Biologie

Program se zabývá základy mikrobiologické práce, práce s mikrobiologickými půdami, inokulace, biochemické reakce bakterií – důkazy, mikrobiologický rozbor vody, mikroskop a mikroskopická analýza

Přístroje využívané v programu: autokláv, sterilizátor, UV box, filtrační aparatura, centrifuga, mikroskop, automatické pipety, inkubátory

Materiál: mikrobiologické půdy, suplementy, činidla, petriho misky, špičky k pipetám, sterilní filtry, podložní a krycí sklíčka

Hlavní partneři

Skupina UJV
Škoda Auto
AWAL
Elmarco
Česká Zbrojovka
Fakultní nemocnice Motol
Preciosa
Atrea
Innogy
Auren