Seznam zaměstnanců

Ing. Martin Stuchlík

Ing. Martin Stuchlík

T +420 48535 3417

E martin.stuchlik@tul.cz

Kancelář 2.018

Zařazení
 • Katedra chemie (KCH): člen katedry
 • Oddělení nanochemie (ONCH): zástupce vedoucího oddělení
Specializace

- infračervená a Ramanova spektroskopie, termogravimetrická analýza

 

2024

 • TETOUR, D. aj. Preparations of spherical nanoparticles of chiral Cinchona alkaloid-based bridged silsesquioxanes and their use in heterogeneous catalysis of enantioselective reactions Nanoscale Londýn: The Royal Society of Chemistry, 2024, roč. 16, č. 13. S. 6696 – 6707. ISSN: 2040-3364. https://pubs.rsc.org/en/Content/ArticleLanding/2024/NR/D3NR06234A
 • HAVLÍČKOVÁ, K. aj. The Impacts of the Sterilization Method and the Electrospinning Conditions of Nanofibrous Biodegradable Layers on Their Degradation and Hemocompatibility Behavior Polymers Basel: MDPI, 2024, roč. 16, č. 8. S. neuvedeny (32 stranky). ISSN: 2073-4360. https://www.mdpi.com/2073-4360/16/8/1029

2023

 • WANG, Y. aj. A novel approach to fabricate durable superhydrophobic and UV protective cotton fabrics using fly ash and graphene nanoplatelets Cellulose DORDRECHT: Springer, 2023, roč. 30, č. 14. S. 9175 – 9190. ISSN: 0969-0239. https://link.springer.com/article/10.1007/s10570-023-05419-x
 • KUŽELOVÁ KOŠŤÁKOVÁ, E. aj. Electrospun Polyvinyl Butyral Nanofibers Loaded with Bismuth Oxide Nanoparticles for X-ray Shielding ACS Applied Nano Materials Washington, DC: American Chemical Society, 2023, roč. 6, č. 7. S. 5242 – 5254. ISSN: 2574-0970. https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acsanm.2c05286

2022

 • YANG, K. aj. Crystallization mechanism of micro flake Cu particle-filled poly(ethylene glycol) composites Thermochimica Acta AMSTERDAM: Elsevier BV, 2022, roč. 710, č. 179172. S. neuvedeny (17 stran). ISSN: 0040-6031. https://doi.org/10.1016/j.tca.2022.179172
 • RYSOVÁ, M. aj. Electrospun Silica Nanofibres as Multifunctional Substrate for Regenerative Medicine and Drug Delivery, 2022
 • STUCHLÍK, M. aj. Lignite as an ammonia sorbent and stimulator of plant biological activity, 2022

2021

2019

 • LUKÁŠEK, J. aj. Cyclodextrin-polypyrrole coatings of scaffolds for tissue engineering Polymers 1. vyd., 2019, roč. 11, č. 3. S. neuvedeny (11 stran). ISSN: 2073-4360. https://www.mdpi.com/2073-4360/11/3/459

2018

 • SILVESTRI, D. aj. A poly(3-hydroxybutyrate)-chitosan polymer conjugate for the synthesis of safer gold nanoparticles and their applications Green Chemistry 1. vyd. Royal Society of Chemistry, 2018, roč. 20, č. 21. S. 4975 – 4982. ISSN: 1463-9262. https://pubs.rsc.org/en/content/articlelanding/2018/gc/c8gc02495b#!divAbstract
 • KUŽELOVÁ KOŠŤÁKOVÁ, E. aj. Composite Electrospun Fibrous Structures by Different Fiber Generators NANOCON 2017 - Conference Proceedings, 9th International Conference on Nanomaterials - Research and Application 1. vyd. Ostrava: TANGER, 2018 S. 75 – 81. ISBN: 978-80-87294-81-9. http://publikace.tul.cz/mvcr/6036.pdf
 • SEIBERT, O. aj. Green Synthesis of Iron Oxide Nanoparticle (2018) NANOCON 2017 - Conference Proceedings, 9th International Conference on Nanomaterials - Research and Application. 1. vyd. Ostrava: TANGER Ltd., 2018 S. 685 – 691. ISBN: 9788087294819. http://publikace.tul.cz/mvcr/5874.pdf
 • STUCHLÍK, M. aj. Materiál pro výplň mezikruží mezi stěnou geotermálního vrtu a potrubím geotermální sondy, a vodná suspenze tohoto materiálu [užitný vzor] Zapsán 20180522 pod číslem 31795. https://isdv.upv.cz/doc/FullFiles/UtilityModels/FullDocuments/FDUM0031/uv031795.pdf
 • SAMAL, S. M., STUCHLÍK, M. a PETRÍKOVÁ, I. Thermal behavior of flax and jute reinforced in matrix acrylic composite JOURNAL OF THERMAL ANALYSIS AND CALORIMETRY 2. vyd. SPRINGER, 2018, roč. 131, č. 2. S. 1035 – 1040. ISSN: 1388-6150. https://link.springer.com/article/10.1007/s10973-017-6662-0

2017

2016

 • ANTOŠ, V., HRABÁK, P., KOMÁREK, M. a STUCHLÍK, M. Polyetherimide nanofibres as sorbents for organochlorinated pesticides determination Journal of Nanomaterials Hindawi, 2016 S. neuvedeny (11 stran). ISSN: 1687-4110. https://www.hindawi.com/journals/jnm/2016/1390345/
 • YALCINKAYA, F. aj. Surface Modification of Electrospun PVDF/PAN Nanofibrous Layers by Low Vacuum Plasma Treatment International Journal of Polymer Science 1. vyd. New York: HINDAWI PUBLISHING CORP, 2016, roč. 2016, č. 9. S. 1 – 9. ISSN: 1687-9430. http://www.hindawi.com/journals/ijps/2016/4671658/

2015

 • ANTOŠ, V. aj. Nanosized Polymeric Fibres for Solid-phase Microextraction Sorbents NANOCON 2015 - 7th International Conference on Nanomaterials - Research and Application 1. vyd. Ostrava: Tanger, spol. s.r.o., 2015, 2015 S. 282 – 286. ISBN: 978-80-87294-63-5. http://www.nanocon.eu/cz/
 • VELLORA THEKKAE PADIL, V., STUCHLÍK, M. a ČERNÍK, M. Plasma modified nanofibres based on gum kondagogu and their use for collection of nanoparticulate silver, gold and platinum Carbohydrate Polymers 1. vyd. OXON: ELSEVIER SCI LTD, 2015, roč. 121, č. 5. S. 468 – 476. ISSN: 0144-8617. http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0144861714012181
 • PATRA, N., MARTINOVÁ, L., STUCHLÍK, M. a ČERNÍK, M. Structure–property relationships in Sterculia urens/polyvinyl alcohol electrospun composite nanofibres Carbohydrate Polymers 1. vyd. Oxone: ELSEVIER SCI LTD, 2015, roč. 120, č. 20 April 2015. S. 69 – 73. ISSN: 0144-8617. http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S014486171401176X

Hlavní partneři

Skupina UJV
Škoda Auto
AWAL
Elmarco
Česká Zbrojovka
Fakultní nemocnice Motol
Preciosa
Atrea
Innogy
Auren