Water Resources Management in Visitor Attractions - FIT4USE Water Recirculation Technology LIFE4ZOO

  • Akronym: LIFE 4 ZOO
  • Poskytovatel: EU
  • Program: LIFE
  • Koordinátor: Technická Univerzita v Liberci
  • Doba trvání: 1. 9. 2023 - 28. 2. 2027
  • Výše podpory: 66 609 503 Kč


Anotace projektu:

Voda je jednou ze základních, prioritních a klíčových surovin pro uspokojování hospodářských, sociálních a environmentálních potřeb společnosti nejen v zemích účastníků projektu, ale v celé EU a na celém světě. Voda určuje podmínky pro udržitelné životní prostředí a národní hospodářství na celém světě v současnosti i v budoucnosti. Voda je pro život klíčová!

Hlavním cílem projektu LIFE4ZOO je vytvořit systém "oběhového hospodářství" na využívání vody v návštěvnických atrakcích, jako jsou ZOO. Toto "oběhové využití vody" je určeno pro vícečetné využití a opětovné zpracování vody namísto jediného lineárního využití vody od dodávky, jediného použití (např. mycího systému) až po kanalizaci. Výhodou oběhového využívání vody je snížení poptávky po primárních vodních zdrojích, snížení a úspora nákladů, snížení poptávky po kanalizačních systémech a několikanásobná synergie s lepším využíváním energie a vodních zdrojů.

Cirkulární využívání vody bude významným příspěvkem k efektivnějšímu, přizpůsobivějšímu a odolnějšímu vodohospodářskému systému v návštěvních atrakcích typu ZOO, který se dokáže lépe vyrovnat s aktuálními i budoucími dopady globální změny klimatu. Tento projekt bude slaďovat cíle politiky EU v oblasti Green Deal a dalších. Tohoto cíle bude dosaženo prostřednictvím systematického vývoje založeného na intenzivní a efektivní spolupráci mezi partnery projektu.

Partneři projektu:

Technická univerzita v Liberci - CXI TUL (CZ)
University of Girona – UdG (ES)
University of Barcelona - FSUB (ES)
ZOO Liberec (CZ)
ZOO Barcelona (ES)
Photon Water Technology (CZ)

Ing. Tomáš Lederer, Ph.D.

Hlavní řešitel za TUL

Ing. Tomáš Lederer, Ph.D.

T +420 48535 3260; mobile:+420 730160329

E tomas.lederer@tul.cz

příprava a vedení projektů v oblastech technologie vody, sanace horninového prostředí, biologická rozložitelnost

 

Hlavní partneři

AWAL
Škoda Auto
Česká Zbrojovka
Elmarco
Fakultní nemocnice Motol
Preciosa
Skupina UJV
Atrea
Innogy
Auren