Naše vědkyně diskutovaly o ekologických iniciativách ve Vietnamu

13. 3. 2024

Místopředseda vlády Tran Hong Ha přijal 7. března misi zahraničních vědců, ve které reprezentovaly Českou republiku také Alena Ševců, Veronika Hlaváčková a Nhung Nguyen. Obě se účastnily také 4. mezinárodní konference o znečištění, obnově a řízení životního prostředí (ICEPORM 2024) pořádané centrální provincií Binh Dinh ve Vietnamu.

Cílem konference ICEPORM 2024 bylo shromáždit v Quy Nhon vědce z celého světa, aby se podělili o výsledky svého výzkumu a osobní odborné zkušenosti, které mají s obnovou životního prostředí, diskutovali o otázkách znečištění životního prostředí a pokračovali ve spolupráci v oblasti výzkumu a vzdělávání mezi vědci z rozvinutých a rozvojových zemí a také s vietnamskou vládou. Na tuto konferenci obě naše vědkyně z CXI TUL pozval její zakladatel a vedoucí vědeckého výboru z Tham Hoang z Auburn University ve Vietnamu.

Konference ICEPORM 2024 se zúčastnilo více než 100 vědců, kteří představili přes 80 výsledků svého výzkumu v oblasti znečištění životního prostředí, toxikologie, monitorování a hodnocení ekologických rizik.

„V současné době s panem Thamem spolupracujeme na projektu TEQUATIC, ve kterém se zaměřujeme na výzkum toxicity textilních vláken ve sladkovodním prostředí. Jako expert se podílí na výzkumu ekotoxicity. Rády jsme přijaly jeho pozvání a ve Vietnamu představily svůj výzkum a nabídly naši odbornou pomoc,“ vysvětlila Alena Ševců z CXI TUL.

Vietnam aktivně zapojuje do mezinárodních dohod na změnu klimatu a ochranu životního prostředí. Zkoumá nové přístupy, technologická řešení a metody k řešení problémů svého životního prostředí. Země usiluje o mezinárodní podporu a spolupráci vědců, organizací a výzkumných ústavů, mimo jiné v oblasti výzkumu, rozvoje lidských zdrojů, hodnocení rizik a zavádění norem pro nakládání s různými typy odpadů.

„Ve Vietnamu nemáme řádnou environmentální výchovu na školách a pro všechny, takže když jsem dostala příležitost vystoupit a promluvit o těchto naléhavých potřebách přímo k ministrovi přírodních zdrojů a životního prostředí, velmi jsem si toho vážila. Říkám to ze své osobní zkušenosti, protože moje rodina a další obyčejní lidé na venkově nevědí, jak nakládat s narůstajícím množstvím odpadu, zejména plastového,“ říká Nhung Nguyen. Pochází z Vietnamu a posledních 6 let žije v ČR a pracuje jako vědkyně na CXI TUL.

Naši odborníci pro oblast životního prostředí zůstávají v úzké spolupráci se zástupci vietnamské strany a budou se podílet na řešení současných problémů.

 

Hlavní partneři

Skupina UJV
Škoda Auto
AWAL
Elmarco
Česká Zbrojovka
Fakultní nemocnice Motol
Preciosa
Atrea
Innogy
Auren