Snížení znečištění povrchových vod farmaceutickými látkami v biologicky vyčištěných odpadních vodách

  • Název: Snížení znečištění povrchových vod farmaceutickými látkami v biologicky vyčištěných odpadních vodách
  • Akronym: PHARWAT
  • Trvání. 1. 5. 2022 – 30. 4. 2024
  • Číslo projektu: 3213200013

    Projekt je financovaný z Norských fondů, z programu “Životní prostředí, ekosystémy a změna klimatu”, výzva: “Trondheim”.

   

 

O projektu PHARWAT:

Tým expertů se v projektu PHARWAT zaměřuje na eliminaci farmaceutických látek a dalších mikropolutantů, které zůstávají ve vodě i po biologickém čištění v čistírnách odpadních vod. Stávající čistírny odpadních vod v ČR nejsou vybavené takovými technologiemi, které by byly schopné všechny mikropolutanty z odpadní vody zcela eliminovat, a jsou vypouštěny do povrchových vod.  Zaměřujeme se proto na dočištění vody a odstranění farmaceutických látek a dalších polutantů. Naším cílem je pilotně ověřit technologii MBBR pro odstraňování zbytkového organického znečištění, a to s 90-95% efektivitou.

Technologie odstraňování farmak z odpadních vod se zakládá na moderní metodě kombinující modifikovaný Advanced Oxidation Process a dočištění MBBR biotechnologií (původní norská technologie – Moving Bed Biofilm Reactor), kterou PRO-AQUA CZ, také ve spolupráci s týmem Tomáše Lederera, v České Republice zaváděla a má největší počet těchto instalací MBBR u nás.

Výzkumné konsorcium PRO-AQUA CZ a tým CXI pod vedením Tomáše Lederera chce zvýšit efektivitu dočištění konvenčně vyčištěných odpadních vod, ale také velmi účinně z vod odstranit farmaka a další mikropolutanty.

 

Napsali o nás:

TECHNICKÝ TÝDENÍK: Úkol pro budoucnost: odstranit zbytková farmaka z vodních toků

V Liberci na CXI TUL vyvíjejí novou technologii dočištění odpadních vod

Ing. Tomáš Lederer, Ph.D.

Hlavní řešitel za TUL

Ing. Tomáš Lederer, Ph.D.

T +420 48535 3260; mobile:+420 730160329

E tomas.lederer@tul.cz

příprava a vedení projektů v oblastech technologie vody, sanace horninového prostředí, biologická rozložitelnost

 

Hlavní partneři

Skupina UJV
Škoda Auto
AWAL
Elmarco
Česká Zbrojovka
Fakultní nemocnice Motol
Preciosa
Atrea
Innogy
Auren