Projekt TAČR EPSILON TH03010277

Vývoj autonomního IoT zařízení pro vyhodnocování provozních dat závěsné zemědělské techniky

Cílem projektu je výroba autonomního zařízení pro sběr, analýzu a odesílání dat ze závěsné zemědělské techniky (ZZT). Zařízení bude schopno zpracovávat data z různých typů senzorů, které jsou nutné pro monitorování a následnou optimalizaci procesů v zemědělství. Díky podpoře se umožní vytvoření funkční platformy, na které se bude moci v budoucnu stavět další řešení. Tato platforma umožní zemědělcům monitorovat různé důležité veličiny a následně tyto informace používat při plánování, optimalizaci a zvyšování produktivity. Celé řešení bude sestávat z několika dílčích podsystémů, jmenovitě centrální jednotky, senzorů a vhodného zpracování signálů, baterie a autonomního dobíjení, aplikační logiky a vzdáleného spravování. Jednotlivé prvky budou dosaženy během řešení projektu.

Hlavní partneři

AWAL
Škoda Auto
Česká Zbrojovka
Elmarco
Fakultní nemocnice Motol
Preciosa
Skupina UJV
Atrea
Innogy
Auren