Ženy na CXI podporujeme. Chceme, aby měly vynikající výsledky.

8. 2. 2024

Výzkumnice a vědkyně tvoří významný podíl vědy a výzkumu na CXI TUL a mnohé z nich excelují ve svých oborech. Jsou součástí vědecké komunity a zapojují se do mezinárodní spolupráce. Za vynikající výsledky v jejich odborné práci jim Miroslav Černík, ředitel CXI TUL, předával dnes květiny.

"Naše výzkumnice mají velmi dobré, některé až vynikající výsledky ve svých oborech. Kromě výzkumné práce jsou některé také garantkami oborů a přednášejí na fakultách na naší univerzitě. Jsme hrdí na jejich pracovní úspěchy a také oceňujeme, jak dokáží skloubit profesní a rodinný život," říká Miroslav Černík, ředitel CXI TUL.

Celkově na CXI pracuje ve výzkumných pozicích 39 žen. Z toho je 8 vědkyň ze zahraničí a na TUL přinesly své znalosti a zkušenosti z jiných prostředí Evropy a Asie. Pocházejí z Polska, Ukrajiny, Turecka, Vietnamu, Tunisu a Indonésie. Jejich přítomnost posiluje mezinárodní spolupráci, zvyšuje jazykové dovednosti celého kolektivu a obohacuje akademické prostředí.

V týmu CXI působí vědkyně v přírodovědných a technických oborech: technologie vody, nanomateriály (resp. aplikace nanomateriálů), molekulární genetika a mikrobiologie, bioinženýrství, analytická chemie, materiálové inženýrství).

 „Na CXI se systematicky snažíme podporovat kariérní růst žen nejen ve vědě a výzkumu. Zajišťujeme rovnost příležitostí, kariérní postup a nabízíme motivaci pro rozvoj talentů bez ohledu na gender. Díky těmto iniciativám jsme svědky úspěchů našich vědkyň v různých oblastech vědy a výzkumu,“ dodává Černík.

Hlavní partneři

AWAL
Škoda Auto
Česká Zbrojovka
Elmarco
Fakultní nemocnice Motol
Preciosa
Skupina UJV
Atrea
Innogy
Auren