CXI získalo cenu TAČR 2022 v kategorii Partnerství za MATCA

9. 11. 2022

Ústav pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace je součástí velkého projektu Národní centrum kompetence pro materiály, pokročilé technologie, povlakování a jejich aplikace (Materials, Advanced Technologies, Coatings and their Application). Technická univerzita v Liberci je v NCK MATCA zapojena do řešení 3 výzkumných balíčků, které se zabývají problematikou produkčního kovového 3D tisku a zpracování kompozitních materiálů. Hlavní řešitelem TUL je Ing. Jiří Šafka, Ph.D.

 

Technologická agentura ČR již podeváté udělovala ceny nejlepším projektům aplikovaného výzkumu s vysokým přínosem pro společnost. Projekty byly letos oceněny v pěti kategoriích – Business, Partnerství, Společnost, Governance a cena Ministerstva průmyslu a obchodu Country for the Future. O šesté ceně Český nápad rozhodla veřejnost prostřednictvím online hlasování.

V kategorii Partnerství byl oceněn projekt z programu Národní centra kompetence – projekt TN01000038 MATCA, na jehož řešení se podílí právě i CXI. Národní centrum kompetence MATCA tvoří spolupráce 24 partnerů z řad výzkumných organizací a firem různého zaměření a umožňuje rychle a flexibilně reagovat na aktuální potřeby trhu. Národní centrum kompetence MATCA se věnuje výzkumu materiálů, pokročilých technologií, povlakování tenkých vrstev a aplikacím zkoumané problematiky.

Centrum má za cíl urychlit vývoj a průmyslové rozšíření plazmatických, laserových a aditivních technologií za účelem přípravy, úpravy a zplyňování průmyslově využitelných materiálů. Přestože jednotlivé technologie v poslední době zaznamenaly v průmyslovém nasazení řadu úspěchů, není jejich potenciál ani zdaleka využit. Vzhledem k šíři tohoto potenciálu a budoucímu dopadu na měnící se ekonomiku představuje zvládnutí, rozvoj a propojování těchto technologií úkol strategické důležitosti. Dílčí projekty řešené v rámci centra se zabývají problémy napříč celým životním cyklem produktu od výroby, přes obnovu až po likvidaci, to vše s důrazem na šetrnost životnímu prostředí a využití nerostných surovin.

Na krátké video představující projekt Národního centra kompetence MATCA se můžete podívat TADY: 

Více o udílení cen najdete také ve zprávě z portálu VědaVýzkum.cz.

 

Hlavní partneři

AWAL
Škoda Auto
Česká Zbrojovka
Elmarco
Fakultní nemocnice Motol
Preciosa
Skupina UJV
Atrea
Innogy
Auren