Centrum pro průmyslový 3D tisk odstartovalo

24. 1. 2023

První setkání Centra pro průmyslový 3D tisk odstarovalo šestiletou spolupráci univerzitních týmů, průmyslových a technologických firem. Konsorcium zahájilo spolupráci valnou hromadou, které se včera na CXI v Liberci zúčastnili všichni zástupci z partnerských firem a výzkumných organizací.

"Tento projekt je mimořádně prestižní a může se pyšnit opravdu progresivním týmem. Jsem rád, že Centrum pro průmyslový 3D tisk právě u nás máme a podílíme se na něm napříč několika fakultami naší univerzity," řekl v úvodním slovu Miroslav Černík, ředitel Ústavu pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace Technické univerzity v Liberci (CXI TUL), a popřál úspěch projektovému týmu a jeho plánovaným aktivitám.

Koncept centra připomněl Jan Kočí, vedoucí výzkumného směru Systémová integrace na CXI: „Chceme se zaměřit na udržitelné materiály šetrné k životnímu prostředí, efektivní technologie a digitalizaci a datové řízení výroby. Musíme uvažovat o výrobě v kontextu potřeb moderní doby a nových možností, které k tomu máme."

Plánovaný výzkum obsáhne celou řadu interdisciplinárních témat z oblasti ekologicky a energeticky účinnější výroby. Úkolem je zvýšit potenciál aditivních technologií, umožnit vývoj materiálů se specifickými vlastnostmi a nových výrobků, inovovaných technologií a využít potenciál digitalizace.

„Cílem centra je vzájemné propojení a networking všech organizací zapojených v centru. Abychom se obohatili na osobní i odborné úrovni a rozšířili své kompetence. Čeká nás 6 let práce a věřím, že bude úspěšná a nám všem ku prospěchu,“ řekl Jiří Šafka, vedoucí Centra pro průmyslový 3D tisk.

Partneři schválili program jednání, stanovy, jednací řád a návrh na přijetí dalších nových partnerů, kteří chtějí být součástí centra.

Od počátku má Centrum 26 partnerů. Patří mezi ně:

ŠKODA AUTO a.s., Entry Engineering s.r.o., Prusa Research, Průša Polymers a.s.,
Narran s.r.o., Červenka Consulting s.r.o.,
ŠKODA AUTO Vysoká škola o.p.s., Vysoké učení technické v Brně,
Siemens, s.r.o., Vysoká škola chemicko-technologická v Praze,
České vysoké učení technické v Praze, ORLEN UniCRE a.s.,
Krajská nemocnice Liberec, a.s., Dřevoplast Ludvík s.r.o., Azu Design s.r.o., Clean - air s.r.o., Brainhot Technologies, s.r.o., ARIES, a.s., TriLAB Group s.r.o., Meretech s.r.o., ProSpon, spol. s r.o., IQS nano s.r.o., SCOOLPT s.r.o., GZR plast s.r.o., Electroforming s.r.o.

Hlavní partneři

AWAL
Škoda Auto
Česká Zbrojovka
Elmarco
Fakultní nemocnice Motol
Preciosa
Skupina UJV
Atrea
Innogy
Auren