Networking for Research and Development of Human Interactive and Sensitive Robotics Taking Advantage of Additive Manufacturing

  • Název: Networking for Research and Development of Human Interactive and Sensitive Robotics Taking Advantage of Additive Manufacturing
  • Akronym: R2P2
  • Poskytovatel: Evropská Komise
  • Program: HORIZON2020 - WIDESPREAD-2018-03
  • Koordinátor: Technická univerzita v Liberci
  • Doba trvání: 1.1.2020 – 31.6.2023
  • Výše podpory: 785 325 EUR
  • Výše podpory pro TUL: 220 000 EUR
  • Web projektu: r2p2.eu
 
 

Anotace projektu:
Strategickým cílem projektu je zintenzivnit rozvoj excelentního výzkumu v oblasti interaktivních, citlivých autonomních robotických systémů založených na aditivní výrobě a využívajících inteligentní materiály na bázi nanopolymerů na TECHNICKÉ UNIVERZITĚ V LIBERCI v České republice (dále jen TUL) vytvořením partnerství se čtyřmi předními zahraničními výzkumnými institucemi z Francie (INSTITUT NATIONAL POLYTECHNIQUE DE TOULOUSE a UNIVERSITE PAUL SABATIER TOULOUSE III), Španělska (MONDRAGON GOI ESKOLA POLITEKNIKOA JOSE MARIA ARIZMENDIARRIETA S COOP) a Dánska (AALBORG UNIVERSITET). TUL výrazně zvýší kvalitu a konkurenceschopnost výzkumu v této oblasti prostřednictvím výměn zaměstnanců a studentů, odborných návštěv a účasti na konferencích.
Účel mobility vědeckých a administrativních pracovníků bude získání nových poznatků a zkušeností v dané oblasti výzkumu a také příprava a realizace mezinárodních vědeckých projektů či kontaktů na úrovni plánované výzkumné spolupráce s předními výzkumnými organizacemi. Služební cesty povedou k vytvoření nových projektových záměrů, přičemž ty nejslibnější budou předloženy do mezinárodních výzev. Součástí projektu bude také organizace odborných seminářů, workshopů, doktorandských fór a mezinárodních konferencí. Těžištěm těchto aktivit bude intenzivní přenos poznatků z předních výzkumných pracovišť na odborná pracoviště TUL, přičemž hlavním přínosem projektu bude výrazné přiblížení kvality výzkumu na TUL mezinárodně uznávaným kolegům z EU, čímž se usnadní přístup TUL k financování z prostředků Evropské komise. Z hlediska personálních kapacit projekt zvýší vědecké a technické kapacity zapojených institucí a podpoří odborný růst pracovníků zapojených do projektu.

Partneři projektu:
Institut National Polytechnique De Toulouse (France)
Mondragon Goi Eskola Politeknikoa Jose Maria Arizmendiarrieta S Coop (Spain)
Aalborg Universitet (Denmark)
Universite Paul Sabatier Toulouse III (France)

 Hlavní řešitel: Prof. Ing. Aleš Richter, CSc.

Hlavní partneři

Skupina UJV
Škoda Auto
AWAL
Elmarco
Česká Zbrojovka
Fakultní nemocnice Motol
Preciosa
Atrea
Innogy
Auren