Seznam zaměstnanců

Mgr. Jana Štěpánová, Ph.D.

Mgr. Jana Štěpánová, Ph.D.

E jana.stepanova@tul.cz

Zařazení
  • Oddělení nanochemie (ONCH): pracovník vědy a výzkumu
Specializace

- analýza specifického povrchu (BET)

 

2023

  • HAUZEROVÁ, ?. Á. aj. Protein adsorption on biodegradable mikro/nanofibres materials for tissue engineering NANOCON 2023 - Conference Proceedings, 15th International Conference on Nanomaterials Ostrava: Moravapress s.r.o., 2023 S. 104. ISSN: 2694-930X.

2022

2021

2020

  • HAUZEROVÁ, ?. Á. aj. Adsorpce proteinů na biodegradabilní polyesterové vlákenné nosiče Biomateriály a jejich povrchy XIII. 1. vyd. České vysoké učení technické v Praze: , 2020 S. 15 – 16. ISBN: 978-80-01-06754-3. https://www.irsm.cas.cz/ext/biomaterialy/

2019

2017

2016

2014

Hlavní partneři

AWAL
Škoda Auto
Česká Zbrojovka
Elmarco
Fakultní nemocnice Motol
Preciosa
Skupina UJV
Atrea
Innogy
Auren