Publikace Oddělení technologie životního prostředí

2024

LAZAR, N. aj. High-performance ferroelectric photocatalysts for rapid dye degradation: ZrO2-doped LiTa0.5Nb0.5O3 under solar UV light Journal of Sol-Gel Science and Technology NEW YORK: Springer, 2024 S. neuvedeny (13 stran). ISSN: 0928-0707. https://link.springer.com/article/10.1007/s10971-024-06330-y

YALCINKAYA, F. aj. Nanofiber applications in microbial fuel cells for enhanced energy generation: a mini review RSC Advances London: Royal Society of Chemistry, 2024, roč. 14, č. 3. S. 9122 – 9136. ISSN: 2046-2069. https://pubs.rsc.org/en/content/articlehtml/2024/RA/D4RA00674G

YALCINKAYA, F., SIEKIERKA, A., YALCINKAYA, B. a DVOŘÁK, L. Nanomaterials in membrane technology Handbook of Nanomaterials, Volume 1 1. vyd. Elsevier, 2024 S. 361 – 392. ISBN: 978-0-3239-5512-6.https://shop.elsevier.com/books/handbook-of-nanomaterials-volume-1/malik/978-0-323-95511-9

2023

TAGHAVIAN, H., ČERNÍK, M. a DVOŘÁK, L. Advanced (bio)fouling resistant surface modification of PTFE hollow-fiber membranes for water treatment Scientific Reports Berlin: NATURE PORTFOLIO, 2023, roč. 13, č. 1. S. neuvedeny (16 stran). ISSN: 2045-2322. https://www.nature.com/articles/s41598-023-38764-9#citeas

TAGHAVIAN, H., ČERNÍK, M. a DVOŘÁK, L. Anti-(bio)fouling Improvement of PTFE Hollow Fiber Membrane Via Skin Layer Modification Membrane Materials - Modification and Separation, 2023S. https://drive.google.com/file/d/1eVlnyugspXlLa5mKeZUaI3Th1SSGXGi7/view

OTTIS, J., LEDERER, T., ŠKODOVÁ, M. a SASÍN, P. Čištění odpadních vod hybridní technologií [ověřená technologie]. 2023.

TAGHAVIAN, H., ČERNÍK, M. a DVOŘÁK, L. EXTERIOR SURFACE CHARACTERIZATION OF THE NOVEL SURFACE MODIFIED PES HOLLOW FIBER MEMBRANE APPLICABLE IN BIOREACTOR 15th International Conference on Nanomaterials - Research & Application, 2023 S. neuvedeny (6 stran). ISBN: 978-80-87294-95-6, ISSN: 2694-930X. https://www.confer.cz/nanocon/2023/4782-facial-characterization-of-the-novel-surface-modified-pes-hollow-fiber-membrane-for-using-in-bioreactor-system

HRŮZA, J., BENEŠÍK, M., MOŠA, M. a KOŠIARČIKOVÁ, S. Filtrační materiál pro čištění vzduchu modifikovaný bakteriofágy [užitný vzor] Zapsán 20231017 pod číslem 37369.

KOVÁŘ, ?. I. aj. FUNKČNÍ VZOREK FILTRAČNÍHO SÍTA Z NEREZOVÝCH VLÁKEN [funkční vzorek]

YALCINKAYA, F., TORRES MENDIETA, R. O. a SIEKIERKA, A. Hybrid Nanofiber Membranes for Efficient Oily Wastewater Separation, 2023 https://drive.google.com/file/d/1eVlnyugspXlLa5mKeZUaI3Th1SSGXGi7/view

DRDA, M. aj. Inovativní způsoby chemicky podpořeného zpětného proplachu filtračních membrán [ověřená technologie]. 2023.

HAVLÍČEK, K. aj. Kompozitní nanovlákenný nosič s integrovanou živinovou složkou [užitný vzor] Zapsán 20231120 pod číslem 37498. https://isdv.upv.gov.cz/doc/FullFiles/UtilityModels/FullDocuments/FDUM0037/uv037498.pdf

MERKEL, A. aj. Lactose Mother Liquor Stream Valorisation Using an Effective Electrodialytic Process Membranes Basel: MDPI, 2023, roč. 13, č. 1. S. neuvedeny (14 stran). ISSN: 2077-0375. https://doi.org/10.3390/membranes13010029

DRDA, M. aj. Membránová čistírna odpadních vod s jednotkou vysokokapacitního mechanického předčištění [užitný vzor] Zapsán 20230530 pod číslem 37077. https://isdv.upv.cz/doc/FullFiles/UtilityModels/FullDocuments/FDUM0037/uv037077.pdf

KORDEK-KHALIL, K. aj. Nanocomposite Use in MFCs: a state of the art review Sustainable Energy & Fuels Cambridge: RSC, 2023, roč. 7, č. 24. S. 5608 – 5624. ISSN: 2398-4902. https://pubs.rsc.org/en/content/articlelanding/2023/SE/D3SE00975K

MRKVA, L., KOMÁREK, M., HRŮZA, J. a POLÁCH, L. Nanovlákenná polyvinylidenfluoridová membrána [užitný vzor] Zapsán 20230516 pod číslem 37049. https://isdv.upv.cz/doc/FullFiles/UtilityModels/FullDocuments/FDUM0037/uv037049.pdf

HAVLÍČEK, K. aj. Nanovlákenný nosič pro konzervaci vinařských kvasinek [funkční vzorek]

HAVLÍČEK, K. aj. Nanovlákenný nosič pro prospekci - „sběrač“ [funkční vzorek]

OTTIS, J., ŠKODOVÁ, M. a LEDERER, T. Nízkoenergetická vysoce účinná čistírna odpadních vod [užitný vzor] Zapsán 20231010 pod číslem 37348. https://isdv.upv.gov.cz/doc/FullFiles/UtilityModels/FullDocuments/FDUM0037/uv037348.pdf

NOSEK, J. aj. Ověřená technologie - Vsakovací jímka s intenzifikací puklinové sítě [ověřená technologie]. 2023.

NOSEK, J., PLUHAŘ, T., VANĚČEK, M. a ZÁRUBA, J. Ověřená technologie filtrace povrchových vod [ověřená technologie]. 2023.

NOSEK, J. aj. Ověřená technologie intenzifikace puklinové sítě [ověřená technologie]. 2023.

DRDA, M., VILÍM, D., NOSEK, J. a MRKVA, L. Ověřená technologie komplexní reverzně osmotické jednotky integrující recyklaci retentátu [ověřená technologie]. 2023.

OTTIS, J., LEDERER, T., ŠKODOVÁ, M. a SASÍN, P. Pilotní jednotka LEHEBIO WWTP [funkční vzorek]

DRDA, M., VILÍM, D., NOSEK, J. a MRKVA, L. Pilotní jednotka membránové destilace jako navazující technologie na čištění retentátu z reverzně ostmotické jednotky [funkční vzorek]

POLÁCH, L., MRKVA, L. a HRŮZA, J. Pilotní jednotka membránové destilace včetně vhodných stupňů předčištění [ověřená technologie]. 2023.

NOSEK, J., LHOTSKÝ, O. a BOČEK, M. Poloprovozní test technologie EBioChem P pro puklinové horninové prostředí na 1. lokalitě [ověřená technologie]. 2023.

HAVLÍČEK, K. aj. Postup výroby kompozitního nanovlákenného nosiče s integrovanou živinovou složkou [ověřená technologie]. 2023.

NGUYEN, T. D. T. aj. Preparation and Characterization of Microfiltration membrane by Utilization Non-Solvent Induced Phase Separation Technique Journal of Membrane Science and Research FIMTEC & MPRL, 2023, roč. 9, č. 2. S. neuvedeny (6 stran). ISSN: 2476-5406. http://www.msrjournal.com/article_703842.html

KOVÁŘ, ?. I. aj. PROTOTYP FILTRU [funkční vzorek]

HAVELKA, O. aj. Sustainable and scalable development of PVDF-OH Ag/TiOx nanocomposites for simultaneous oil/water separation and pollutant degradation Environmental Science: Nano United Kingdom: Royal Society of Chemistry, 2023, roč. 10, č. 9. S. 2359 – 2373. ISSN: 2051-8153. https://pubs.rsc.org/en/content/articlelanding/2023/en/d3en00335c/unauth

KOLČAVOVÁ SIRKOVÁ, B. aj. Warp knitted spacer microfiber biomass carrier for wastewater treatment Journal of Industrial Textiles Thousand Oaks: SAGE Publications Ltd, 2023, roč. 53, č. August. S. neuvedeny (15 stran). ISSN: 1528-0837. https://doi.org/10.1177/15280837231154533

NOSEK, J., PLUHAŘ, T. a AMBROŽOVÁ, V. Zařízení pro měření vertikální stratifikace anorganické kontaminace umožňující přesnou lokalizaci fázového rozhraní [funkční vzorek]

KOVÁŘ, ?. I. aj. ZPRÁVA O VÝVOJI FILTRAČNÍHO MATERIÁLU, 2023

KOVÁŘ, ?. I. aj. ZPRÁVA O VÝVOJI TECHNOLOGIE VÝROBY FILTRU, 2023

2022

OZDEMIR, S., YALCIN ENIS, I., YALCINKAYA, B. a YALCINKAYA, F. An Investigation of the Constructional Design Components Affecting the Mechanical Response and Cellular Activity of Electrospun Vascular Grafts Membranes BASEL: MDPI, 2022, roč. 12, č. 10. S. neuvedeny (27 stranky). ISSN: 2077-0375. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC9607146/pdf/membranes-12-00929.pdf

GUL, A., HRŮZA, J., DVOŘÁK, L. a YALCINKAYA, F. Chemical Cleaning Process of Polymeric Nanofibrous Membranes Polymers Basel: MDPI, 2022, roč. 14, č. 6. S. neuvedeny (19 stran). ISSN: 2073-4360. https://www.mdpi.com/2073-4360/14/6/1102/htm

KOMÁREK, M., HRŮZA, J., JOUDAL, R. a KOPECKÝ, D. Dýchací ochranná maska [užitný vzor] Zapsán 20221222 pod číslem 36719. https://isdv.upv.cz/doc/FullFiles/UtilityModels/FullDocuments/FDUM0036/uv036719.pdf

KOMÁREK, M., HRŮZA, J., JOUDAL, R. a KOPECKÝ, D. Dýchací polomaska s modulárním systémem výměnných filtrů a indikací stavu filtru [funkční vzorek] https://cxi.tul.cz/files/pages/other/vysledky/Gprot-Dychaci_polomaska_s_modularnim_systemem_vymennych_filtru_a_indikaci_stavu_filtru-2.pdf

NIELSEN, E. aj. Effect of calcium-binding compounds in acid whey on calcium removal during electrodialysis Food and Bioproducts Processing Amsterdam: Elsevier, 2022, roč. 131, č. January. S. 224 – 234. ISSN: 0960-3085. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0960308521001826?via=ihub

GUL, A., GALLUS, I., SÖZCÜ, S. a YALCINKAYA, F. Electrospun Nanofibrous Materials for Oil/Water Separation Oil−Water Mixtures and Emulsions, Volume 1: Membrane Materials for Separation and Treatment 11. vyd. American Chemical Society, 2022 S. 41 – 81. ISBN: 978-0-8412-9778-4.https://pubs.acs.org/doi/pdf/10.1021/bk-2022-1407.ch002

CZINNEROVÁ, M. aj. Field application of glycerol to enhance reductive dechlorination of chlorinated ethenes and its impact on microbial community Chemosphere PERGAMON-ELSEVIER SCIENCE LTD, 2022, roč. 309, č. 1. S. neuvedeny (9 stran). ISSN: 0045-6535. https://doi.org/10.1016/j.chemosphere.2022.136640

RAMAKRISHNAN, R. K. aj. Gum Hydrocolloids Reinforced Silver Nanoparticle Sponge for Catalytic Degradation of Water Pollutants Polymers MDPI, 2022, roč. 14, č. 15. S. neuvedeny (16 stran). ISSN: 2073-4360. https://www.mdpi.com/2073-4360/14/15/3120

HAVLÍČEK, K. aj. High Barrier Nanocomposite Film with Accelerated Biodegradation by Clay Swelling Induced Fragmentation Macromolecular Materials and Engineering Wiley, 2022, roč. 307, č. 6. S. neuvedeny (8 stran). ISSN: 1438-7492. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/mame.202100727

TAGHAVIAN, H., ČERNÍK, M. a DVOŘÁK, L. High functional skin layer modification of polytetrafluoroethylene hollow fiber membrane PROCEEDINGS OF ACADEMICS WORLD INTERNATIONAL CONFERENCE 1. vyd., 2022 S. neuvedeny (5 stran). ISBN: 978-93-90150-32-8.

TAGHAVIAN, H., ČERNÍK, M. a DVOŘÁK, L. Improved Air-assisted Surface Modification of Ptfe Hollow Fiber Membrane Via Polydopamine Incorporated Zinc Oxide Nanoparticles for Water Purification, 2022

NIELSEN, E. aj. Improving electrodialysis separation efficiency of minerals from acid whey by nano-filtration pre-processing International Journal of Dairy Technology New Jersey: Wiley Online Library, 2022, roč. 75, č. 4. S. 820 – 830. ISSN: 1364-727X. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/1471-0307.12893

HROUDA, A. aj. Influence of the lamination process on the mechanical properties of a PA6 electronspun membrane filter and its filtration capability Case Studies in Chemical and Environmental Engineering Elsevier Ltd., 2022, roč. 6, č. 12. S. neuvedeny (6 stran). ISSN: 2666-0164. https://doi.org/10.1016/j.cscee.2022.100275

DVOŘÁK, L. aj. Inovativní čistící protokoly vhodné pro regeneraci filtračních membrán (včetně způsobů jejich aplikace) [ověřená technologie]. 2022.

JOHNOVÁ, M. aj. Komparativní studie čistících protokolů membrán aplikovaných na ČOV Zborník prednášok a posterov 12. bienálnej konferencie s mezinárodnou účasťou Odpadové vody 2022, 2022 S. 89 – 93.

NECHANICKÁ, M. aj. Laboratorní elektro-post-denitrifikační jednotka [funkční vzorek]

VILÍM, D. aj. Mobilní energeticky nezávislá jednotka úpravny pitné vody [užitný vzor] Zapsán 20221014 pod číslem 36 439. https://isdv.upv.cz/doc/FullFiles/UtilityModels/FullDocuments/FDUM0036/uv036439.pdf

KŘIVÁNKOVÁ, J. aj. Mobilní jednotka pro čištění membrán [užitný vzor] Zapsán 20220526 pod číslem 36 055. https://isdv.upv.cz/doc/FullFiles/UtilityModels/FullDocuments/FDUM0036/uv036055.pdf

VOROPAEVA, D., MERKEL, A. a YAROSLAVTSEV, A. Nafion/ZrO2 hybrid membranes solvated by organic carbonates. Transport and mechanical properties Solid State Ionics Amsterdam: Elsevier, 2022, roč. 386, č. NOV. S. neuvedeny (8 stran). ISSN: 0167-2738. https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0167273822002041

YALCINKAYA, F., GUL, A., BOYRAZ, E. a BRYJAK MAREK, N. T. Nanofibers for oil-water separation and coalescing filtration Electrospun and Nanofibrous Membranes 1. vyd. USA: Elsevier, 2022 S. 410 – 432. ISBN: 978-012-823-057-2.https://www.elsevier.com/books/electrospun-and-nanofibrous-membranes/kargari/978-0-12-823032-9

NECHANICKÁ, M. aj. Ověřená technologie elektro-post-denitrifikace s reálnými vodami [ověřená technologie]. 2022.

MRKVA, L., HRŮZA, J. a POLÁCH, L. Pilotní jednotka membránové destilace [funkční vzorek]

MERKEL, A. aj. Recovery of hydrochloric acid from industrial wastewater by diffusion dialysis using a spiral-wound module International Journal of Molecular Sciences Basel: MDPI, 2022, roč. 23, č. 11. S. neuvedeny (16 stran). ISSN: 1422-0067. https://www.mdpi.com/1422-0067/23/11/6212

HRŮZA, J. a FRAJOVÁ, J. Reuse of textile waste to production of the fibrous antibacterial membrane with filtration potential Nanomaterials MDPI, 2022, roč. 12, č. 1. S. neuvedeny (21 stranky). ISBN: 978-80-270-8323-7, ISSN: 2079-4991. https://www.mdpi.com/2079-4991/12/1/50

JOHNOVÁ, M., DVOŘÁK, L., KOMÁREK, M. a NOVOTNÁ FABIÁNOVÁ, R. Soubor pokročilých nanovlákenných nosičů biomasy [funkční vzorek]

DVOŘÁK, L., NECHANICKÁ, M., BENEŠ, P. a SIGLOVÁ, M. Sterilizační metoda [ověřená technologie]. 2022.

DVOŘÁK, L., NECHANICKÁ, M., BENEŠ, P. a SIGLOVÁ, M. Sterilní nosič [funkční vzorek]

TAGHAVIAN, H., ČERNÍK, M. a DVOŘÁK, L. SUPERHYDROPHILIC SURFACE MODIFICATION OF PTFE HOLLOW-FIBER MEMBRANE WITH ADVANCED BIOFOULING PROPERTIES FOR WATER PURIFICATION NANOCON Conference Proceedings - International Conference on Nanomaterials TANGER Ltd., 2022 S. 91 – 96. ISBN: 978-808836509-9, ISSN: 2694-930X. https://www.confer.cz/nanocon/2022/4575-superhydrophilic-surface-modification-of-ptfe-hollow-fiber-membrane-with-advanced-biofouling-properties-for-water-purification

LEDERER, T., HAVLÍČEK, K. a KOLČAVOVÁ SIRKOVÁ, B. Technologie úplného odstraňování dusíku a fosforu z odpadních vod využívající cíleně vyráběných textilních nosičů biomasy [ověřená technologie]. 2022.

LEDERER, T. aj. Textilní nosič biomasy [užitný vzor] Zapsán 20220215 pod číslem 35793. https://isdv.upv.cz/doc/FullFiles/UtilityModels/FullDocuments/FDUM0035/uv035793.pdf

LEDERER, T., TRUHLÁŘ, M. a ŠUBRTOVÁ, P. Zařízení pro destrukci biologické pěny a inhibici pěnotvorných mikroorganismů způsobujících tvorbu této biologické pěny v čistírnách odpadních vod [užitný vzor] Zapsán 20220315 pod číslem 35862. https://isdv.upv.cz/doc/FullFiles/UtilityModels/FullDocuments/FDUM0035/uv035862.pdf

2021

PAVELKOVÁ, A., STEJSKAL, V., PLUHAŘ, T. a NOSEK, J. Advanced remediation using nanosized zero-valent iron and electrical current in situ − A comparison with conventional remediation using nanosized zero-valent iron alone Journal of Environmental Chemical Engineering 1. vyd. Elsevier Ltd, 2021, roč. 9, č. 5. S. neuvedeny (9 stran). ISSN: 2213-3437. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2213343721011015

VENKATESHAIAH, A. aj. Alkenyl succinic anhydride modified tree-gum kondagogu: A bio-based material with potential for food packaging Carbohydrate Polymers 1. vyd. Oxon: ELSEVIER SCI LTD, 2021, roč. 266, č. August. S. neuvedeny (9 stran). ISSN: 0144-8617. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0144861721005130

HAVLÍČEK, K., NECHANICKÁ, M., LEDERER, T. a KOLČAVOVÁ SIRKOVÁ, B. Analysis of nitrifying bacteria growth on two new types of biomass carrier using respirometry and molecular genetic methods Ecotoxicology and Environmental Safety ACADEMIC PRESS INC ELSEVIER SCIENCE, 2021, roč. 225, č. 12. S. neuvedeny (11 stran). ISSN: 0147-6513. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0147651321009076?via=ihub

NECHANICKÁ, M. aj. Application of Nanofiber Carriers for Sampling of Microbial Biomass from Contaminated Groundwater Science of The Total Environment 1. vyd. Amsterdam: Elsevier B.V., 2021, roč. 780, č. August. S. neuvedeny (10 stran). ISSN: 0048-9697. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0048969721015862

HAVLÍČEK, K. a LEDERER, T. Core/Shell nosič biomasy pro systémy MBBR [funkční vzorek]

AHMED, M. M. aj. Corrigendum to “Revisiting the polyvinylidene fluoride heterogeneous alkaline reaction mechanism in propan-2-ol: An additional hydrogenation step” [Eur. Polym. J. 156 (2021) 110605] European Polymer Journal OXFORD: Elsevier, 2021, roč. 159, č. OCT 5.S. ISSN: 0014-3057. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0014305721004444

NECHANICKÁ, M., HAVLÍČEK, K. a ŘEZANKA, M. Development of conductive nanomaterials for biotechnology applications World Nanotechnology Conference, 2021S. https://worldnanotechnologyconference.com/about/past-events

SEMERÁD, J. aj. Discovering the potential of an nZVI-biochar composite as a material for the nanobioremediation of chlorinated solvents in groundwater: Degradation efficiency and effect on resident microorganisms Chemosphere Elsevier, 2021, roč. 281, č. OCT. S. neuvedeny (9 stran). ISSN: 0045-6535. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0045653521013862#ack0010

GUL, A. aj. Electrospun Antibacterial Nanomaterials for Wound Dressings Applications Membranes BASEL: MDPI, 2021, roč. 11, č. 12. S. neuvedeny (22 stranky). ISSN: 2077-0375. https://www.mdpi.com/2077-0375/11/12/908

HRŮZA, J. a FRAJOVÁ, J. Electrospun poly(Ethylene terephthalate)/silk fibroin composite for filtration application Polymers MDPI, 2021, roč. 13, č. 15. S. neuvedeny (23 stranky). ISSN: 2073-4360. https://www.mdpi.com/2073-4360/13/15/2499

ETTEL, D. aj. Expansion of Optical Properties in Tiox Nanoparticles by Their Laser-mediated Alloying with Ag 12TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON NANOMATERIALS - RESEARCH & APPLICATION (NANOCON 2020) 1. vyd. Ostrava, Czech Republic: TANGER LTD, 2021 S. 109 – 115. ISBN: 978-80-87294-98-7, ISSN: 2694-930X. https://www.confer.cz/nanocon/2020

SCHOVANEC, P. aj. Feasibilities of foam-forming bacteria disintegration by ultrasonic atomization EPJ Web of Conferences 1. vyd. Liberec: Technical University of Liberec, 2021 S. 193 – 196. ISSN: 2100-014X. https://doi.org/10.1051/epjconf/202226401040

GUL, A., HRŮZA, J. a YALCINKAYA, F. Fouling and Chemical Cleaning of Microfiltration Membranes: A Mini-Review Polymers 1. vyd. BASEL: MDPI, 2021, roč. 13, č. 6. S. neuvedeny (25 stranky). ISSN: 2073-4360. https://www.mdpi.com/2073-4360/13/6/846

BOYRAZ, E., YALCINKAYA, F. a HRŮZA, J. Hydrophilic Nanofiber Membranes for Oily Wastewater Treatment NANOCON Conference Proceedings - International Conference on Nanomaterials 1. vyd. Brno: TANGER LTD, 2021 S. 162 – 166. ISBN: 978-80-87294-98-7, ISSN: 2694-930X. https://www.confer.cz/nanocon/2020/3703-hydrophilic-nanofiber-membranes-for-oily-wastewater-treatment

BOYRAZ, E. a YALCINKAYA, F. Hydrophilic Surface-Modified PAN Nanofibrous Membranes for Efficient Oil–Water Emulsion Separation Polymers 1. vyd. BASEL: MDPI, 2021, roč. 13, č. 2. S. neuvedeny (14 stran). ISSN: 2073-4360. https://www.mdpi.com/2073-4360/13/2/197

KOMÁREK, M. a MALÁT, M. Kombinovaný filtrační element [užitný vzor] Zapsán 20211012 pod číslem 35466. https://isdv.upv.cz/doc/FullFiles/UtilityModels/FullDocuments/FDUM0035/uv035466.pdf

POLÁCH, L., HRŮZA, J. a MRKVA, L. Laboratorní jednotka membránové destilace [funkční vzorek]

MERKEL, A. aj. Lactose mother liquor stream valorisation using electrodialysis International Dairy Journal 1. vyd. Amsterdam: Elsevier B.V., 2021, roč. 121, č. 5. S. 1 – 5. ISSN: 0958-6946. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0958694621001308

ETTEL, D. aj. Laser-synthesized Ag/TiO nanoparticles to integrate catalytic pollutant degradation and antifouling enhancement in nanofibrous membranes for oil-water separation Applied Surface Science 1. vyd. United Kingdom: Elsevier, 2021, roč. 564, č. OCT. S. neuvedeny (9 stran). ISSN: 0169-4332. https://doi.org/10.1016/j.apsusc.2021.150471

SVOBODOVÁ, L. aj. Microfiber Structure for Enhanced Immobilization of Nitrifying Bacteria in a Post-nitrification Reactor Environmental Technology and Innovation 1. vyd. NETHERLANDS: ELSEVIER, 2021, roč. 21, č. February. S. neuvedeny (15 stran). ISSN: 2352-1864. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2352186421000213

YALCINKAYA, F. aj. Modified Nanofiber Membrane for Cleaning of Oily Wastewater, 2021 https://www.melpro.cz/

UNGUR, G. a HRŮZA, J. Modified Nanofibrous Filters with Durable Antibacterial Properties Molecules 1. vyd. Basel, Switzerland: MDPI, 2021, roč. 26, č. 5. S. neuvedeny (24 stranky). ISSN: 1420-3049. https://www.mdpi.com/1420-3049/26/5/1255?type=check_update&version=2

JOHNOVÁ, M., NOVÁK, L., LEDERER, T. a NOVÁK, L. Optimalizace metody pro hodnocení zastoupení nocardioformních mikroorganismů v aktivovaném kalu a pěně SBORNÍK PŘÍSPĚVKŮ 14. BIENÁLNÍ KONFERENCE CzWA VODA 2021, 2021 S. 492 – 495. ISBN: 978-80-11-00385-2.

NOSEK, J., PLUHAŘ, T. a AMBROŽOVÁ, V. Ověřená technologie systému pokročilého řízení sanačních technologií [ověřená technologie]. 2021.

PENG, Q. aj. Preparation of electrosprayed composite coated microporous filter for particulate matter capture Nano select Wiley, 2021, roč. 3, č. 3. S. 555 – 566. ISSN: 2688-4011. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/nano.202100186

ČOPÁK, L. aj. Recovery of Spent Sulphuric Acid by Diffusion Dialysis Using a Spiral Wound Module International Journal of Molecular Sciences MDPI, 2021, roč. 22, č. 21. S. neuvedeny (16 stran). ISSN: 1422-0067. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34769251/

PAVELKOVÁ, A. aj. Reduction of chlorinated hydrocarbons using nano zero-valent iron supported with an electric field. Characterization of electrochemical processes and thermodynamic stability Chemosphere 1. vyd. Oxford: PERGAMON-ELSEVIER SCIENCE LTD, 2021, roč. 265, č. FEB 2021. S. neuvedeny (9 stran). ISSN: 0045-6535. https://doi.org/10.1016/j.chemosphere.2020.128764

AHMED, M. M. aj. Revisiting the polyvinylidene fluoride heterogeneous alkaline reaction mechanism in propan-2-ol: An additional hydrogenation step European Polymer Journal 1. vyd., 2021, roč. 156, č. August. S. neuvedeny (6 stran). ISSN: 0014-3057. https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0014305721003396

JOHNOVÁ, M., DVOŘÁK, L., KOMÁREK, M. a NOVOTNÁ FABIÁNOVÁ, R. Soubor nanovlákenných nosičů biomasy [funkční vzorek]

GONČUKOVÁ, Z. R., ŘEZANKA, M., DOLINA, J. a DVOŘÁK, L. Sulfonated polyethersulfone membrane doped with ZnO-APTES nanoparticles with antimicrobial properties Reactive and Functional Polymers 1. vyd. ELSEVIER, 2021, roč. 162, č. MAY. S. neuvedeny (10 stran). ISSN: 1381-5148. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S138151482100064X

NOSEK, J., PLUHAŘ, T. a AMBROŽOVÁ, V. Systém pro real-time řízení sanačních technologií [funkční vzorek]

JOUDAL, R., PŘICHYSTAL, L., KOMÁREK, M. a HRŮZA, J. Systém uchycení filtračního materiálu pro modulární výměnu filtru [funkční vzorek]

NOSEK, J. aj. Technologie autokalibračního systému včasného varování před účinky vztlaku podzemní vody při povodni [ověřená technologie]. 2021.

HAVLÍČEK, K., LEDERER, T., NECHANICKÁ, M. a KOLČAVOVÁ SIRKOVÁ, B. Vývoj kompozitního mikrovlákenného nosiče biomasy pro post-treatment procesy na ČOV SBORNÍK PŘÍSPĚVKŮ 14. BIENÁLNÍ KONFERENCE CzWA VODA 2021 1. vyd. Brno: ASOCIACE PRO VODU ČR z.s., 2021 S. 193 – 201. ISBN: 978-80-11-00385-2. https://www.czwa.cz/podrobny-program-CZ485

NOSEK, J., PLUHAŘ, T. a AMBROŽOVÁ, V. Zařízení pro vzdálený monitoring a řízení sanace metodou EBioChem [funkční vzorek]

2020

NGUYEN, N. A. H., ROSICKÁ, P. a ŠEVCŮ, A. An across–species comparison of the sensitivity of different organisms to Pb– based perovskites used in solar cells Science of The Total Environment 1. vyd. Amsterdam: Elsevier, 2020, roč. 708, č. MAR. S. neuvedeny (15 stran). ISSN: 0048-9697. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0048969719351265?via=ihub

LEDERER, T. a POLÁCH, L. Čištění koncentrovaných odpadních vod z komerční zóny Dobrovíz – zkušenosti z provozu při dezinfekcích distribučního centra amazon v souvislosti s covid 19 Seminář Průmyslové odpadní vody, 2020 S. neuvedeny (20 stran). https://www.czwa.cz/galerie/00000366.pdf

ČERNÍK, M., HRABAL, J. a NOSEK, J. Combination of Electrokinetics and nZVI Remediation Advanced Nano-Bio Technologies for Water and Soil Treatment 1. vyd. Springer Nature Switzerland AG, 2020 S. 65 – 85. ISBN: 978-3-030-29839-5.https://www.springer.com/gp/book/9783030298395

ČERNÍKOVÁ, M., NOSEK, J. a ČERNÍK, M. Combination of nZVI and DC for the in-situ remediation of chlorinated ethenes: An environmental and economic case study Chemosphere 1. vyd. Elsevier Ltd., 2020, roč. 245, č. APR. S. neuvedeny (9 stran). ISSN: 0045-6535. https://doi.org/10.1016/j.chemosphere.2019.125576

CZINNEROVÁ, M. aj. Combining nanoscale zero-valent iron with electrokinetic treatment for remediation of chlorinated ethenes and promoting biodegradation: A long-term field study Water Research 1. vyd., 2020, roč. 175, č. MAY. S. neuvedeny (9 stran). ISSN: 0043-1354. https://doi.org/10.1016/j.watres.2020.115692

PAVELKOVÁ, A., VOLOŠČUKOVÁ, O., STEJSKAL, V. a NOSEK, J. Cost-effective remediation using microscale ZVI: comparison of commercially available products Ecological Chemistry and Engineering S 1. vyd., 2020, roč. 27, č. 2. S. 211 – 224. ISSN: 1898-6196. https://doi.org/10.2478/eces-2020-0014

YUSOF, M. R. aj. Electron-Beam Irradiation of the PLLA/CMS/beta-TCP Composite Nanofibers Obtained by Electrospinning Polymers 1. vyd. SWITZERLAND: MDPI, 2020, roč. 12, č. 7. S. neuvedeny (16 stran). ISSN: 2073-4360. https://www.mdpi.com/2073-4360/12/7/1593

ŠEVCŮ, A., NGUYEN, N. A. H., MIKŠÍČEK, J. a LEDERER, T. Environmental fate of sulfidated nZVI particles: the interplay of nanoparticle corrosion and toxicity during aging Environmental Science: Nano 1. vyd. RCS, 2020, roč. 7, č. 6. S. 1794 – 1806. ISSN: 2051-8153. https://pubs.rsc.org/no/content/articlelanding/2020/en/d0en00075b/unauth#!divAbstract

IBRAHIM, M. M. H. aj. Evaluation of Chemical and Physical Properties of Biodegradable Gum Arabic/PVA/Ag Nano fibrous Membranes as a Potential Wrapping Material Journal of Engineered Fibers and Fabrics 1. vyd. SAGE PUBLICATIONS LTD, 2020, roč. 15, č. AUG 2020. S. neuvedeny (10 stran). ISSN: 1558-9250. https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/1558925020946451

STEJSKAL, V. aj. Field Study II: Pilot Application of nZVI/ DC-Combined Methods at Aargau Site Advanced Nano-Bio Technologies for Water and Soil Treatment 1. vyd. Springer Nature Switzerland AG, 2020 S. 105 – 116. ISBN: 978-3-030-29839-5.https://www.springer.com/gp/book/9783030298395

HRŮZA, J., MARYŠKA, J. a BUŠEK, J. Filtrační zařízení pro čištění odpadní vody [užitný vzor] Zapsán 20200630 pod číslem 34158. https://isdv.upv.cz/doc/FullFiles/UtilityModels/FullDocuments/FDUM0034/uv034158.pdf

MARYŠKOVÁ, M., HRŮZA, J., SCHAABOVÁ, M. a MARYŠKA, J. Filtrační zařízení pro hloubkovou filtraci vody [užitný vzor] Zapsán 20200310 pod číslem 33843. https://isdv.upv.cz/doc/FullFiles/UtilityModels/FullDocuments/FDUM0033/uv033843.pdf

HAVLÍČEK, K., SVOBODOVÁ, L., BAKALOVA, T. a LEDERER, T. Influence of electrospinning methods on characteristics of polyvinyl butyral and polyurethane nanofibres essential for biological applications Materials & Design 1. vyd. Elsevier Ltd, 2020, roč. 194, č. SEPTEMBER. S. neuvedeny (11 stran). ISSN: 0264-1275. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0264127520304329

NECHANICKÁ, M., JOHNOVÁ, M. a DVOŘÁK, L. Intenzifikace biologického čištění skládkových vod nanovlákennými nosiči „Mladá voda břehy mele 2020“ Sborník konference 1. vyd. Brno: , 2020 S. 1 – 8. ISBN: 978-80-270-8323-7. https://www.czwa.cz/konference-ywp-mlada-voda-brehy-mele-2020-CZ390

KOMÁREK, M. a HAVLE, K. Kombinovaný filtrační element tvořený porézním uhlíkovým filtrem a nanovlákenným strukturovaným filtrem [funkční vzorek]

GAALOVA, J. aj. Kompozitní chirální membrána, způsob její přípravy a způsob obohacování směsí enantiomerů [patent] Udělen 20200902 pod číslem 308513. https://isdv.upv.cz/webapp/resdb.print_detail.det?pspis=PT/2019-178&plang=CS

VOLOŠČUKOVÁ, O. aj. Laboratory comparison of nZVI/ S-nZVI Efficiency in the systems with and without electric power NANOCON Conference Proceedings - International Conference on Nanomaterials 1. vyd. Tanger Ltd., 2020 S. 287 – 292. ISBN: 978-80-87294-95-6, ISSN: 2694-930X. https://www.researchgate.net/publication/340152638_LABORATORY_COMPARISON_OF_nZVI_S-nZVI_EFFICIENCY_IN_SYSTEMS_WITH_AND_WITHOUT_POWER

HRŮZA, J. Modulární systém čištění procesních vod [funkční vzorek]

TORRES MENDIETA, R. O. aj. PVDF nanofibrous membranes modified via laser-synthesized Ag nanoparticles for a cleaner oily water separation Applied Surface Science 1. vyd. United Kingdom: Elsevier, 2020, roč. 526, č. October 2020. S. neuvedeny (9 stran). ISSN: 0169-4332. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0169433220313325?via=ihub#!

PAVELKOVÁ, A., PLUHAŘ, T., ŠUPÍKOVÁ, I. a NOSEK, J. Regenrace vodárenských vrtů s využítím ultrazvuku „Mladá voda břehy mele 2020“ Sborník konference 1. vyd. Brno: , 2020 S. 146 – 149. ISBN: 978-80-270-8323-7. https://www.czwa.cz/konference-ywp-mlada-voda-brehy-mele-2020-CZ390

GAALOVA, J. aj. Separation of racemic compound by nanofibrous composite membranes with chiral selector Journal of Membrane Science 1. vyd. AMSTERDAM: ELSEVIER, 2020, roč. 596, č. 2. S. neuvedeny (9 stran). ISSN: 0376-7388. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0376738819326419

LEDERER, T. a ŠUBRTOVÁ, P. Soubor modulárních nástrojů ke zvýšení účinnosti čištění odpadních vod a sanačních prací využívající biosurfaktanty a magnetické pole [ověřená technologie]. 2020.

SCHOVANEC, P. aj. Sterilization of Biofilm in Foam Using a Single Cavitation Bubble MATEC Web of Conferences 328, 05003 (2020) 1. vyd. XXII. AEaNMiFMaE-2020: EDP Science, 2020 S. neuvedeny (7 stran). ISSN: 2261-236X. https://www.matec-conferences.org/articles/matecconf/pdf/2020/24/matecconf_aenmfme2020_05003.pdf

VENKATESHAIAH, A. aj. Tree Gum−Graphene Oxide Nanocomposite Films as Gas Barriers ACS Applied Nano Materials 1. vyd. WASHINGTON: AMER CHEMICAL SOC, 2020, roč. 3, č. 1. S. 633 – 640. ISSN: 2574-0970. https://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/acsanm.9b02166

NOSEK, J. a PLUHAŘ, T. Zařízení pro hydromechanický způsob regenerace vrtů [funkční vzorek] http://cxi.tul.cz

LEDERER, T. aj. ZKUŠENOSTI Z PROVOZU VYSOCE ZATĚŽOVANÉ MBBR POST-DENITRIFIKACE 11. bienálna konferencia s medzinárodnou účasťou ODPADOVÉ VODY 2020, 2020 S. neuvedeny (316 stranky). ISBN: 978-80-973196-2-5. https://acesr.sk/wp-content/uploads/2020/10/Zbornik-OV-2020.pdf

2019

LEDERER, T., DVOŘÁK, L., SVOBODOVÁ, L. a NOVÁK, L. Aplikace exogenních organických substrátů pro stimulaci biologické denitrifikace Vodní hospodářství Praha: Vodní hospodářství, spol. s r. o., 2019 S. 5 – 10. ISSN: 1211-0760. https://www.vodnihospodarstvi.cz/ArchivPDF/vh2019/vh_04-2019.pdf

HRŮZA, J. Modulární zařízení pro čištění procesních vod [funkční vzorek]

BOYRAZ, E. a YALCINKAYA, F. Oily Wastewater Separation by Using Nanofibrous Membrane 47th Textile Research Symposium Liberec: Technical University of Liberec, 2019 S. 71 – 73. ISBN: 978-80-7494-473-4. http://trs2019.ft.tul.cz/Home/TRS_2019.pdf

PEŠKOVÁ, K., MARKOVÁ, K., VOLOŠČUKOVÁ, O. a NOSEK, J. Surface modification of zero-valent iron nanoparticles by biological active substance-complex tests NANOCON 2018 - Conference Proceedings, 10th Anniversary International Conference on Nanomaterials - Research and Application2019 1. vyd. TANGER LTD, 2019 S. 260 – 265. ISBN: 978-808729489-5.

LEDERER, T., POJER, ?. T. a NOVÁK, L. Technologie denitrifikačního protokolu pro aplikace čištění odpadních vod [ověřená technologie]. 2019.

LEDERER, T., NOVÁK, L. a POJER, ?. T. Technologie denitrifikačního protokolu pro aplikace při sanaci a čištění podzemních vod [ověřená technologie]. 2019.

LEDERER, T., POLÁCH, L., KOLOMAZNÍKOVÁ, M. a DVOŘÁK, L. Vysoce efektivní čištění odpadních vod s využitím bat na limity pitné vody – případová studie ČOV Amazon 13. bienální konference VODA 2019, 2019 S. neuvedeny (567 stran). ISSN: 2694-7013. https://www.czwa.cz/galerie/00000277.pdf

2018

LEDERER, T., NOVÁK, L., JANEČEK, V. a POJER, ?. T. Baterie denitrifikačních substrátů [funkční vzorek]

Hlavní partneři

AWAL
Škoda Auto
Česká Zbrojovka
Elmarco
Fakultní nemocnice Motol
Preciosa
Skupina UJV
Atrea
Innogy
Auren