Přístroje Oddělení nanochemie

Disková centrifuga (DC24000 UHR, CPS Instruments)

Disková centrifuga (DC24000 UHR, CPS Instruments)

Mgr. Jana Melicheríková

T +420 48535 3417

E jana.melicherikova@tul.cz

Analýza distribuce velikosti částic v rozsahu 1 nm-5 µm, založená na rozdílné sedimentaci částic při působení odstředivé síly.

 
Elementární analyzátor prvků CHNS (Vario EL, Elements)

Elementární analyzátor prvků CHNS (Vario EL, Elements)

Mgr. Jana Melicheríková

T +420 48535 3417

E jana.melicherikova@tul.cz

Analýza využívající spálení organického materiálu na definované plynné produkty, na jejichž základě je následně určen obsah prvků C, H, N, S v matrici.

 
FTIR spektrometr (Nicolet iZ10 a Nicolet iN10 MX, Thermo Scientific)

FTIR spektrometr (Nicolet iZ10 a Nicolet iN10 MX, Thermo Scientific)

Ing. Martin Stuchlík

T +420 48535 3417

E martin.stuchlik@tul.cz

Nedestruktivní analýza především organických látek, využitelná pro určení struktury molekul, identifikaci látek a jejich směsí.

 
Lyofilizátor (FreeZone 2.5L, Labconco)

Lyofilizátor (FreeZone 2.5L, Labconco)

Mgr. Jana Melicheríková

T +420 48535 3417

E jana.melicherikova@tul.cz

Sušení materiálů, kdy se uplatňuje proces sublimace (zejména vody ve formě ledu).

 
NMR spektrometr (JNM-ECZ400R/M1, JEOL)

NMR spektrometr (JNM-ECZ400R/M1, JEOL)

doc. RNDr. Michal Řezanka, Ph.D.

T +420 48535 3445

E michal.rezanka@tul.cz

Nedestruktivní analýza roztoků i pevných látek, využitelná pro určení struktury molekul, jejich interakce a kinetiky chemických reakcí.

 
Ramanův mikroskop (Nicolet DXR Microscope, Thermo Scientific)

Ramanův mikroskop (Nicolet DXR Microscope, Thermo Scientific)

Ing. Jana Müllerová, Ph.D.

T +420 48535 3417

E jana.mullerova@tul.cz

Nedestruktivní analýza roztoků a pevných látek, využitelná pro určení struktury molekul, identifikaci látek a jejich směsí.

 
Sorpční analyzátor (Autosorb iQ-KR/MP, Quantachrome)

Sorpční analyzátor (Autosorb iQ-KR/MP, Quantachrome)

Mgr. Jana Štěpánová, Ph.D.

E jana.stepanova@tul.cz

Určení měrného povrchu a velikosti pórů pevných látek.

 
TGA-FTIR (Q500, TA Instruments - Nicolet iS10, Thermo Scientific)

TGA-FTIR (Q500, TA Instruments - Nicolet iS10, Thermo Scientific)

Ing. Martin Stuchlík

T +420 48535 3417

E martin.stuchlik@tul.cz

Destruktivní analýza pevných a kapalných látek, sloužící ke zjištění jejich chování v průběhu ohřevu v přesně definované atmosféře a k určení plynných produktů vznikajících při jejich termickém rozkladu.

 
Vibrační viskozimetr (SV-1A, A&D Scientech)

Vibrační viskozimetr (SV-1A, A&D Scientech)

Mgr. Jana Melicheríková

T +420 48535 3417

E jana.melicherikova@tul.cz

Měření viskozity kapalin vibrační technikou s měřícím rozsahem 0,3-1000 mPa.s

 

Hlavní partneři

AWAL
Škoda Auto
Česká Zbrojovka
Elmarco
Fakultní nemocnice Motol
Preciosa
Skupina UJV
Atrea
Innogy
Auren