Česko-německý klimatický dialog Liberec: společně proti klimatickým výzvám

23. 11. 2023

Klimatický "kotel" nevyhasne a dopady změn klimatu jsou hmatatelné v Česku a Německu. Proto obě země uspořádaly Česko-německý klimatický dialog, seriál odborných setkání v Praze, Brně, Českých Budějovicích a Liberci. V Liberci se přednášelo a diskutovalo o klimatické adaptaci měst, zaznělo několik přednášek expertů z praxe - měst, univerzit a zoo z české i německé strany hranice.

Jaká opatření proti klimatické změně a ztrátě biodiverzity byla v posledních letech spuštěna v našich městech? Jak se městům a regionům v Česku a Německu daří uskutečňovat dílčí aktivity v oblasti klimatické změny? O podpoře biodiverzity a odolnosti vůči změnám klimatu ve městech diskutovali experti v pondělí 20. listopadu na Česko-německém klimatickém dialogu v Experimentálním studiu v Liberci.

Slyšeli jsme o udržitelných opatřeních v kampusu Hochschule Zittau, resp. Görlitz, adaptačním plánu Liberce i strategii Libereckého kraje na změnu klimatu aneb co univerzity, obce, města a kraje dělají, aby jejich adaptace na změnu klimatu byla úspěšná.

Klíčovým řečníkem byl také Tomáš Lederer z CXI. Představil projekt LIFE4ZOO, díky kterému budou Zoo Liberec a Zoo Barcelona využívat vodu opakovaně a úsporněji. V obou zahradách tým vědců navrhl systém "oběhového hospodářství" na využívání vody. Toto "oběhové využití vody" je určené pro vícečetné využití a opětovné zpracování vody namísto jediného lineárního využití. Výhodou oběhového využívání vody je snížení poptávky po primárních vodních zdrojích, snížení a úspora nákladů, snížení poptávky po kanalizačních systémech a několikanásobná synergie s lepším využíváním energie a vodních zdrojů.

Zvýšený tlak na ochranu životního prostředí vytváří výzvy i příležitosti pro obě země. Klíčové je, jak mohou Česko a Německo účelně posílit své aktivity a být v adaptaci na klimatické výzvy úspěšní.

 Záznamy z akce Česko-německý klimatický dialog najdete zde:

Část 1: https://www.youtube.com/watch?v=S6lgqf6sDEY
Část 2: https://www.youtube.com/watch?v=v6G6SAzJubE

Hlavní partneři

AWAL
Škoda Auto
Česká Zbrojovka
Elmarco
Fakultní nemocnice Motol
Preciosa
Skupina UJV
Atrea
Innogy
Auren