Příkazy ředitele

S účinností od 1. 5. 2024 dochází ke změně názvu akreditované laboratoře: Analytická laboratoř CXI TUL.

 S účinností od 1. 12. 2023 se na Ústavu pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace zřizuje nové pracoviště Oddělení 3D technologií.

S účinností od 1.1.2023 nabývá platnosti Příkaz ředitele č. 8/2023 Zřízení permanentní WiFi na CXI TUL.

S účinností od 1.1.2023 nabývá platnosti Příkaz ředitele č. 7/2022 Změna odborného zaměření pracoviště a jeho názvu: Oddělení informační podpory a analýz.

S účinností od 1.11.2022 nabývá platnosti Příkaz ředitele č. 6/2022 K čerpání a převodu dovolené za kalendářní rok 2022.

S účinností od 1. 8. 2022 se na Ústavu pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace zřizuje nové pracoviště Laboratoř přípravy nanovláken.

S účinností od  1. 11. 2021 se na Ústavu pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace zřizuje nové pracoviště Oddělení modelování procesů a umělé inteligence

S účinností od 1. 10. 2021se na Ústavu pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace zřizuje nové pracoviště Oddělení mezinárodní spolupráce pro VaV.

S účinností od 1.10.2021 nabývá platnosti Příkaz ředitele č. 2/2021 s názvem Organizační změny pracovišť CxI. Tím dochází ke změně názvů Referátů Ústavu pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace (CxI). Čísla pracovišť zůstávají zachována.

Dne 11. 1. 2021 bylo vydáno Opatření ředitele č. 1/2021 Opatření ke COVIDové situaci

Opatření ředitele 1/2020

Dne 1. 9. 2020 bylo vydáno Opatření ředitele č. 1/2020 Rozsah činnosti, kompetence a odpovědnost tajemníka/ice CxI

S účiností od 1. 2. 2020 vstupuje v platnost příkaz ředitele č.1/2020: Zrušení Laboratoře metamateriálů (LMT) Ústavu pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace, platné pro všechna pracoviště CxI.

S účiností od 1. 11. 2017 vstupuje v platnost revidovaný příkaz ředitele č.2/2017: Zřízení Laboratoře metamateriálů (LMT) Ústavu pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace, platné pro všechna pracoviště CxI.

S účinností od 1. 1. 2017 vstupuje v platnost revidovaný příkaz ředitele č.1/2017: Zřízení Laboratoře systémové integrace Ústavu pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace, platné pro všechna pracoviště CxI.

S účinností od 1. 6. 2016 vstupuje v platnost příkaz ředitele č.1/2016: Zřízení Oddělení technické podpory Ústavu pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace, platné pro všechna pracoviště CxI.

 

 

Hlavní partneři

AWAL
Škoda Auto
Česká Zbrojovka
Elmarco
Fakultní nemocnice Motol
Preciosa
Skupina UJV
Atrea
Innogy
Auren