Seznam zaměstnanců

Šárka Hauzerová

Šárka Hauzerová

E sarka.hauzerova@tul.cz

Zařazení
 • Katedra chemie (KCH): student
 • Oddělení aplikované biologie (OABI): člen(ka) oddělení

2024

2023

 • STRNADOVÁ, K. aj. Charakterizace kompozitních nanovlákenných nití a jejich antimikrobiální funkcionalizace Biomateriály a jejich povrchy XVI. Praha: Vysoké učení technické v Praze, 2023 S. 21 – 22. ISBN: 978-80-01-07212-7.
 • KUŽELOVÁ KOŠŤÁKOVÁ, E. aj. Electrospun Polyvinyl Butyral Nanofibers Loaded with Bismuth Oxide Nanoparticles for X-ray Shielding ACS Applied Nano Materials Washington, DC: American Chemical Society, 2023, roč. 6, č. 7. S. 5242 – 5254. ISSN: 2574-0970. https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acsanm.2c05286
 • RYSOVÁ, M. aj. Electrospun silica nanofibres as multifunctional substrate for drug delivery and tissue regeneration, 2023 https://www.liebertpub.com/doi/10.1089/ten.tea.2023.29046.abstracts
 • JENČOVÁ, V. aj. Enzymatická úprava nanovlákenných materiálů pro kožní aplikace III. česko – slovenský kongres „Mezioborové přístupy v hojení ran“ Brno: SYMMA spol. s.r.o., 2023S. ISBN: 978-80-11-04155-7. http://symma.cz/hojeniran/down/hr_2023_program.pdf
 • LACY, H., JENČOVÁ, V., HAUZEROVÁ, ?. Á. a STANISHEVSKY, A. High-throughput fabrication, structural characterization, and cellular interaction of compositionally diverse fish gelatin/polycaprolactone (PCL) nanofibrous materials JOURNAL OF APPLIED POLYMER SCIENCE HOBOKEN: Wiley, 2023, roč. 140, č. JUL 3. S. neuvedeny (15 stran). ISSN: 0021-8995. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/app.54376
 • JENČOVÁ, V. aj. Kompozitní nanovlákenný materiál s obsahem růstových faktorů [užitný vzor] Zapsán 20230608 pod číslem 37 112. https://isdv.upv.gov.cz/webapp/!resdb.pta.frm
 • HAVLÍČKOVÁ, K. aj. Long-term comparative study of the stability of nanofibrous materials from biodegradable polycaprolactone for skin wound dressing CONFERENCE PROCEEDINGS - NANOCON 2023 Brno: Tanger Ltd., 2023 S. neuvedeny (11 stran). ISBN: 978-80-88365-13-6, ISSN: 2694-930X.
 • KUŽELOVÁ KOŠŤÁKOVÁ, E. aj. Možnosti nanovláken pro kryty ran: přehled technologií výroby III. česko – slovenský kongres „Mezioborové přístupy v hojení ran“ Brno: SYMMA, spol. s.r.o., 2023S. ISBN: 978-80-11-04155-7. http://symma.cz/hojeniran/down/hr_2023_program.pdf
 • HOMUTA, V. aj. Postprocesní úpravy biodegradabilních elektricky zvlákněných nanovláken – povrchově strukturovaná nanovlákna Biomateriály a jejich povrchy XVI. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2023S. ISBN: 978-80-01-07212-7. https://www.irsm.cas.cz/ext/biomaterialy/download/BIOMATERIALY_A_JEJICH_POVRCHY_XVI.pdf
 • HAVLÍČKOVÁ, K. aj. Povrchově strukturovaná nanovlákna pro biologické aplikace Biomateriály a jejich povrchy XVI. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2023S. ISBN: 978-80-01-07212-7. https://www.irsm.cas.cz/ext/biomaterialy/download/BIOMATERIALY_A_JEJICH_POVRCHY_XVI.pdf
 • HAUZEROVÁ, ?. Á. aj. Protein adsorption on biodegradable mikro/nanofibres materials for tissue engineering NANOCON 2023 - Conference Proceedings, 15th International Conference on Nanomaterials Ostrava: Moravapress s.r.o., 2023 S. 104. ISSN: 2694-930X.
 • HAVLÍČKOVÁ, K. aj. Studium degradace kompozitních nití s nanovlákenným obalem Biomateriály a jejich povrchy XVI. Praha: Vysoké učení technické v Praze, 2023 S. 55 – 56. ISBN: 978-80-01-07212-7.

2022

 • SIVAN, M. aj. AC electrospinning: impact of high voltage and solvent on the electrospinnability and productivity of polycaprolactone electrospun nanofibrous scaffolds Materials Today Chemistry OXFORD: Elsevier, 2022, roč. 26, č. DEC. S. neuvedeny (14 stran). ISSN: 2468-5194. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2468519422002543#ack0010
 • CHUDOBOVÁ, E. aj. Air-jet spinning of biocompatible polymeric nanofibers for wound dressings NANOCON 2022 - Conference Proceedings, 14th International Conference on Nanomaterials Ostrava: Tanger, Ltd, Ostrava, 2022 S. neuvedeny (480 stranky). ISSN: 2694-930X. https://www.confer.cz/nanocon/2022/4605-air-jet-spinning-of-biocompatible-polymeric-nanofibers-for-wound-dressings
 • HAVLÍČKOVÁ, K. aj. Degradační chování polyesterových nanovlákenných materiálů, 2022
 • KUŽELOVÁ KOŠŤÁKOVÁ, E. aj. Effect of humidity during electrospinning of biodegradable polyester nanofibers NANOCON 2022 - Conference Proceedings, 14th International Conference on Nanomaterials Ostrava: Tanger Ltd., Ostrava, 2022 S. 205 – 211. ISBN: 978-808836509-9, ISSN: 2694-930X. https://www.confer.cz/nanocon/2022/read/4606-effect-of-humidity-during-electrospinning-of-biodegradable-polyester-nanofibers.pdf
 • RYSOVÁ, M. aj. Electrospun Silica Nanofibres as Multifunctional Substrate for Regenerative Medicine and Drug Delivery, 2022
 • JENČOVÁ, V. aj. Hemokompatibilita nano a mikro vlákenných materiálů na bázi degradabilních polyesterů Biomateriály a jejich povrchy XV Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2022 S. 46. ISBN: 978-80-01-07023-9.
 • JENČOVÁ, V. aj. Hodnocení hemokompatibility polyesterových nanovlákenných materiálů pro kardiovaskulární aplikace Laboratorní a klinické aspekty regenerativní medicíny Praha: České učení technické v Praze, 2022 S. 56. ISBN: 978-80-01-07052-9.
 • RYSOVÁ, M. aj. Hyaluronan-nanofibres conjugates for cationic drug delivery, 2022
 • HAUZEROVÁ, ?. Á. aj. Interakce myších fibroblastů s polyesterovými tkáňovými nosiči Biomateriály a jejich povrchy XV Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2022 S. 53 – 54. ISBN: 978-80-01-07023-9.
 • HAUZEROVÁ, ?. Á. aj. Kompozitní nitě s nanovlákny Laboratorní a klinické aspekty regenerativní medicíny Praha: Vysoké učení technické v Praze, 2022 S. neuvedeny (79 stran). ISBN: 978-80-01-07052-9.
 • HAVLÍČKOVÁ, K. aj. Preparation and characterization of nanofibrous materials with a shish-kebab structure NANOCON 2022 Ostrava: Tanger Ltd., Ostrava, 2022 S. neuvedeny (480 stranky). ISSN: 2694-930X. https://www.confer.cz/nanocon/2022/4604-prepare-and-characterization-of-nanofiber-materials-with-a-shish-kebab-structure
 • HAUZEROVÁ, ?. Á. aj. Study of the interaction of mouse fibroblasts with biodegradable polyesters micro/nanofibrous materials using by live cell imaging NANOCON Conference Proceedings - International Conference on Nanomaterials Ostrava: Tanger Ltd., 2022 S. 188 – 193. ISSN: 2694-930X.
 • KUŽELOVÁ KOŠŤÁKOVÁ, E. aj. Zvlákňování biodegradabilních polyesterů a jejich fyzikálně-chemické hodnocení Biomateriály a jejich povrchy XV. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2022 S. 44 – 45. ISBN: 978-80-01-07023-9.

2021

 • KOVAČIČIN, J. aj. 3D printed experimental device producing biodegradable fibrous materials by method of wet electrospinning for biomedical scaffold purposes NANOCON 2021 - Conference Proceedings, 13th International Conference on Nanomaterials Ostrava: TANGER Ltd, 2021 S. 304 – 310. ISBN: 978-80-88365-00-6, ISSN: 2694-930X. https://doi.org/10.37904/nanocon.2021.4356
 • HAUZEROVÁ, ?. Á. aj. Hemokompatibilita biodegradabilních polyesterových tkáňových nosičů II. česko-slovenský kongres Mezioborové přístupy v hojení ran Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2021 S. neuvedeny (2 stranky). ISBN: 978-80-01-06921-9.
 • HAVLÍČKOVÁ, K. aj. Kopolymer PLCL - zvláknitelnost a vliv sterilizační metody na degradační chování II. česko-slovenský kongres Mezioborové přístupy v hojení ran Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2021 S. neuvedeny (2 stranky). ISBN: 978-80-01-06921-9.
 • JIRKOVEC, R. aj. Preparation of a Composite Scaffold from Polycaprolactone and Hydroxyapatite Particles by Means of Alternating Current Electrospinning ACS Omega WASHINGTON: American Chemical Society, 2021, roč. 6, č. 13. S. 9234 – 9242. ISSN: 2470-1343. https://doi.org/10.1021/acsomega.1c00644
 • HAVLÍČKOVÁ, K. aj. Vliv sterilizační metody a rozpouštědlového systému na degradační chování polyesterových nanovlákenných materiálů Biomateriály a jejich povrchy XIII. (ISBN 978-80-01-06754-3) Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2021 S. 13 – 14. ISBN: 978-80-01-06754-3. https://www.irsm.cas.cz/ext/biomaterialy/download/BIOMATERIALY_A_JEJICH_POVRCHY_XIII.pdf

2020

 • HAUZEROVÁ, ?. Á. aj. Adsorpce proteinů na biodegradabilní polyesterové vlákenné nosiče Biomateriály a jejich povrchy XIII. 1. vyd. České vysoké učení technické v Praze: , 2020 S. 15 – 16. ISBN: 978-80-01-06754-3. https://www.irsm.cas.cz/ext/biomaterialy/
 • HAVLÍČKOVÁ, K. aj. Povrchová enzymatická modifikace polyesterových mikro/nanovlákených tkáňových scaffoldů Biomateriály a jejich povrchy XIII. 1. vyd. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2020 S. 13 – 14. ISBN: 978-80-01-06754-3. https://www.irsm.cas.cz/ext/biomaterialy/

2019

 • LUKÁŠEK, J. aj. Cyclodextrin-polypyrrole coatings of scaffolds for tissue engineering Polymers 1. vyd., 2019, roč. 11, č. 3. S. neuvedeny (11 stran). ISSN: 2073-4360. https://www.mdpi.com/2073-4360/11/3/459

2018

 • ERBEN, J. aj. Polyphenolytic coatings using for increasing utility properties of nanofibrous structures for tissue engineering The 10th Anniversary International Conference on nanomaterials - Reserch and Application (Nanocon 2018) Ostrava: Tanger Ltd., 2018S. ISBN: 9788087294857. https://nanocon2018.tanger.cz/cz/
 • HAVLÍČKOVÁ, K. aj. Studie stability nanovlákenných materiálů z PCL Bioimplantologie 2018 - sborník abstrkat 1. vyd. Brno: České vysoké učení technické v Praze, 2018S. ISBN: 978-80-01-06425-2.
 • HAVLÍČKOVÁ, K., JENČOVÁ, V., HAUZEROVÁ, ?. Á. a NOVOTNÝ, V. Surface modification of tissue carriers by partial enzymatic degradation Programme 29th Annual Congress of the European Society for Biomaterials 1. vyd. Maastricht: ESB 2018, 2018 S. 545 – 546.

Hlavní partneři

AWAL
Škoda Auto
Česká Zbrojovka
Elmarco
Fakultní nemocnice Motol
Preciosa
Skupina UJV
Atrea
Innogy
Auren