Seznam zaměstnanců

doc. Fatma Yalcinkaya, Ph.D., M.Sc.

doc. Fatma Yalcinkaya, Ph.D., M.Sc.

T +420 48535 3482

E fatma.yalcinkaya@tul.cz

Kancelář L2

Zařazení
 • Ústav mechatroniky a technické informatiky (MTI): člen katedry
 • Oddělení technologie životního prostředí (OTZP): člen(ka) oddělení
Jazykové znalosti
English, Turkish
Další funkce

ResearcherID WoS: A-2141-2014
Scopus Author ID: 57197743595

Personal web page: https://sites.google.com/view/materialresearchgroup-fyalcink/home

2024

2023

2022

2021

 • GUL, A. aj. Electrospun Antibacterial Nanomaterials for Wound Dressings Applications Membranes BASEL: MDPI, 2021, roč. 11, č. 12. S. neuvedeny (22 stranky). ISSN: 2077-0375. https://www.mdpi.com/2077-0375/11/12/908
 • ETTEL, D. aj. Expansion of Optical Properties in Tiox Nanoparticles by Their Laser-mediated Alloying with Ag 12TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON NANOMATERIALS - RESEARCH & APPLICATION (NANOCON 2020) 1. vyd. Ostrava, Czech Republic: TANGER LTD, 2021 S. 109 – 115. ISBN: 978-80-87294-98-7, ISSN: 2694-930X. https://www.confer.cz/nanocon/2020
 • GUL, A., HRŮZA, J. a YALCINKAYA, F. Fouling and Chemical Cleaning of Microfiltration Membranes: A Mini-Review Polymers 1. vyd. BASEL: MDPI, 2021, roč. 13, č. 6. S. neuvedeny (25 stranky). ISSN: 2073-4360. https://www.mdpi.com/2073-4360/13/6/846
 • BOYRAZ, E., YALCINKAYA, F. a HRŮZA, J. Hydrophilic Nanofiber Membranes for Oily Wastewater Treatment NANOCON Conference Proceedings - International Conference on Nanomaterials 1. vyd. Brno: TANGER LTD, 2021 S. 162 – 166. ISBN: 978-80-87294-98-7, ISSN: 2694-930X. https://www.confer.cz/nanocon/2020/3703-hydrophilic-nanofiber-membranes-for-oily-wastewater-treatment
 • BOYRAZ, E. a YALCINKAYA, F. Hydrophilic Surface-Modified PAN Nanofibrous Membranes for Efficient Oil–Water Emulsion Separation Polymers 1. vyd. BASEL: MDPI, 2021, roč. 13, č. 2. S. neuvedeny (14 stran). ISSN: 2073-4360. https://www.mdpi.com/2073-4360/13/2/197
 • ETTEL, D. aj. Laser-synthesized Ag/TiO nanoparticles to integrate catalytic pollutant degradation and antifouling enhancement in nanofibrous membranes for oil-water separation Applied Surface Science 1. vyd. United Kingdom: Elsevier, 2021, roč. 564, č. OCT. S. neuvedeny (9 stran). ISSN: 0169-4332. https://doi.org/10.1016/j.apsusc.2021.150471
 • YALCINKAYA, F. aj. Modified Nanofiber Membrane for Cleaning of Oily Wastewater, 2021 https://www.melpro.cz/
 • GALLUS, I., BOYRAZ, E. a YALCINKAYA, F. Surface Modification of Nanofibrous Membranes for Water Purification NANOCON Conference Proceedings - International Conference on Nanomaterials TANGER Ltd., 2021 S. 183 – 188. ISBN: 978-808836500-6, ISSN: 2694-930X. https://www.confer.cz/nanocon/2021/4328-surface-modification-of-nanofibrous-membranes-for-water-purification
 • MARYŠKA, J., ULRICH, T., BOYRAZ, E. a YALCINKAYA, F. Vrstvená membrána pro sítovou filtraci kapalin, zejména komunálních a průmyslových odpadních vod obsahujících mikročástice [užitný vzor] Zapsán 20211130 pod číslem 35 590. https://isdv.upv.gov.cz/doc/FullFiles/UtilityModels/FullDocuments/FDUM0035/uv035590.pdf

2020

2019

 • YALCINKAYA, F. A review on advanced nanofiber technology for membrane distillation Journal of Engineered Fibers and Fabrics 1. vyd. CARY, USA: INDA, 2019, roč. 14, č. 1. S. 1 – 12. ISSN: 1558-9250. https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/1558925018824901
 • ROCHE, R. a YALCINKAYA, F. Electrospun Polyacrylonitrile Nanofibrous Membranes for Point-of-Use Water and Air Cleaning CHEMISTRYOPEN 1. vyd. WEINHEIM, GERMANY: WILEY-V C H VERLAG GMBH, 2019, roč. 8, č. 1. S. 97 – 103. ISSN: 2191-1363. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/open.201800267
 • YALCINKAYA, F., YALCINKAYA, B. a HRŮZA, J. Electrospun Polyamide-6 Nanofiber Hybrid Membranes for Wastewater Treatment Fibers and Polymers 1. vyd. South Korea: KOREAN FIBER SOC, KOREA SCIENCE TECHNOLOGY CTR, 2019, roč. 20, č. 1. S. 93 – 99. ISSN: 1229-9197. https://link.springer.com/article/10.1007/s12221-019-8820-4
 • YUSOF, M. R. aj. Fabrication and Characterization of Carboxymethyl Starch/Poly(l-Lactide) Acid/beta-Tricalcium Phosphate Composite Nanofibers via Electrospinning Polymers 1. vyd. Switzerland: MDPI, 2019, roč. 11, č. 9. S. 1 – 16. ISSN: 2073-4360. https://www.mdpi.com/2073-4360/11/9/1468
 • YALCINKAYA, F., HRŮZA, J. a MARYŠKA, J. Functional Electrospun Nanofiber Webs for the Separation of Oily Wastewater, 2019 https://www.nanocon.eu/en//
 • TIYEK, I., GUNDUZ, A., YALCINKAYA, F. a CHALOUPEK, J. leInfluence of Electrospinning Parameters on the Hydrophilicity of Electrospun Polycaprolactone Nanofibres Journal of Nanoscience and Nanotechnology 1. vyd. AMER SCIENTIFIC PUBLISHERS, 2019, roč. 19, č. 11. S. 7251 – 7260. ISSN: 1533-4880. https://www.ingentaconnect.com/content/asp/jnn/2019/00000019/00000011/art00048
 • YALCINKAYA, F. a SIEKIERKA, A. Modified PVDF Nanofibrous Membranes for the Separation of Oil-Water Emulsion, 2019
 • YALCINKAYA, B. a YALCINKAYA, F. Nanofibers in liquid filtration Green electrospinning 1. vyd. Berlin: De Gruyter, 2019 S. 321 – 342. ISBN: 978-3-11-056180-7.http://www.blickinsbuch.de/item/9509b4f36b473357a21f0305e7b14400
 • BOYRAZ, E. a YALCINKAYA, F. Oily Wastewater Separation by Using Nanofibrous Membrane 47th Textile Research Symposium Liberec: Technical University of Liberec, 2019 S. 71 – 73. ISBN: 978-80-7494-473-4. http://trs2019.ft.tul.cz/Home/TRS_2019.pdf
 • YALCINKAYA, F. a KOMÁREK, M. Polyvinyl Butyral (PVB) Nanofiber/Nanoparticle-Covered Yarns for Antibacterial Textile Surfaces INTERNATIONAL JOURNAL OF MOLECULAR SCIENCES 1. vyd. Switzerland: MDPI, 2019, roč. 20, č. 17. S. 1 – 11. ISSN: 1661-6596. https://www.mdpi.com/1422-0067/20/17/4317
 • YALCINKAYA, F. Preparation of various nanofiber layers using wire electrospinning system Arabian Journal of Chemistry 1. vyd. NETHERLANDS: Elsevier BV, 2019, roč. 12, č. 8. S. 5162 – 5172. ISSN: 1878-5352. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1878535216302490
 • MARYŠKA, J. aj. PVA membrána pro entalpický výměník vzduch – vzduch [funkční vzorek]
 • BOYRAZ, E., YALCINKAYA, F., HRŮZA, J. a MARYŠKA, J. Surface-Modified Nanofibrous PVDF Membranes for Liquid Separation Technology Materials 1. vyd. SWITZERLAND: MDPI, 2019, roč. 12, č. 17. S. 1 – 12. ISSN: 1996-1944. https://www.mdpi.com/1996-1944/12/17/2702#cite

2018

 • YALCINKAYA, F. Effect of argon plasma treatment on hydrophilic stability of nanofiber webs Journal of Applied Polymer Science USA: WILEY, 2018, roč. 135, č. 38. S. 1 – 10. ISSN: 0021-8995. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/app.46751
 • YALCINKAYA, F. a HRŮZA, J. Effect of Laminating Pressure on Polymeric Multilayer Nanofibrous Membranes for Liquid Filtration Nanomaterials 1. vyd. BASEL: MDPI, 2018, roč. 8, č. 5. S. 1 – 16. ISSN: 2079-4991. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29695111
 • YUSOF, M. R. aj. Electrospinning of carboxymethyl starch/poly(L-lactide acid) composite nanofiber Polymers for Advanced Technologies 1. vyd. USA: WILEY, 111 RIVER ST, HOBOKEN 07030-5774, NJ USA, 2018, roč. 29, č. 6. S. 1843 – 1851. ISSN: 1042-7147. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/pat.4292
 • ROCHE, R. a YALCINKAYA, F. Incorporation of PVDF Nanofibre Multilayers into Functional Structure for Filtration Applications Nanomaterials 1. vyd. SWITZERLAND: MDPI, ST ALBAN-ANLAGE 66, CH-4052 BASEL, SWITZERLAND, 2018, roč. 8, č. 10. S. 1 – 18. ISSN: 2079-4991. https://www.mdpi.com/2079-4991/8/10/771/htm
 • YALCINKAYA, F., YALCINKAYA, B., HRŮZA, J. a HRABÁK, P. Mechanically Enhanced Electrospun Polyamide-6 Nanofiber Composite Membranes for Liquid Filtration, 2018 https://www.melpro.cz/
 • BOYRAZ, E. a YALCINKAYA, F. Polymeric Nanofibers Produced by Needleless Electrospinning, 2018
 • YALCINKAYA, F., HOFMAN, O. a MARYŠKA, J. Surface Properties of Low-Vacuum Plasma Modified Polyvinylidene Fluoride (PVDF) Nanofiber Membranes, 2018 http://www.autex2018.org/

2017

 • YALCINKAYA, F., YALCINKAYA, B. a JIRSÁK, O. Analysis of the effects of rotating roller speed on a roller electrospinning system Textile Research Journal 1. vyd. LONDON: SAGE PUBLICATIONS LTD, 2017, roč. 87, č. 8. S. 913 – 928. ISSN: 0040-5175. http://journals.sagepub.com/doi/10.1177/0040517516641362
 • YALCINKAYA, F., YALCINKAYA, B., HRŮZA, J. a HRABÁK, P. Effect of Nanofibrous Membrane Structures on the Treatment of Wastewater Microfiltration Science of Advanced Materials United State: American Scientific Publishers, 2017, roč. 9, č. 5. S. 747 – 757. ISSN: 1947-2935. http://www.ingentaconnect.com/content/asp/sam/2017/00000009/00000005/art00008
 • YALCINKAYA, F. Mechanically enhanced electrospun nanofibers for wastewater treatment E3S Web of Conferences - International Conference on Advances in Energy Systems and Environmental Engineering (ASEE17) France: EDP Sciences, 2017 S. 1 – 7. ISSN: 2267-1242. https://www.e3s-conferences.org/articles/e3sconf/abs/2017/10/e3sconf_asee2017_00193/e3sconf_asee2017_00193.html
 • YALCINKAYA, F. aj. Nanofibrous Composite Membranes for Microfiltration 8TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON NANOMATERIALS - RESEARCH & APPLICATION (NANOCON 2016) Ostrava, Czech Republic: TANGER LTD, 2017 S. 220 – 224. ISBN: 978-80-87294-71-0.
 • YALCINKAYA, B., YALCINKAYA, F. a CHALOUPEK, J. Optimisation of thin film composite nanofiltration membranes based on laminated nanofibrous and nonwoven supporting material Desalination and Water Treatment 1. vyd. Hopkinton: Taylor & Francis Informa, 2017, roč. 59, č. 1. S. 19 – 30. ISSN: 1944-3994. http://www.deswater.com/DWT_abstracts/vol_59/59_2017_19.pdf
 • YALCINKAYA, F., SIEKIERKA, A. a BRYJAK, M. Preparation of Fouling-Resistant Nanofibrous Composite Membranes for Separation of Oily Wastewater Polymers Multidisciplinary Digital Publishing Institute (MDPI), 2017, roč. 9, č. 12. S. 1 – 15. ISSN: 2073-4360. http://www.mdpi.com/2073-4360/9/12/679/pdf
 • YALCINKAYA, F., SIEKIERKA, A., BRYJAK, M. a MARYŠKA, J. Preparation of various nanofibrous composite membranes using wire electrospinning for oil-water separation IOP Conference Series: Materials Science and Engineering 10. vyd. UK: Institute of Physics Publishing, 2017 S. 1 – 7. ISSN: 1757-8981. http://iopscience.iop.org/article/10.1088/1757-899X/254/10/102011
 • LUBASOVÁ, D. a YALCINKAYA, F. Quantitative evaluation of antibacterial activities of nanoparticles (ZnO, TiO2, ZnO/TiO2, SnO2, CuO, ZrO2, and AgNO3) incorporated into polyvinyl butyral nanofibers Polymers for Advanced Technologies UK: WILEY, 111 RIVER ST, HOBOKEN 07030-5774, NJ USA, 2017, roč. 28, č. 1. S. 137 – 140. ISSN: 1042-7147. http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/pat.3883/abstract
 • YALCINKAYA, F., SIEKIERKA, A. a BRYJAK, M. Surface modification of electrospun nanofibrous membranes for oily wastewater separation RSC Advances ROYAL SOC CHEMISTRY, 2017, roč. 7, č. 89. S. 56704 – 56712. ISSN: 2046-2069. http://pubs.rsc.org/en/content/articlelanding/2017/ra/c7ra11904f#!divAbstract

2016

 • YALCINKAYA, F., YALCINKAYA, B. a JIRSÁK, O. Dependent and Independent Parameters of Needleless Electrospinning Electrospinning - Material, Techniques, and Biomedical Applications Croatia: INTECH, 2016 S. 67 – 93. ISBN: 978-953-51-2821-2.http://dx.doi.org/10.5772/65838
 • YALCINKAYA, F., YALCINKAYA, B. a MARYŠKA, J. Preparation and Characterization of Polyvinyl Butyral Nanofibers Containing Silver Nanoparticles Journal of Materials Science and Chemical Engineering 1. vyd., 2016 S. 8 – 12. ISSN: 2327-6053. http://www.scirp.org/journal/PaperInformation.aspx?PaperID=62593
 • YALCINKAYA, F. aj. Preparation of Antibacterial Nanofibre/Nanoparticle Covered Composite Yarns Journal of Nanomaterials 1. vyd. USA: HINDAWI PUBLISHING CORP, 2016, roč. 2016, č. 1. S. 1 – 7. ISSN: 1687-4110. http://www.hindawi.com/journals/jnm/2016/7565972/
 • YALCINKAYA, F. aj. Surface Modification of Electrospun PVDF/PAN Nanofibrous Layers by Low Vacuum Plasma Treatment International Journal of Polymer Science 1. vyd. New York: HINDAWI PUBLISHING CORP, 2016, roč. 2016, č. 9. S. 1 – 9. ISSN: 1687-9430. http://www.hindawi.com/journals/ijps/2016/4671658/
 • YALCINKAYA, B., YALCINKAYA, F. a CHALOUPEK, J. Thin Film Nanofibrous Composite Membrane for Dead-End Seawater Desalination Journal of Nanomaterials New York: , 2016, roč. 2016, č. 9. S. 1 – 12. ISSN: 1687-4110. https://www.hindawi.com/journals/jnm/2016/2694373/

2015

2014

 • YALCINKAYA, B., CENGIZ CALLIOGLU, F. a YALCINKAYA, F. Measurement and Analysis of Jet Current and Jet Life in Roller Electrospinning of Polyurethane Textile Research Journal LONDON: SAGE PUBLICATIONS LTD, 2014, roč. 84, č. 16. S. 1720 – 1728. ISSN: 0040-5175. http://trj.sagepub.com/content/84/16/1720

2013

 • YALCINKAYA, F. a YALCINKAYA, B. Electrospinning of Polyvinyl Butyral in Different Solvents e-Polymers Berlin: WALTER DE GRUYTER GMBH, 2013, roč. 13, č. 1. S. 229 – 242. ISSN: 1618-7229. https://www.degruyter.com/view/j/epoly.2013.13.issue-1/epoly.2013.13.1.229/epoly.2013.13.1.229.xml
 • YALCINKAYA, F., YALCINKAYA, B. a JIRSÁK, O. NEW MEASUREMENT METHODS FOR STUDYING OF MECHANISM OF ROLLER ELECTROSPINNING 5th NANOCON International Conference TANGER Ltd, 2013 S. 808 – 813.
 • YALCINKAYA, F., YALCINKAYA, B. a JIRSÁK, O. On the Measured Current in the Needle- and Needleless Electrospinning Journal of Nanoscience and Nanotechnology AMER SCIENTIFIC PUBLISHERS, 2013, roč. 13, č. 7. S. 4672 – 4679. ISSN: 1533-4880. http://www.ingentaconnect.com/content/asp/jnn/2013/00000013/00000007/art00022
 • YALCINKAYA, B., YALCINKAYA, F., JIRSÁK, O. a CENGIZ CALLIOGLU, F. On the Nature of Electric Current in the Electrospinning Process’, Journal of Nanomaterials Journal of Nanomaterials HINDAWI PUBLISHING CORPORATION, 2013, roč. 2013, č. 12. S. 1 – 10. ISSN: 1687-4110. https://www.hindawi.com/journals/jnm/2013/538179/

2012

 • YALCINKAYA, F. a JIRSÁK, O. Comparison between the Needle and Roller Electrospinning of Polyvinylbutyral Journal of Nanomaterials HINDAWI PUBLISHING CORPORATION, 2012, roč. 2012, č. 4. S. 1 – 6. ISSN: 1687-4110. https://www.hindawi.com/journals/jnm/2012/839317/
 • YALCINKAYA, B., YALCINKAYA, F., CENGIZ CALLIOGLU, F. a JIRSÁK, O. EFFECT OF CONCENTRATION AND SALT ADDITIVE ON TAYLOR CONE STRUCTURE 4th International Conference on NANOCON Brno: Tanger Ltd, 2012 S. 200 – 203.
 • YALCINKAYA, F. a JIRSÁK, O. EFFECT OF NONSOLVENT ON ELECTROSPINNING PERFORMANCE AND NANOFIBER PROPERTIES 4th International Conference on NANOCON Brno: Tanger Ltd, 2012 S. 471 – 475.
 • YALCINKAYA, F., JIRSÁK, O. a GEMCI, R. Using a Range of PVB Spinning Solution to Acquire Diverse Morphology for Electrospun Nanofibres IRANIAN JOURNAL OF CHEMISTRY & CHEMICAL ENGINEERING-INTERNATIONAL ENGLISH EDITION Tehran: JIHAD DANESHGAHI, 2012, roč. 31, č. 4. S. 49 – 58. ISSN: 1021-9986. http://www.ijcce.ac.ir/article_5920_1204.html

2011

Hlavní partneři

AWAL
Škoda Auto
Česká Zbrojovka
Elmarco
Fakultní nemocnice Motol
Preciosa
Skupina UJV
Atrea
Innogy
Auren