Seznam zaměstnanců

Šárka Hauzerová

Šárka Hauzerová

E sarka.hauzerova@tul.cz

Zařazení
 • Katedra chemie (KCH): student

2022

 • SIVAN, M. aj. AC electrospinning: impact of high voltage and solvent on the electrospinnability and productivity of polycaprolactone electrospun nanofibrous scaffolds Materials Today Chemistry OXFORD: Elsevier, 2022, roč. 26, č. DEC. S. neuvedeny (14 stran). ISSN: 2468-5194. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2468519422002543#ack0010
 • CHUDOBOVÁ, E. aj. AIR-JET SPINNING OF BIOCOMPATIBLE POLYMERIC NANOFIBERS FOR WOUND DRESSINGS NANOCON 2022 - Conference Proceedings, 14th International Conference on Nanomaterials Ostrava: Tanger, Ltd, Ostrava, 2022 S. neuvedeny (480 stranky). ISSN: 2694-930X. https://www.confer.cz/nanocon/2022
 • HAVLÍČKOVÁ, K. aj. Degradační chování polyesterových nanovlákenných materiálů Biomateriály a jejich povrchy XV. Praha: Vysoké učení technické v Praze, 2022 S. 47. ISBN: 978-80-01-07023-9.
 • KUŽELOVÁ KOŠŤÁKOVÁ, E. aj. Effect of humidity during electrospinning of biodegradable polyester nanofibers NANOCON 2022 - Conference Proceedings, 14th International Conference on Nanomaterials Ostrava: Tanger Ltd., Ostrava, 2022 S. neuvedeny (480 stranky). https://www.confer.cz/nanocon/2022
 • JENČOVÁ, V. aj. Hemokompatibilita nano a mikro vlákenných materiálů na bázi degradabilních polyesterů Biomateriály a jejich povrchy XV Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2022 S. 46. ISBN: 978-80-01-07023-9.
 • JENČOVÁ, V. aj. Hodnocení hemokompatibility polyesterových nanovlákenných materiálů pro kardiovaskulární aplikace Laboratorní a klinické aspekty regenerativní medicíny Praha: České učení technické v Praze, 2022 S. 56. ISBN: 978-80-01-07052-9.
 • HAUZEROVÁ, ?. Á. aj. Interakce myších fibroblastů s polyesterovými tkáňovými nosiči Biomateriály a jejich povrchy XV Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2022 S. 53 – 54. ISBN: 978-80-01-07023-9.
 • HAUZEROVÁ, ?. Á. aj. Kompozitní nitě s nanovlákny Laboratorní a klinické aspekty regenerativní medicíny Praha: Vysoké učení technické v Praze, 2022 S. neuvedeny (79 stran). ISBN: 978-80-01-07052-9.
 • HAVLÍČKOVÁ, K. aj. PREPARATION AND CHARACTERIZATION OF NANOFIBROUS MATERIALS WITH A SHISH-KEBAB STRUCTURE NANOCON 2022 - Conference Proceedings, 14th International Conference on Nanomaterials Ostrava: Tanger Ltd., Ostrava, 2022 S. neuvedeny (480 stranky). ISSN: ISSN: 269. https://www.confer.cz/nanocon/2022
 • HAUZEROVÁ, ?. Á. aj. Study of the interaction of mouse fibroblasts with biodegradable polyesters micro/nanofibrous materials using by live cell imaging NANOCON 2022 - Conference Proceedings, 14th International Conference on Nanomaterials Ostrava: Tanger Ltd., 2022 S. neuvedeny (480 stranky). ISSN: 2694-930X.
 • KUŽELOVÁ KOŠŤÁKOVÁ, E. aj. Zvlákňování biodegradabilních polyesterů a jejich fyzikálně-chemické hodnocení Biomateriály a jejich povrchy XV. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2022 S. 44 – 45. ISBN: 978-80-01-07023-9.

2021

 • KOVAČIČIN, J. aj. 3D printed experimental device producing biodegradable fibrous materials by method of wet electrospinning for biomedical scaffold purposes NANOCON 2021 - Conference Proceedings, 13th International Conference on Nanomaterials Ostrava: TANGER Ltd, 2021 S. 304 – 310. ISBN: 978-80-88365-00-6, ISSN: 2694-930X. https://doi.org/10.37904/nanocon.2021.4356
 • HAUZEROVÁ, ?. Á. aj. Hemokompatibilita biodegradabilních polyesterových tkáňových nosičů II. česko-slovenský kongres Mezioborové přístupy v hojení ran Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2021 S. neuvedeny (2 stranky). ISBN: 978-80-01-06921-9.
 • HAVLÍČKOVÁ, K. aj. Kopolymer PLCL - zvláknitelnost a vliv sterilizační metody na degradační chování II. česko-slovenský kongres Mezioborové přístupy v hojení ran Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2021 S. neuvedeny (2 stranky). ISBN: 978-80-01-06921-9.
 • JIRKOVEC, R. aj. Preparation of a Composite Scaffold from Polycaprolactone and Hydroxyapatite Particles by Means of Alternating Current Electrospinning ACS Omega WASHINGTON: American Chemical Society, 2021, roč. 6, č. 13. S. 9234 – 9242. ISSN: 2470-1343. https://doi.org/10.1021/acsomega.1c00644
 • HAVLÍČKOVÁ, K. aj. Vliv sterilizační metody a rozpouštědlového systému na degradační chování polyesterových nanovlákenných materiálů Biomateriály a jejich povrchy XIII. (ISBN 978-80-01-06754-3) Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2021 S. 13 – 14. ISBN: 978-80-01-06754-3. https://www.irsm.cas.cz/ext/biomaterialy/download/BIOMATERIALY_A_JEJICH_POVRCHY_XIII.pdf

2020

 • HAUZEROVÁ, ?. Á. aj. Adsorpce proteinů na biodegradabilní polyesterové vlákenné nosiče Biomateriály a jejich povrchy XIII. 1. vyd. České vysoké učení technické v Praze: , 2020 S. 15 – 16. ISBN: 978-80-01-06754-3. https://www.irsm.cas.cz/ext/biomaterialy/
 • HAVLÍČKOVÁ, K. aj. Povrchová enzymatická modifikace polyesterových mikro/nanovlákených tkáňových scaffoldů Biomateriály a jejich povrchy XIII. 1. vyd. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2020 S. 13 – 14. ISBN: 978-80-01-06754-3. https://www.irsm.cas.cz/ext/biomaterialy/

2019

 • LUKÁŠEK, J. aj. Cyclodextrin-polypyrrole coatings of scaffolds for tissue engineering Polymers 1. vyd., 2019, roč. 11, č. 3. S. neuvedeny (11 stran). ISSN: 2073-4360. https://www.mdpi.com/2073-4360/11/3/459

2018

 • ERBEN, J. aj. Polyphenolytic coatings using for increasing utility properties of nanofibrous structures for tissue engineering The 10th Anniversary International Conference on nanomaterials - Reserch and Application (Nanocon 2018) Ostrava: Tanger Ltd., 2018S. ISBN: 9788087294857. https://nanocon2018.tanger.cz/cz/
 • HAVLÍČKOVÁ, K. aj. Studie stability nanovlákenných materiálů z PCL Bioimplantologie 2018 - sborník abstrkat 1. vyd. Brno: České vysoké učení technické v Praze, 2018S. ISBN: 978-80-01-06425-2.
 • HAVLÍČKOVÁ, K., JENČOVÁ, V., HAUZEROVÁ, ?. Á. a NOVOTNÝ, V. Surface modification of tissue carriers by partial enzymatic degradation Programme 29th Annual Congress of the European Society for Biomaterials 1. vyd. Maastricht: ESB 2018, 2018 S. 545 – 546.

Hlavní partneři

AWAL
Škoda Auto
Česká Zbrojovka
Elmarco
Fakultní nemocnice Motol
Preciosa
Skupina UJV
Atrea
Innogy
Auren