Průzkum spokojenosti CXI ukázal motivaci i další potřeby zaměstnanců

3. 1. 2024

Jako každý rok, i na podzim 2023 jsme uspořádali průzkum spokojenosti mezi zaměstnanci Ústavu pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace (CXI). Letos to bylo už pošesté. A jak to dopadlo? Průzkum ukázal vysokou motivaci zaměstnanců k osobnímu rozvoji a jejich silný zájem o úspěch a budoucnost CXI. Zároveň závěry průzkumu upozorňují na další potřeby: těmi nejsilnějšími jsou zajištění lepšího financování oddělení, dále posílení spolupráce v týmu a lepší finanční ocenění pracovníků. Respondenti také vyjádřili přání po dalších zaměstnaneckých benefitech a změnách v pracovním prostředí. Je to spousta oblastí, a proto o nich mluví více do detailu naše hlavní personalistka Alena Kábová.

 

Jaké klíčové informace zaměstnanci CXI v letošním průzkumu spokojenosti sdělili?

Obecně to lze shrnout tak, že jsou naši kolegové na CXI spokojeni, což nás velice těší a pomáhá nám to v další práci. Palčivými tématy byly letos zejména elektronizace a parkování.

Jak osobně vnímáš situaci, když naši zaměstnanci cítí nerovnováhu mezi pracovním vytížením? Jak objevil (nejen) průzkum: někdo se cítí přetížený a někdo nedostatečně vytížený.

Je to bohužel pro naše prostředí a způsob financování typické. Pro ty přetížené mám asi jedinou radu: říct včas STOP a hledat řešení, např. vyzvat vedoucího k přerozdělení práce, rozšíření týmu apod. Těm nevytíženým bych asi poradila, ať se zamyslí nad důvody. Možná mohou být více aktivní, možná mají výhrady k aktivitě svého vedoucího, pak je třeba o tom mluvit. Vše je řešitelné. Rádi bychom, aby nám naše práce přinášela radost, což v případě přetížení nebo pocitu nedostatečného vytížení neplatí. 

Jaká zlepšení v pracovním prostředí na CXI s ohledem na požadavky zaměstnanců jsou reálná? Zaznělo přání mít speciální místnost vyhrazenou pro obědy a svačiny, ale také návrhy na další zaměstnanecké benefity.

Z mého úhlu pohledu je reálné vše, co nám všem dává smysl. Místnost pro zajištění klidného oběda už řešíme delší dobu, efektivitu a možnost dalších zaměstnaneckých benefitů také. Nevýhodou samozřejmě je, že TUL je jedna instituce a požadavky a názory na různá témata se liší. Některé naše plány nebo změny budou složitější na uskutečnění, ale pracujeme na tom. Mám nový tým CXI4LIFE, který se zabývá zlepšením pracovního prostředí na CXI.

Jaká pozitivní zjištění z průzkumu pro tebe vyplynula?

Letos byla v průzkumu spokojenosti historicky nejvyšší návratnost, a to 68 %. Ti, kteří svůj názor vyjadřují pravidelně, vědí, že tento rok proběhl průzkum již pošesté. Pevně věřím, že to má smysl a že můžeme věci řešit společně. Obecně z výsledků průzkumu vidíme, že lidé tu jsou rádi, chtějí se rozvíjet a záleží jim na stabilitě CXI.

 

Jednou z otázek byl zájem zaměstnanců o 4-denní pracovní týden. Jaký názor převládl a co osobně si o tom myslíš?

Samozřejmě by většina kolegů 4-denní pracovní týden uvítala. Přiznávám, že patřím mezi ně. Byly zmiňovány důvody jako efektivita práce a vyšší motivace k práci. Obecně si ale myslím, že každý benefit může být efektivní pouze tehdy, pokud je v rukou kompetentní osoby.

Jak podporujeme osobní rozvoj zaměstnanců, přestože někteří vnímají překážky v rozvoji kvůli pracovnímu vytížení nebo jiným faktorům?

Snažíme se spolupracovat s různými odborníky, kteří by mohli naše kolegy osobnostně rozvíjet. Konkrétně se podílíme na realizaci takto zaměřených projektů, a to ať už na CXI nebo napříč celou TUL. Každou vzdělávací akci, o které se dozvíme, zveřejňujeme v „kalendáři akcí“ na webových stránkách CXI. Rozumím tomu, že občas je to pro některé kolegy SPAM, ale je třeba myslet na to, že leckoho dané téma zajímá. Možná by těm, kteří některá témata zásadně odmítají, absolvování takovéhoto školení zaměřeného na osobnostní rozvoj pomohlo „otevřít oči“ a mohly by vymizet uváděné překážky.

Máš nějaký dobrý tip, jak se vypořádat s často opakovaným problémem: rostoucími nároky na administrativu?

Mám. Sama to často řeším. Tip zní: věnovat svou pozornost a čas na to, co má smysl. Některé administrativní nároky jsou skutečně nesmyslné. Někdy jen stačí předat danou věc zodpovědné osobě, někdy třeba vymyslet či nastavit jiný proces a někdy je třeba jen vykomunikovat, že se jedná o nesmysl.

Dobré a pozitivní informace je lépe opakovat vícekrát. Ústav je na příští rok finančně zajištěný, a to lépe než v minulém roce. Stabilní ekonomická situace je dostatečnou garancí, že budoucnost CXI i jednotlivých oddělení je zajištěná a můžeme se věnovat své práci i osobnímu rozvoji. Některé projekty CXI jsou stále v procesu hodnocení, což představuje naději na další úspěchy a je to důvod k optimismu.

 

Kompletní výsledky průzkumu spokojenosti zaměstnanců CXI najdete zde:

https://cxi.tul.cz/lide-kariera/pruzkum-spokojenosti-zamestnancu

Děkujeme za rozhovor.

Hezký, klidný nový rok všem.

Hlavní partneři

AWAL
Škoda Auto
Česká Zbrojovka
Elmarco
Fakultní nemocnice Motol
Preciosa
Skupina UJV
Atrea
Innogy
Auren