HyLife řeší výzvy spojené s podzemním skladováním vodíku

13. 11. 2023

Využití vodíku jako čistého zdroje energie nabízí mnoho výhod. Skladování vodíku, zejména podzemní, však není bez problémů. Jeho možnosti a rizika bude zkoumat mezinárodní tým vědců v projektu HyLife (partnerství CET). Součástí projektu HyLife jsou také experti z CXI TUL pod vedením Kateřiny Černé. Jejich výzkum se zaměří na klíčový aspekt spojený s podzemními úložišti vodíku – jeho mikrobiálním rizikům. Výzkum právě začíná a bude se zabývat přítomností mikrobů v úložištích, jejich vlivu na skladování vodíku a řízením mikrobiálních rizik.

„Jedním z významných problémů při podzemním skladování vodíku je přítomnost mikrobů v geologických formacích používaných pro skladování. Tito mikrobi mají potenciál spotřebovávat vodík, který využívají ve svém metabolismu jako zdroj energie, což může ovlivnit integritu úložišť a celkovou účinnost procesu skladování. Na řešení těchto problémů budeme pracovat s našimi partnery v projekt HyLife,“ říká Kateřina Černá, vedoucí týmu za TUL. Projekt HyLife se snaží popsat a pochopit mikrobiální procesy, ke kterým může v podzemních úložištích docházet, a vyvinout standardy pro monitoring a vyhodnocení mikrobiální aktivity v podzemních úložištích. Znalost vlivu mikrobiální aktivity  může posunout vodíkovou energetiku směrem k udržitelné budoucnosti.


Ve výzvě Partnerství CET Call 2022 uspěly celkem čtyři české týmy, z toho jeden z projektů je právě HyLIFE Kateřiny Černé a jejího týmu z CXI TUL.

Pod vedením Dr. Černé budou vědci z CXI testovat a optimalizovat metody odběru vzorků a analytické metody. Dalším neméně důležitým cílem bude pak analýza vzorků z jednotlivých plynových úložišť a testování způsobů omezení mikrobiální aktivity. Z veškerých nashromážděných mikrobiologických a geochemických dat bude vytvořena databáze, která umožní získaná data vyhodnotit např. s ohledem na jejich geografickou polohu a či míru vzájemné podobnosti jednotlivých studovaných úložišť. Cílem společného výzkumu HyLife je vytvoření standardizovaných pokynů k řešení mikrobiálních rizik při skladování vodíku například pro průmyslové provozovatele anebo vlády jednotlivých zemí EU.

„Naší snahou je pomoci zajistit bezpečnost a efektivitu podzemního skladování vodíku. Projekt HyLife se snaží sjednotit mikrobiologické a geochemické výsledky a prozkoumat co nejvíce skladovacích zařízení, abychom mohli vytvořit komplexní databázi mikrobiologických výsledků vztahujících se k podzemnímu skladování vodíku,“ doplňuje Kateřina Černá.

Výsledky projektu budou přínosem nejen pro energetický průmysl, ale vědci svou prací přispějí k celosvětovému úsilí v boji proti změně klimatu a přechodu na udržitelnější energetickou budoucnost.

 

Projekt partnerství CET

HyLife je výzkumná iniciativa, jejímž cílem je komplexně prozkoumat mikrobiální rizika spojená s podzemním skladováním vodíku (H2 UGS) v Evropě. Snaží se odpovědět na zásadní otázky týkající se přítomnosti mikrobů v podzemních úložištích, jejich vlivu na skladování vodíku a vývoje pokynů a protokolů pro řízení mikrobiálních rizik. Součástí konsorcia jsou Norské výzkumné centrum (Norsko), Geostock (Francie), BRGM (Francie), Norská univerzita vědy a techniky (Norsko), Inria (Francie), Isodetect (Německo), Ústav pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace TUL (Česká republika) a průmysloví partneři.

Více informací zde: https://hylife-cetp.com/

Hlavní partneři

AWAL
Škoda Auto
Česká Zbrojovka
Elmarco
Fakultní nemocnice Motol
Preciosa
Skupina UJV
Atrea
Innogy
Auren