedeny (15 stran). ISSN: 1996-1073. https://www.mdpi.com/1996-1073/14/21/7256

MOEZZI, R. a PETRŮ, M. Effect of the Grain Sizes on the Ultrasonic Propagation and Attenuation on Different Types of Steels Microstructure During Non-Destructive Testing Annales de Chimie: Science des Materiaux 1. vyd. IIETA, 2021, roč. 45, č. 4. S. 329 – 334. ISSN: 0151-9107. https://doi.org/10.18280/acsm.450408

VU, T. M. aj. Feasible Trajectories Generation for Autonomous Driving Vehicles Applied Sciences Basel: MDPI, 2021, roč. 11, č. 23. S. neuvedeny (19 stran). ISSN: 2076-3417. https://www.mdpi.com/2076-3417/11/23/11143

CÝRUS, J. aj. Funkční vzorek adaptivní loT platformy a odpovídajících technických zařízení pro správu a řízení AUE [funkční vzorek]

CÝRUS, J. aj. Funkční vzorek hybridní scény a technických zařízení využívajících metod zpřesnění polohy objektu/pozorovatele [funkční vzorek]

PETRŮ, M. aj. Funkční vzorek nosného prvku rámové konstrukce [funkční vzorek]

MALENA, V. aj. Inteligentní regulační subsystém pro ohřívače vzduchu [funkční vzorek]

VU, T. M., MOEZZI, R., CÝRUS, J. a HLAVA, J. Model Predictive Control for Autonomous Driving Vehicles Electronics Basel: MDPI, 2021, roč. 10, č. 21. S. neuvedeny (15 stran). ISSN: 2079-9292. https://www.mdpi.com/2079-9292/10/21/2593

VU, T. M. aj. Parallel Hybrid Electric Vehicle Modelling and Model Predictive Control Applied Sciences Basel: MDPI, 2021, roč. 11, č. 22. S. neuvedeny (18 stran). ISSN: 2076-3417. https://www.mdpi.com/2076-3417/11/22/10668

MARTINEC, T. Snímač kvality povrchu vytvořeného 3D tiskem [užitný vzor] Zapsán 20210803 pod číslem 35302. https://isdv.upv.cz/webapp/resdb.print_detail.det?pspis=PUV/38885&plang=CS

KOČÍ, J., HANČIL, D. a ZDVYHAL, M. Software pro automatizovanou přípravu datasetů z 3D dat stavebních prvků pro strojové učení rozpoznávacího algoritmu a úsporu manuální práce [software]. Dostupné z: https://cxi.tul.cz/projekty/dokoncene-projekty/cameb2.

MOEZZI, R. Ti/SiC Based Metal Matrix Composites by Using Self-Propagating High Temperatures Synthesis (SHS) Revue des Composites et des Matériaux Avancés 1. vyd. International Information and Engineering Technology Association, 2021, roč. 31, č. 3. S. 125 – 129. ISSN: 1169-7954. https://www.iieta.org/journals/rcma/paper/10.18280/rcma.310302

SVRČEK, J., TŮMA, P. a MARTINEC, T. Více směrový 3D tisk s využitím průmyslového robota [souhrnná výzkumná zpráva].

2020

MOEZZI, R. a CÝRUS, J. Control of Radial Increment And Winding Density of Composite Cylindrical Shells MM Science Journal 1. vyd., 2020, roč. 2020, č. 11. S. 4149 – 4153. ISSN: 1803-1269. https://www.mmscience.eu/journal/issues/november-2020/articles/control-of-radial-increment-and-winding-density-of-composite-cylindrical-shells

CÝRUS, J., KRČMAŘÍK, D., PETRŮ, M. a KOČÍ, J. Cooperation of Virtual Reality and Real Objects with HoloLens Advances in Intelligent Systems and Computing 1. vyd. Springer, Cham, 2020 S. 94 – 106. ISBN: 978-303017797-3, ISSN: 2194-5357. https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-17798-0_10

MOEZZI, R., KRČMAŘÍK, D., HLAVA, J. a CÝRUS, J. Hybrid SLAM modelling of autonomous robot with augmented reality device Materials Today: Proceedings 1. vyd. Oxford: Elsevier, 2020 S. 103 – 107. ISSN: 2214-7853. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2214785320318101

ZDVYHAL, M. Metodika přípravy a optimalizace 3D dat s výstupem pro VR a AR

KRČMAŘÍK, D. aj. Prototyp komunikační jednotky sbírající data [funkční vzorek]

KRČMAŘÍK, D., MOEZZI, R., PETRŮ, M. a KOČÍ, J. Smart Agriculture with Advanced IoT Communication and Sensing Unit Advances in Intelligent Systems and Computing 1. vyd. Cham: Springer, 2020 S. 903 – 912. ISBN: 978-3-030-39444-8, ISSN: 2194-5357. https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-39445-5_65

KAJZR, D. aj. Software pro řízení autonomního vozidla 0. generace [software].

KOČÍ, J., KRČMAŘÍK, D., JANDUROVÁ, L. a ZDVYHAL, M. SW řešení optimalizace 3D dat a BIM konverzi [software]. Dostupné z: http://cxi.tul.cz/cameb.

KRČMAŘÍK, D. a PETRŮ, M. Systém pro kontrolu kvality osazení LED pro energeticky nenáročné osvětlování [funkční vzorek]

MOEZZI, R. Teaching IoT using raspberry Pi based RC-Car Proceedings of the 30th International Conference on Cybernetics and Informatics, K and I 2020 1. vyd. Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc., 2020 S. 1 – 7. ISBN: 978-172814381-1. https://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=9039881

KRČMAŘÍK, D. aj. Zařízení pro napájení elektroniky internetu věcí na zemědělském stroji [užitný vzor] Zapsán 20200901 pod číslem 34350. https://isdv.upv.cz/doc/FullFiles/UtilityModels/FullDocuments/FDUM0034/uv034350.pdf

Hlavní partneři

AWAL
Škoda Auto
Česká Zbrojovka
Elmarco
Fakultní nemocnice Motol
Preciosa
Skupina UJV
Atrea
Innogy
Auren