Rosteme společně: Hodnocení zaměstnanců na CXI je v plném proudu

26. 4. 2024

Na CXI TUL aktuálně procházíme procesem hodnocení zaměstnanců, který má nový rozměr – plán rozvoje pracovníka. Možná už jste byli informováni o této novince od svých vedoucích nebo vás čeká osobní setkání, během kterého budete společně reflektovat vaše dosavadní úspěchy, schopnosti a další oblasti, které byste chtěli rozvíjet. Cílem tohoto hodnocení není jen formální povinnost, ale především podpora vašeho profesního růstu a plnohodnotné začlenění do činnosti CXI.

 

 

"Na základě dosavadních zkušeností s hodnocením zaměstnanců mohu říci, že se jedná o velmi efektivní nástroj. Kladně hodnotím vyhrazený čas pro nerušený osobní rozhovor ve dvou. Vedeme ho v pozitivním duchu a máme možnost si navzájem říci to, co na hromadných poradách nemá prostor: důkladné zhodnocení práce jednotlivých členů týmu a stanovení jejich osobních cílů. To vše mi umožňuje lépe porozumět potřebám našeho týmu a lépe se zaměřit na další osobní i odborný růst,“ říká Jindřich Cýrus, vedoucí Oddělení SW architektury a vývoje. 

V jeho týmu pracuje 10 lidí a aktuální hodnocení je druhé, které společně absolvují. „Hodnocení nás rozhodně inspiruje. Žádné velké překvapení jsem nezaznamenal, na to znám své lidi celkem dobře. Pozitivně oceňuji upřímnost a otevřenost, a naopak jsem nečekal určité obavy a opatrnost u některých. I díky osobním pohovorům se nám daří obavy rozpouštět,“ doplňuje Jindřich Cýrus.

 

 

Podobnou zkušenost má jako vedoucí také Alena Ševců. „Je určitě pozitivní si vymezit čas pro každou kolegyni a každého kolegu a systematicky probrat záležitosti, na které není v běžném provozu dost prostoru. Hodnocení navíc umožňuje se pozastavit a zamyslet se nad dosavadním působením a zároveň si naplánovat, čeho chci dosáhnout a kam chci směřovat. Jako zaměstnanci jsme pod velkým tlakem, proto se nezaměřuji primárně na hodnocení výkonu, jako jsou počty podaných/vedených projektů nebo článků, ale hodnotím celkový přínos jednotlivých členů a členek pro náš tým. 


Hodnocení zaměstnanců podporuje transparentnost a otevřenou komunikaci v pracovním prostředí. Poskytuje také zaměstnancům zpětnou vazbu a příležitost pochopit vliv své práce na oddělení, případně celý ústav. Celkově pomáhá zlepšit výkonnost a řízení lidí v organizaci.

„Díky hodnocení dostávám podněty a je to tak správně. Myslím, že rozvoj a nové možnosti řešíme během celého roku,“ vysvětluje Alena Ševců. 

Hodnocení pracovníků CXI TUL má za cíl poskytnout zaměstnancům jasný obraz o jejich pracovním výkonu a přínosu pro organizaci. To umožní identifikovat silné stránky, oblasti potřebující zlepšení a rozvojové příležitosti. Díky tomu budou moci zaměstnanci lépe porozumět svým rolím a přispět k celkovému úspěchu CXI TUL.


„Věříme, že tento proces bude mít reálný vliv na vaše pracovní prostředí a že se nebude omezovat pouze na formalismus. Chceme, aby každý zaměstnanec měl možnost se vyjádřit, sdělit své potřeby a ambice a aktivně se podílet na tvorbě svého vlastního profesního osudu. Vaše zpětná vazba je pro nás velmi cenná, a proto věříme, že společným úsilím můžeme dosáhnout toho, aby práce na CXI TUL byla pro každého inspirativní, naplňující a perspektivní,“ doplňuje ředitel Miroslav Černík.

 

 

Hlavní partneři

Skupina UJV
Škoda Auto
AWAL
Elmarco
Česká Zbrojovka
Fakultní nemocnice Motol
Preciosa
Atrea
Innogy
Auren