Seznam zaměstnanců

Ing. Jaroslav Buchta

Ing. Jaroslav Buchta

T +420 48535 3872

E jaroslav.buchta@tul.cz

Kancelář L04417

Zařazení
 • Ústav mechatroniky a technické informatiky (MTI): člen katedry
 • Oddělení mechatronických systémů a robotiky (OMR): člen(ka) oddělení
IS/STAG
profil na portálu STAG
Specializace
Analýza a zpracování obrazové informace
Měření polohy a velikosti objektů ve 2D a 3D obrazech
Vývoj systémů pro řízení pohonů
Programování mikrokontrolérů ARM
Implementace logických obvodů na bázi FPGA
Průmyslová automatizace, PLC, SW aplikace
 

2024

 • BUCHTA, J., SVOBODA, P., TYL, P. a CÝRUS, J. IOT jednotka pro interní car sharing ve Škoda Auto a.s. [funkční vzorek]

2022

2021

 • MALENA, V. aj. Inteligentní regulační subsystém pro ohřívače vzduchu [funkční vzorek]

2020

 • KRČMAŘÍK, D. aj. Prototyp komunikační jednotky sbírající data [funkční vzorek]
 • PETRŮ, M. aj. Technologie pro efektivní výrobu plastových obalů [ověřená technologie]. 2020.

2019

 • VOTRUBEC, R. a BUCHTA, J. Air flow control of centrifugal fans for personal protection equipment Annals of DAAAM and Proceedings of the International DAAAM Symposium Vienna Austria: DAAAM International, 2019 S. 268 – 275. ISBN: 978-3-902734-22-8, ISSN: 1726-9679.

2017

 • KOČÍ, J. aj. Elektronika a cloudová platforma pro pilotní firemní carsharing [souhrnná výzkumná zpráva].
 • TŮMA, P., LINDR, D. a BUCHTA, J. FrontEnd program pro řízení IACG; Kamerový vyhodnocovací systém; Regulační deska; Řídící program dynamického zkušebního stavu, 2017
 • TŮMA, P. a BUCHTA, J. Funkční vzorek komunikačního modulu MVB, 2017
 • TŮMA, P. a BUCHTA, J. Výzkum a vývoj řídící jednotky, 2017

2016

 • SLAVÍK, L., SVOBODA, P., BUCHTA, J. a KOPECKÝ, V. Měřicí aparatura pro zjišťování stavu horniny [užitný vzor] Zapsán 20161129 pod číslem 30076. https://isdv.upv.cz/doc/FullFiles/UtilityModels/FullDocuments/FDUM0030/uv030076.pdf
 • BUCHTA, J. Pokročilé řízení brzdového systému kolejových vozidel [souhrnná výzkumná zpráva].
 • MARTINEC, T. a BUCHTA, J. Robotised line for glass finishing with automatic quality check using robot vision, 2D vision and 3D vision [souhrnná výzkumná zpráva].

2015

 • MARTINEC, T. a BUCHTA, J. Robotised line for glass finishing with automatic quality check using robot vision, 2D vision and 3D vision [souhrnná výzkumná zpráva].

2014

 • BUCHTA, J. Návrh a realizace software pro zpracování rentgenových snímků [souhrnná výzkumná zpráva].
 • BUCHTA, J. Software pro zpracování dat z 3D kamerového systému [souhrnná výzkumná zpráva].

Hlavní partneři

AWAL
Škoda Auto
Česká Zbrojovka
Elmarco
Fakultní nemocnice Motol
Preciosa
Skupina UJV
Atrea
Innogy
Auren