Projekt TAČR EPSILON TH02020949

Funkční rozvoj bi-systémového kapalinového filtru pro recyklaci procesních vod s použitím moderních metod modelování

Hlavním cílem projektu je funkční rozvoj bi-systémového kapalinového filtru pro recyklaci procesních vod. Řešení bude kombinovat vlastnosti tradičních materiálů a konstrukcí s vlastnostmi pokročilých nanomateriálů pro dosažení vyšší účinnosti filtrace, nižší ekologické zátěže a vyššího využití zdrojů vody. Řešením vzniknou koncepty a návrhy inovované konstrukce kapalinového filtru, využívající známé fyzikální principy novým způsobem. Návrhy budou ověřeny na virtuálním modelu, realizovány ve formě prototypů a testovány ve specializovaných laboratořích. Na základě výsledků budou provedeny změny komponent s cílem zvýšení účinnosti, stability a spolehlivosti filtrace. Vedlejším přínosem bude i rozvoj poznatků v oblasti problematiky testování filtračních prvků v oblasti procesních vod.

Hlavní partneři

Skupina UJV
Škoda Auto
AWAL
Elmarco
Česká Zbrojovka
Fakultní nemocnice Motol
Preciosa
Atrea
Innogy
Auren