Přístroje Oddělení aplikované biologie

Anaerobní rukávový box

Anaerobní rukávový box

Mgr. Veronika Hlaváčková, PhD.

T +420 48535 3963

E veronika.hlavackova@tul.cz

Anaerobní rukávový box Whitley se používá pro dlouhodobé udržení vzorků v anaerobní atmosféře s obsahem vodíku 5%. Je vhodný pro kultivace anaerobních mikroorganismů při laboratorních nebo zvýšených teplotách (do 58°C).

 
AZURE C600

AZURE C600

Ing. Hana Tománková, M.Sc.

T +420 48535 3760

E hana.tomankova@tul.cz

Dokumentační systém akrylamidových a agarózových gelů, blotovacích membrán (chemiluminiscence, fluorescence)

 
Elektroforetická aparatura, Blottovací aparatura

Elektroforetická aparatura, Blottovací aparatura

Ing. Hana Tománková, M.Sc.

T +420 48535 3760

E hana.tomankova@tul.cz

Separace biomolekul s možností následné detekce a kvantifikace.

 
Handy FluorCam

Handy FluorCam

Mgr. Martin Pusztai, Ph.D.

T +420 48535 3576

E martin.pusztai@tul.cz

Analýza fyziologického stavu, případně kvantifikace, rostlin a jejich částí, lišejníků, řas či sinic na základě časově rozlišené fluorescence chlorofylu, a to v laboratoři i v terénu.

 
IonTorrent PGM sekvenátor

IonTorrent PGM sekvenátor

RNDr. Alena Ševců, Ph.D.

T +420 48535 3805

E alena.sevcu@tul.cz

Sekvenování DNA

 
LEICA DMi8

LEICA DMi8

Ing. Miroslava Rysová, Ph.D.

E miroslava.rysova@tul.cz

Invertovaný fluorescenční mikroskop - analýza živých a fixovaných buněk

 
Olympus BX 43 FL

Olympus BX 43 FL

Bc. Alice Břečková

T +420 48535 3817

E alice.breckova@tul.cz

Jedná se o fluorescenční mikroskop využívaný zejména pro stanovení kvality pitných vod (stanovení biosestonu ČSN 75 7712 a stanovení abiosestonu ČSN 75 7713). Je jím možné analyzovat nativní preparáty v průchozím světle a nativní i jiné vzorky s autofluorescencí nebo fluorescenčně barvené. Možnost snímání obrazu pomocí barevné kamery Canon EOS 70D. Vyhodnocování či úprava pořízených snímků se provádí v programu QuickPHOTO MICRO 3.1

 
Olympus BX51M

Olympus BX51M

Ing. Kateřina Bobčíková

E katerina.bobcikova@tul.cz

Jedná se o materiálový mikroskop, kterým je možné analyzovat vzorky v odraženém světle, v temném či světlém poli s možností využití filtrů U-AN360 nebo U-PO3. Možnost snímání obrazu pomocí fotoaparátu Canon EOS 700D. Vyhodnocování či úprava pořízených snímků se provádí v programu QuickPHOTO MICRO 3.1

 
Real-Time PCR

Real-Time PCR

RNDr. Alena Ševců, Ph.D.

T +420 48535 3805

E alena.sevcu@tul.cz

Měření hladiny exprese genů z kolonie buněk či jedné buňky

Detekce patogenů v krvi či reakcí buněk na určité typy léčiv

 
Sekvenátor pro Sangerovo sekvenování

Sekvenátor pro Sangerovo sekvenování

RNDr. Alena Ševců, Ph.D.

T +420 48535 3805

E alena.sevcu@tul.cz

Stanovení sekvence nukleotidů v molekulách nukleových kyselin

 
Synergy HTX Multi-mode Reader

Synergy HTX Multi-mode Reader

Ing. Hana Tománková, M.Sc.

T +420 48535 3760

E hana.tomankova@tul.cz

Destičkový spektrofotometr pro kvantifikaci molekul a analýzu biochemických dějů

 
UV-A fotoreaktor

UV-A fotoreaktor

Ing. Kateřina Bobčíková

E katerina.bobcikova@tul.cz

Fotoreaktor pro standardní testy fotokatalytické aktivity (ISO 27447:2019) a jiné fototokatalitické experimenty. Fotoreaktor umožňuje zapojení 1-10 zářivkek Philips TL 8W BLB G5 a desku nesoucí záživky je možné umístit do 12 poloh, čím je zajištěný rozsah intenzity záření od 50 do 1500µW/cm2. Polomatné sklo propouští UV-A záření s vrchní matnou stranou zajišťuje rovnoměrný rozptyl záření. Vzorky možné při experimentu orbitalově třepat nebo ponechat v klidu.

 
xCELLigence

xCELLigence

RNDr. Alena Ševců, Ph.D.

T +420 48535 3805

E alena.sevcu@tul.cz

Hodnocení toxicity materálů in vitro v reálném čase

 
Zeiss - Axio Imager M2

Zeiss - Axio Imager M2

Ing. Kateřina Bobčíková

E katerina.bobcikova@tul.cz

Jedná se o fluorescenční mikroskop, kterým je možné analyzovat nativní preparáty v průchozím světle a analyzovat nativní i jiné vzorky s autofluorescencí nebo fluorescenčně barvené. Možnost snímání obrazu pomocí barevné kamery (AxioCam ICc 1) nebo černobílé kamery (AxioCam 705 mono). Vyhodnocování či úprava pořízených snímků se provádí v programu ZEN3.4 (blue edition).

 

Hlavní partneři

AWAL
Škoda Auto
Česká Zbrojovka
Elmarco
Fakultní nemocnice Motol
Preciosa
Skupina UJV
Atrea
Innogy
Auren