Seznam zaměstnanců

Mgr. Petra Rosická

Mgr. Petra Rosická

T +420 48535 3893

E petra.rosicka@tul.cz

Kancelář 2.017

Zařazení
 • Oddělení technologie životního prostředí (OTZP): člen(ka) oddělení
Jazykové znalosti
čeština, angličtina

2023

 • DRDA, M. aj. Inovativní způsoby chemicky podpořeného zpětného proplachu filtračních membrán [ověřená technologie]. 2023.

2020

2019

 • SVOBODOVÁ, L. aj. Advanced characterization of natural biofilm on nanofiber scaffold Physiological Research 1. vyd. Praha: Acad Sciences Czech Republic, Inst Physiology, Videnska 1083, Prague 4 142 20, Czech Republic, 2019, roč. 68, č. Supplement 4. S. 491 – 499. ISSN: 0862-8408. https://www.biomed.cas.cz/physiolres/pdf/68/68_S491.pdf

2018

 • NGUYEN, N. A. H., ROSICKÁ, P. a ŠEVCŮ, A. In vitro and environmental toxicity of reduced graphene oxide as an additive in automotive lubricants Nanoscale 10. vyd. USA: Royal Society of Chemistry (RSC), 2018, roč. 10, č. 14. S. 6539 – 6548. ISSN: 2040-3364. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29577120

2017

 • LOUDA, P. aj. Assessing the Suitability of Carbon Nanostructures for the Colonization of Bacterial Populations, 2017
 • BAKALOVA, T. aj. The application potential of SiO2, TiO2 or Ag nanoparticles as fillers in machining process fluids Journal of Cleaner Production 1. vyd. Elsevier Ltd, 2017, roč. 142, č. 4. S. 2237 – 2243. ISSN: 0959-6526. http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0959652616318923

2016

 • ROSICKÁ, P. aj. Ecotoxicity of Organometal Halide Perovskites Tested on Pseudomonas Putida NANOCON 2016 - Conference Proceedings, 8th International Conference on Nanomaterials - Research and Application Ostrava: Tanger Ltd., 2016 S. 606 – 611. ISBN: 978-80-87294-71-0. https://www.nanocon.eu/cz/sbornik-nanocon-2016/

2015

 • ROSICKÁ, P. aj. Comparison of the Influence of Nanoparticles on Escherichia Coli and Pseudomonas Aeruginosa Bacterial Populations NanoCon 2014, 6th International Conference, Conference Proceedings 1. vyd. Ostrava: TANGER Ltd, 2015 S. 707 – 711. ISBN: 978-80-87294-53-6. http://www.nanocon.eu/files/proceedings/20/reports/3417.pdf
 • BAKALOVA, T., VOLESKÝ, L., ROSICKÁ, P. a LOUDA, P. Effect of Natural Fillers in the Form of Nanoparticles on the Tribological Properties of Process Fluids NanoCon 2014, 6th International Conference, Conference Proceedings 1. vyd. Ostrava: TANGER Ltd, 2015 S. 329 – 333. ISBN: 978-80-87294-53-6. http://konsys-t.tanger.cz/files/proceedings/20/reports/3119.pdf
 • VOLESKÝ, L. aj. Impact of natural nanoadditives sio2 and tio2 on the quality of machining process fluids and bactericidal properties NanoCon 2015, 7th International Conference, Conference Proceedings 1. vyd. Ostrava, Czech Republic, EU: TANGER Ltd., 2015 S. 331 – 336. ISBN: 978-80-87294-63-5.
 • KŘIKLAVOVÁ, L. aj. Nanoparticles as Antibacterial Fillers in Machining Process Fluids NanoCon 2014, 6th International Conference, Conference Proceedings 1. vyd. Ostrava: TANGER Ltd, 2015 S. 627 – 632. ISBN: 978-80-87294-53-6. http://www.nanocon.eu/files/proceedings/20/reports/3378.pdf
 • COUFALOVÁ, A. aj. What is the feedback of sewage microorganisms to nanostructures? NanoCon 2015, 7th International Conference, Conference Proceedings 1. vyd. Ostrava, Czech Republic, EU: TANGER Ltd., 2015 S. 542 – 547. ISBN: 978-80-87294-63-5.

2014

 • KŘIKLAVOVÁ, L. aj. Effects of a Static Magnetic Field on Phenol Degradation Effectiveness and Rhodococcus Erythropolis Growth and Respiration in a Fed-batch Reactor Bioresource Technology 1. vyd. Netherlands: ELSEVIER SCI LTD, 2014, roč. 167, č. 9. S. 510 – 513. ISSN: 0960-8524. http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0960852414009146
 • ŠKODOVÁ, P., KŘIKLAVOVÁ, L., LEDERER, T. a BAKALOVA, T. Hodnocení toxicity vybraných nanočástic na biologické činitele Inovativní sanační technologie ve výzkumu a praxi VII, Praha, 15. - 16. 10. 2014 1. vyd. Chrudim: Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o, 2014 S. 63 – 68. ISBN: 978-80-86832-82-1.

Hlavní partneři

AWAL
Škoda Auto
Česká Zbrojovka
Elmarco
Fakultní nemocnice Motol
Preciosa
Skupina UJV
Atrea
Innogy
Auren