Seznam zaměstnanců

Mgr. Luboš Mrkva, Ph.D.

Mgr. Luboš Mrkva, Ph.D.

T +420 48535 3650

E lubos.mrkva@tul.cz

Kancelář L02015

Zařazení
  • Oddělení technologie životního prostředí (OTZP): člen(ka) oddělení

2023

  • DRDA, M. aj. Inovativní způsoby chemicky podpořeného zpětného proplachu filtračních membrán [ověřená technologie]. 2023.
  • DRDA, M. aj. Membránová čistírna odpadních vod s jednotkou vysokokapacitního mechanického předčištění [užitný vzor] Zapsán 20230530 pod číslem 37077. https://isdv.upv.cz/doc/FullFiles/UtilityModels/FullDocuments/FDUM0037/uv037077.pdf
  • MRKVA, L., KOMÁREK, M., HRŮZA, J. a POLÁCH, L. Nanovlákenná polyvinylidenfluoridová membrána [užitný vzor] Zapsán 20230516 pod číslem 37049. https://isdv.upv.cz/doc/FullFiles/UtilityModels/FullDocuments/FDUM0037/uv037049.pdf
  • DRDA, M., VILÍM, D., NOSEK, J. a MRKVA, L. Ověřená technologie komplexní reverzně osmotické jednotky integrující recyklaci retentátu [ověřená technologie]. 2023.
  • DRDA, M., VILÍM, D., NOSEK, J. a MRKVA, L. Pilotní jednotka membránové destilace jako navazující technologie na čištění retentátu z reverzně ostmotické jednotky [funkční vzorek]
  • POLÁCH, L., MRKVA, L. a HRŮZA, J. Pilotní jednotka membránové destilace včetně vhodných stupňů předčištění [ověřená technologie]. 2023.

2022

  • MRKVA, L., HRŮZA, J. a POLÁCH, L. Pilotní jednotka membránové destilace [funkční vzorek]

2021

  • POLÁCH, L., HRŮZA, J. a MRKVA, L. Laboratorní jednotka membránové destilace [funkční vzorek]

Hlavní partneři

AWAL
Škoda Auto
Česká Zbrojovka
Elmarco
Fakultní nemocnice Motol
Preciosa
Skupina UJV
Atrea
Innogy
Auren