Přístroje Oddělení enviromentální chemie

Analyzátor celkového organického uhlíku a celkového dusíku (ve vodách)

Analyzátor celkového organického uhlíku a celkového dusíku (ve vodách)

Ing. Klára Lísková

T +420 48535 3824

E klara.liskova1@tul.cz

Stanovení TOC a TN hodnot ve vodných vzorcích.

 
Femtosekundový infračervený laser

Femtosekundový infračervený laser

Rafael Omar Torres Mendieta, Ph.D.

T +420 48535 3546

E rafael.torres@tul.cz

Příprava nanokatalyzátorů s asistencí laseru

 
Hmotnostní spektrometr s indukčně vázanou plazmou (ICP-MS)

Hmotnostní spektrometr s indukčně vázanou plazmou (ICP-MS)

Ing. Klára Lísková

T +420 48535 3824

E klara.liskova1@tul.cz

Kovové prvky a jejich speciace, iontové a nanočásticové formy

 
Iontový chromatograf s autosamplerem 1

Iontový chromatograf s autosamplerem 1

Ing. Klára Lísková

T +420 48535 3824

E klara.liskova1@tul.cz

Stanovení aniontů ve vodných vzorcích

 
Iontový chromatograf s autosamplerem 2

Iontový chromatograf s autosamplerem 2

Ing. Klára Lísková

T +420 48535 3824

E klara.liskova1@tul.cz

Stanovení aniontů ve vodných vzorcích

 
Kapalinový chromatograf s DAD a ELSD detektorem

Kapalinový chromatograf s DAD a ELSD detektorem

Ing. Klára Lísková

T +420 48535 3824

E klara.liskova1@tul.cz

Stanovení polárních látek, molární hmotnost polymerů v GPC módu

 
Kapalinový chromatograf s DAD detektorem

Kapalinový chromatograf s DAD detektorem

doc. Ing. Stanislaw Waclawek, Ph.D.

T +420 48535 3389

E stanislaw.waclawek@tul.cz

Stanovení polárních organických látek

 
Kapalinový chromatograf s hmotnostním spektrometrem (HPLC-MS)

Kapalinový chromatograf s hmotnostním spektrometrem (HPLC-MS)

Ing. Klára Lísková

T +420 48535 3824

E klara.liskova1@tul.cz

Stanovení polárních polutantů ve vodách

 
Kapalinový chromatograf s vysokorozlišujícím hmotnostním spektrometrem (HPLC-HRMS qTOF)

Kapalinový chromatograf s vysokorozlišujícím hmotnostním spektrometrem (HPLC-HRMS qTOF)

Ing. Klára Lísková

T +420 48535 3824

E klara.liskova1@tul.cz

Stanovení polárních mikropolutantů a jejich metabolitů v environmentálních matricích (pesticidy, farmaka, aditiva, …). Možnost necílového monitoringu.

 
Klimakomora pro růstové experimenty

Klimakomora pro růstové experimenty

Ing. Klára Lísková

T +420 48535 3824

E klara.liskova1@tul.cz

Klíčení, hydroponie, expozice vůči toxickým látkám, pevné substráty – růstové experimenty s rostlinami

 
Lyofilizátor

Lyofilizátor

doc. Ing. Stanislaw Waclawek, Ph.D.

T +420 48535 3389

E stanislaw.waclawek@tul.cz

Vysoušení vzorků, příprava aerogelů

 
Optický emisní spektrometr s indukčně vázanou plazmou (ICP-OES)

Optický emisní spektrometr s indukčně vázanou plazmou (ICP-OES)

Ing. Klára Lísková

T +420 48535 3824

E klara.liskova1@tul.cz

Stanovení kovových kationů ve vodách

 
Plynový chromatograf s FID, µECD a MS detektorem

Plynový chromatograf s FID, µECD a MS detektorem

Ing. Klára Lísková

T +420 48535 3824

E klara.liskova1@tul.cz

Stanovení nepolárních polutantů v environmentálních matricích, necílový monitoring plných MS spekter

 
Plynový chromatograf s přímým vstupem a FID + TCD detektorem

Plynový chromatograf s přímým vstupem a FID + TCD detektorem

doc. Ing. Stanislaw Waclawek, Ph.D.

T +420 48535 3389

E stanislaw.waclawek@tul.cz

Monitoring plynných polutantů v reaktorech

 
Plynový chromatograf s tandemovým hmotnostním spektrometrem GC-MS/MS 1

Plynový chromatograf s tandemovým hmotnostním spektrometrem GC-MS/MS 1

Ing. Klára Lísková

T +420 48535 3824

E klara.liskova1@tul.cz

Stanovení těkavých organických látek a permanentních plynů ve vodách

 
Plynový chromatograf s tandemovým hmotnostním spektrometrem GC-MS/MS 2

Plynový chromatograf s tandemovým hmotnostním spektrometrem GC-MS/MS 2

Ing. Klára Lísková

T +420 48535 3824

E klara.liskova1@tul.cz

Stopové stanovení perzistentních polutantů v environmentálních matricích

 
Rtuťový analyzátor AMA

Rtuťový analyzátor AMA

Ing. Klára Lísková

T +420 48535 3824

E klara.liskova1@tul.cz

Stanovení celkové rtuti ve vodných a pevných vzorcích.

 
Zetasizer

Zetasizer

doc. Ing. Stanislaw Waclawek, Ph.D.

T +420 48535 3389

E stanislaw.waclawek@tul.cz

Určení velikostní distribuce nanočástic

 

Hlavní partneři

AWAL
Škoda Auto
Česká Zbrojovka
Elmarco
Fakultní nemocnice Motol
Preciosa
Skupina UJV
Atrea
Innogy
Auren