Seznam zaměstnanců

Ing. Magda Nechanická, Ph.D.

Ing. Magda Nechanická, Ph.D.

T +420 48535 3668

E magda.nechanicka@tul.cz

Kancelář L02015

Zařazení
 • Oddělení technologie životního prostředí (OTZP): člen(ka) oddělení
Jazykové znalosti
čeština, angličtina, španělština
Specializace

Biotechnologie vody

Nanomateriály

Bioelektrochemické systémy

Molekulárně-genetické metody (DNA, qPCR, NGS)

Dosažené vzdělání

Technická univerzita v Liberci - Nanotechnologie (Bc., Ing.)

 

2022

 • NECHANICKÁ, M. aj. Laboratorní elektro-post-denitrifikační jednotka [funkční vzorek]
 • NECHANICKÁ, M. aj. Ověřená technologie elektro-post-denitrifikace s reálnými vodami [ověřená technologie]. 2022.
 • DVOŘÁK, L., NECHANICKÁ, M., BENEŠ, P. a SIGLOVÁ, M. Sterilizační metoda [ověřená technologie]. 2022.
 • DVOŘÁK, L., NECHANICKÁ, M., BENEŠ, P. a SIGLOVÁ, M. Sterilní nosič [funkční vzorek]

2021

 • HAVLÍČEK, K., NECHANICKÁ, M., LEDERER, T. a KOLČAVOVÁ SIRKOVÁ, B. Analysis of nitrifying bacteria growth on two new types of biomass carrier using respirometry and molecular genetic methods Ecotoxicology and Environmental Safety ACADEMIC PRESS INC ELSEVIER SCIENCE, 2021, roč. 225, č. 12. S. neuvedeny (11 stran). ISSN: 0147-6513. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0147651321009076?via=ihub
 • NECHANICKÁ, M. aj. Application of Nanofiber Carriers for Sampling of Microbial Biomass from Contaminated Groundwater Science of The Total Environment 1. vyd. Amsterdam: Elsevier B.V., 2021, roč. 780, č. August. S. neuvedeny (10 stran). ISSN: 0048-9697. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0048969721015862
 • NECHANICKÁ, M., HAVLÍČEK, K. a ŘEZANKA, M. Development of conductive nanomaterials for biotechnology applications World Nanotechnology Conference, 2021S. https://worldnanotechnologyconference.com/about/past-events
 • SVOBODOVÁ, L. aj. Microfiber Structure for Enhanced Immobilization of Nitrifying Bacteria in a Post-nitrification Reactor Environmental Technology and Innovation 1. vyd. NETHERLANDS: ELSEVIER, 2021, roč. 21, č. February. S. neuvedeny (15 stran). ISSN: 2352-1864. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2352186421000213
 • HAVLÍČEK, K., LEDERER, T., NECHANICKÁ, M. a KOLČAVOVÁ SIRKOVÁ, B. Vývoj kompozitního mikrovlákenného nosiče biomasy pro post-treatment procesy na ČOV SBORNÍK PŘÍSPĚVKŮ 14. BIENÁLNÍ KONFERENCE CzWA VODA 2021 1. vyd. Brno: ASOCIACE PRO VODU ČR z.s., 2021 S. 193 – 201. ISBN: 978-80-11-00385-2. https://www.czwa.cz/podrobny-program-CZ485

2020

2019

 • NĚMEČEK, J. aj. Engineered in situ biogeochemical transformation as a secondary treatment following ISCO e A field test Chemosphere 1. vyd. Oxford: PERGAMON-ELSEVIER SCIENCE LTD, 2019, roč. 237, č. December, 2019. S. neuvedeny (12 stran). ISSN: 0045-6535. https://doi.org/10.1016/j.chemosphere.2019.124460
 • NECHANICKÁ, M. a DVOŘÁK, L. Sterilization of Nanofiber Biomass Carriers for Biotechnology Applications Topical Issues of Rational Use of Natural Resources 1. vyd. Petrohrad, Rusko: , 2019S. ISBN: 978-5-94211-875-4.

2018

 • NECHANICKÁ, M., DVOŘÁK, L. a DOLINOVÁ, I. Use of nanofiber carriers for monitoring of microbial biomass Topical Issues of Rational Use of Natural Resource 1. vyd. CRC Press/Balkema, 2018 S. 361 – 370. ISBN: 978-0-429-67498-3.
 • NECHANICKÁ, M., DOLINOVÁ, I., VLKOVÁ, D. a DVOŘÁK, L. Využití nanovlákenných nosičů pro monitoring biomasy na kontaminované lokalitě Vodní hospodářství, 2018, roč. 68, č. 6. S. 11 – 15. ISSN: 1211-0760. https://vufind.techlib.cz/Record/001866577

2017

 • NECHANICKÁ, M., DOLINOVÁ, I. a DVOŘÁK, L. Biodiverzita půdních vzorků hodnocená prostřednictvím Next Generation Sequencing analýzy [souhrnná výzkumná zpráva].
 • NECHANICKÁ, M., DOLINOVÁ, I., DVOŘÁK, L. a VLKOVÁ, D. Development of nanofiber carriers for monitoring of biomass at a contaminated site, 2017
 • NECHANICKÁ, M., DOLINOVÁ, I., VLKOVÁ, D. a DVOŘÁK, L. Development of Nanofiber Carriers for Monitoring of Biomass at a Contaminated Site, 2017
 • DVOŘÁK, L. aj. Konstrukce technického celku biofiltru s biofiltračními nosiči [funkční vzorek]
 • DVOŘÁK, L. aj. Nanofiber biomass carriers as effective tool for environmental monitoring and technical applications, 2017
 • DVOŘÁK, L. aj. Nosič mikrobiální biomasy pro biotechnologickou a environmentální praxi [užitný vzor] Zapsán 20171204 pod číslem 31266. http://spisy.upv.cz/UtilityModels/FullDocuments/FDUM0031/uv031266.pdf

2016

 • DVOŘÁK, L., DOLINA, J. a NECHANICKÁ, M. Propagátor pro kolonizaci nosičů v biofiltračních aplikacích [funkční vzorek]

Hlavní partneři

Skupina UJV
Škoda Auto
AWAL
Elmarco
Česká Zbrojovka
Fakultní nemocnice Motol
Preciosa
Atrea
Innogy
Auren