Sustainable Remediation of Radionuclide Impacts on Land and Critical Materials Recovery

  • Název: Udržitelná sanace dopadů radionuklidů na půdu a využití kritických materiálů
  • Akronym: SURRI
  • Poskytovatel: European Commission
  • Program: HORIZON Twinning
  • Koordinátor: Technická univerzita v Liberci
  • Trvání: 1.1.2023 – 31.12.2025
  • Náklady projektu: 1 294 507,50 EUR
  • Web: https://surri.eu


Anotace projektu:
Cílem projektu "Udržitelná sanace dopadů radionuklidů na půdu a využití kritických materiálů (SURRI)" je vytvořit mezinárodní sdílený výzkumný program a zásobník projektů pro řešení problémů, které radionuklidy představují pro sanaci půdy a využití materiálů, se zvláštním zaměřením na prvky vzácných zemin (REE) a další kritické prvky, s cílem usnadnit účinnější oběh a správu vody, půdy a materiálových zdrojů. Toto téma je velmi důležité pro usnadnění oběhového využívání půdy, vody a několika klíčových materiálů. Zkoumání zmírňování problémů s radionuklidy bylo dosud spíše "popelkou" pro výzkum v oblasti nakládání s půdou a odpady, kde se pozornost soustředila na organickou a anorganickou chemickou kontaminaci. Radionuklidy však představují rozsáhlý a obtížný problém pro společnost jako celek a zejména pro dosažení "zeleného přístupu". Koncepce výzkumu je založena na integraci elektrochemických a mikrobiologických zásahů, které lze aplikovat in-situ nebo ex-situ a poskytnout tak nové nástroje k uvolnění sanace radionuklidy zasažených lokalit a usnadnit získávání materiálových zdrojů z radionuklidy zasažených odpadů, a snížit tak závislost na primárních (a neevropských) zdrojích.

Partneři:
Technical University of Liberec (TUL) - CZ
Università degli Studi La Sapienza (SAP) – IT
Universidad de Granada (UGR) – ES
University of Southampton (UoS) – UK

Hlavní partneři

Skupina UJV
Škoda Auto
AWAL
Elmarco
Česká Zbrojovka
Fakultní nemocnice Motol
Preciosa
Atrea
Innogy
Auren