Úspěšně jsme dokončili projekt Data Driven Research @CXI TUL

29. 3. 2023

CXI společně s Fondem rozvoje CESNETu společně uzavírají úspěšný projekt "Data Driven Research @CXI TUL" zaměřený na bezpečnou správu vědeckých dat a automatizovaný sběr.

Cílem spolupráce bylo vytvořit metodiku správy a bezpečnosti vědeckých dat a připravit pilotní implementaci pro automatizovaný sběr dat (a metadat) z měřicích přístrojů a jejich uložení v CESNET uložišti. Metodiku vývojáři navrhli tak, aby byla v budoucnu přenositelná pro vznikající národní repozitář. Kromě toho je dalším výsledkem programový kód systému, který je veřejně dostupný a umožňuje nasazení v jiných IT prostředích všech členů členů sdružení CESNET.

„Tento projekt představuje významný posun vpřed ve správě a bezpečnosti našich dat a umožní vědcům a výzkumníkům z různých oblastí výzkumu snadnější a spolehlivější přístup k datům,“ říká Ing. Jan Kočí, který se podílel na řešení projektu jako vedoucí za Technickou univerzitu v Liberci.

Týmová spolupráce trvala od 29. června 2022 do 29. března 2023.

Příloha


Hlavní partneři

AWAL
Škoda Auto
Česká Zbrojovka
Elmarco
Fakultní nemocnice Motol
Preciosa
Skupina UJV
Atrea
Innogy
Auren