Setkání zaměstnanců CXI: Mluví ředitel vol. 5

30. 5. 2024

Ve čtvrtek 30. května jsme se sešli na pravidelném půlročním setkání zaměstnanců CXI TUL, na kterém tradičně mluví ředitel Mirek Černík a seznamuje tým s důležitými novinkami a plány nejen z našeho ústavu, ale také z dění a provozních informacích z univerzity. Tento formát umožňuje pravidelně se setkávat a diskutovat. Akce se konala už popáté a měla tradičně vysokou účast.

 

 

Současná situace na CXI TUL

Ředitel Mirek Černík představil aktuální stav na CXI, včetně probíhajících, nových a hodnocených projektů a ekonomických výsledků ústavu. Diskutovali jsme o našich úspěších i výzvách, které nás čekají v nadcházejícím období. Po mírném útlumu se začínáme znovu a pozvolna vracet na čísla z doby před covidovou pandemií. Personální situace je stabilní, což nám umožňuje soustředit se na naše hlavní cíle a úkoly. Navíc CXI TUL zvyšuje svůj podíl na celkových výsledcích výzkumu a vývoje TUL. "V této souvislosti bych chtěl vyzvat naše výzkumníky, aby se pokusili publikovat své práce v prestižních D1 časopisech, což by ještě více posílilo naši pozici ve vědě a výzkumu nejen v kontextu naší univerzity," řekl Mirek Černík. 

Informace z TUL a CXI

Novinkou ve vedení univerzity je změna na pozici kvestora, nově byla jmenována kvestorkou Ing. Martina Froschová. Některé fakulty se potýkají s poklesem rozpočtu kvůli nízkému počtu studentů. V oblasti infrastruktury se plánuje výstavba nové budovy na místě stávající mateřské školky. Místo ní vznikne dětská skupina v budově M na Harcově. Aktivně řešíme parkování pro zaměstnance a areálu kampusu. Reálná bude varianta, kdy každý zaměstnanec může mít maximálně jedno parkovací místo na zaměstnaneckou kartu. Kontrolu bude provádět Městská policie Liberec. Co se týče stipendií pro studenty, fakulty neobdrží finance na studenty s průměrem vyšším než 150 %. V neposlední řadě se stále řeší otázka zaměstnaneckých benefitů, přičemž sportovní aktivity zůstávají bez poplatku.

Souběh zaměstnání
Ředitel Mirek Černík zmínil problém souběhu více zaměstnání a jeho dopady na další spolupráci s firmami při možné kolizi v projektech. Nově tito zaměstnanci mají povinnost požádat o povolení svého nadřízeného před uzavřením druhého pracovněprávního vztahu nebo před zahájením podnikání. Pro tento účel je nutné použít formulář CXI, který spravuje Alena Kábová, protože formulář TUL ještě není dostupný. 

ENVI SOUTĚŽ: Chraňme společně životní prostředí

Koncem února jsme vyhlásili soutěž zaměřenou na ochranu životního prostředí na CXI TUL. Zaměstnanci měli možnost zapojit se a přispět svými nápady a projekty k ekologicky šetrnějšímu provozu našeho ústavu. Sešlo se celkem 7 nápadů, z toho 4 jsou realizovatelné od června a jejich přihlašovatelé získali motivační odměnu.

Byli to tito kolegyně a kolegové:

Karel Havlíček: Téma - Šetříme vodou

Karel Havlíček předložil téma zaměřené na úsporu vody, což je klíčová součást našeho environmentálního programu.

 

  

Kristýna Marková: Recyklace polystyrenu

Kristýna Marková navrhla sbírat použitý polystyren, který odpadová firma v Liberci vozí do spalovny. Tento krok by výrazně přispěl k naší snaze o snižování odpadu. Zatím nemáme prostor pro skladování, ale nápad je relaizovatelný do budoucna.

 

 

Michal Řezanka: Koše na tříděný odpad a LED osvětlení

Michal Řezanka navrhl instalaci košů na tříděný odpad na každém patře u výtahu. Rovněž by uvítal LED osvětlení, které by snížilo naši energetickou spotřebu. Po dohodě s novými pracovníky úklidu bude tato věc také realizována.

Další podněty od týmu (Mohammad Gheibi, Daniele Silvestri, Stanislaw Waclawek, Martin Stuchlík, Luboš Dittrich, Kateřina Bobčíková):

Zhasínejte na záchodech, když odcházíte.
Instalace senzorů pohybu na záchodech a chodbách.
Senzorické baterie na WC.
Zavedení motivačního systému E-Waste managementu na CXI (sběr baterií – instalovat válec).
Návrh na postavení latríny ve svahu.

Tyto návrhy a podněty ukazují na naši společnou snahu o zlepšení environmentálních standardů na pracovišti. Děkujeme všem za vaši iniciativu a těšíme se na další kroky v oblasti udržitelnosti.
 

Poslední část setkání jsme věnovali diskuzi a otázkám zaměstnanců směrem k vedení. Setkání se neslo v pozitivním duchu a bylo plné konstruktivních diskuzí. Děkujeme všem zúčastněným za jejich aktivní účast na setkání a společné diskuzi.

Těšíme se na červnový teambuilding na DiskGolfu Grabštejn, které se koná v pondělí 24. června. Všichni jste srdečně zváni a svou účast potvrďte e-mailem Petře Halířové.

Hlavní partneři

AWAL
Škoda Auto
Česká Zbrojovka
Elmarco
Fakultní nemocnice Motol
Preciosa
Skupina UJV
Atrea
Innogy
Auren