Rada pro výzkum, vývoj a inovace v Libereckém kraji jednala na CXI

12. 12. 2023

Rada pro výzkum, vývoj a inovace v Libereckém kraji se sešla na svém 24. jednání na našem Ústavu pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace TUL (alias CXI).

Na programu jednání byla RIS3 strategie Libereckého kraje, která shrnuje klíčové taktiky na podporu výzkumu, vývoje a inovací v libereckém regionu.

Dalším bodem jednání bylo představení návrhu Regionálního inovačního programu pro rok 2024. Dále rada projednávala žádosti zájemců o Asistenční vouchery Libereckého kraje.

„Program je zaměřený na dotační podporu přípravy velkých mezinárodních výzkumných projektů a je otevřený pro akademickou i podnikatelskou sféru. Liberecký kraj svými asistenční vouchery pomáhá k inovačním výzkumným aktivitám už řadu let a Technická univerzita v Liberci patří k úspěšným žadatelům,“ říká Jiří Ulvr, člen rady kraje a předseda Rady pro výzkum, vývoj a inovace v Libereckém kraji.

Kromě jednání se členové rady na CXI seznámili s laboratoří 3D tisku a prohlédli si unikátní vybavení, se kterým expertní tým pod vedením Jiřího Šafky pracuje. Seznámili také s předtiskovou přípravou i hotovými prototypy.

„Bylo to produktivní jednání. Členové rady mohli jednat přímo v největším centru výzkumu a vědy v Libereckém kraji, tedy tam, kde se „dělá věda“. To bylo velmi inspirující. Společně posouváme výzkum, vývoj a inovace v Libereckém kraji vpřed," říká Miroslav Černík, ředitel Ústavu pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace TUL.

Hlavní partneři

AWAL
Škoda Auto
Česká Zbrojovka
Elmarco
Fakultní nemocnice Motol
Preciosa
Skupina UJV
Atrea
Innogy
Auren