Robotika

Program robotika vás seznámí s robotickými systémy při jejich začlenění mezi systémy mechatronické. Představení mobilních i průmyslových robotů, jejich odlišností a reálného využití. Z hlediska mobilních robotů je kladen důraz na senzorické a kognitivní funkce, tedy systémy schopné mapovat, vyhodnocovat a reagovat na okolní prostředí.

U průmyslových stacionárních robotů jsou zdůrazněny nástroje a metody umožňující řízení robotu (jednotlivé souřadné systémy, přímá a inverzní kinematická úloha atd.). Vše je doplněno interaktivními ukázkami skutečných mobilních i stacionárních robotů, případně praktickými ukázkami činnosti vybraných senzorů.

Hlavní partneři

AWAL
Škoda Auto
Česká Zbrojovka
Elmarco
Fakultní nemocnice Motol
Preciosa
Skupina UJV
Atrea
Innogy
Auren